Skip to ContentSkip to Navigation
Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân

Het verband tussen leefbaarheid en economische ontwikkeling in Fryslân

Amarins Gerlofsma in gesprek met Richard Rijnks

Krimp kan worden tegengegaan door investeringen in de arbeidsmarkt en meer menselijk kapitaal betekent op termijn meer economische ontwikkeling. Althans, zo is de aanname. Maar werkt het ook zo in Fryslân? Promovendus Richard Rijnks (30) zoekt het antwoord.

Rijnks doet sinds 2012 onderzoek naar het verband tussen leefbaarheid en economische ontwikkeling in Fryslân. “In het eerste deel van het onderzoek achterhalen we welke ruimtelijke elementen een plek aantrekkelijk maken. In plaats van dit direct aan mensen te vragen, meten we hoe gelukkig mensen zijn en proberen dit aan ruimtelijke elementen te koppelen. Het meten van geluk doen we met data verkregen uit het ‘LifeLines onderzoek’. Dit onderzoek bevat het onderdeel ‘self-reported happiness’, waar mensen zelf aangeven hoe gelukkig ze waren over de afgelopen vier weken. Dit is het eerste deel van de puzzel.” In de tweede stap van het onderzoek wil Rijnks volgen of mensen met een hoog menselijk kapitaal inderdaad zoals verwacht naar aantrekkelijke plekken toe trekken. “Uit eerdere onderzoeken weten we dat Fryslân geldt als een aantrekkelijke provincie. De theoretische achtergrond leert dat mensen met een hoog menselijk kapitaal over het algemeen naar aantrekkelijke gebieden verhuizen. Desondanks zien we in cijfers nog niet veel terug van de verwachte economische ontwikkeling als gevolg van de migratie van menselijk kapitaal naar Fryslân.”

Migratiestromen
In een eerste pilot in het onderzoek is gekeken naar de motieven voor een eventuele migratie naar Fryslân, zodat er effectief beleid kan worden gemaakt op gebied van leefbaarheid en het tegengaan van krimp. “We onderscheiden in het onderzoek twee soorten migratiestromen: migratie naar aanleiding van een te kort op de arbeidsmarkt en migratie op basis van aantrekkelijke gebieden. Op basis van deze analyses kunnen wij aantonen dat dit proces niet overal hetzelfde werkt: op sommige plaatsen zien we een sterker verband tussen migratie en arbeidsmarkt dan elders, en hetzelfde geldt voor migratie en aantrekkelijke gebieden. Dit is een belangrijke uitkomst, omdat dit het belang van de regionale context in het maken van beleid nogmaals onderstreept.”

Economische ontwikkeling
De laatst stap in Rijnks’ puzzel is het zoeken van de verbinding tussen leefbaarheid, en als gevolg daarvan nieuwe migratiestromen, en de economische ontwikkeling in Fryslân. “We kijken naar het economische ontwikkelingsproces in Fryslân en willen achterhalen welke factoren hieraan echt een bijdrage leveren. De algemene waarheid, dat een toestroom van menselijk kapitaal in de regio gelijk staat aan economische ontwikkeling, willen we op detail testen om te kijken of dit ook voor Fryslân geldt.”

De opbrengst van het onderzoek moet beleidsmakers handvaten bieden om in de toekomst efficiëntere keuzes te kunnen maken. “We kunnen nu al adviseren dat de investeringen in de arbeidsmarkt , met als doel krimp tegen te gaan, niet overal even effectief zullen zijn. Als we het onderzoek hebben afgerond hopen we een beter inzicht te hebben in de ruimtelijke economische structuren in Fryslân. Met dit inzicht kunnen we nog beter adviseren op het beleid en hopen we dat het onderzoek uiteindelijk een bijdrage zal leveren aan de economische ontwikkeling in Fryslân.”

Over Rijnks
Rijnks studeerde Sociale Geografie en Planologie aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), waarna hij hier zijn master in Culturele Geografie behaalde. Na zijn masterstudie werkte Rijnks mee aan verschillende onderzoeken, voordat hij aan zijn promotieonderzoek begon in 2012. Zijn onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door GSCF, Waddenacademie, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de RUG en LifeLines.

Laatst gewijzigd:20 april 2018 15:14