Skip to ContentSkip to Navigation
Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân

Die spanning tussen aan de ene kant ‘gewend zijn aan het gewone’ en aan de andere kant ‘het exotische van iets nieuws’

In gesprek met Jelmer Jeuring

Jelmer Jeuring zou het fenomeen van ‘toerisme dichtbij huis’ graag beter begrijpen. Jeuring werkt momenteel aan zijn PhD-onderzoek genaamd “Intraregional tourism and socio-spatial identities in Fryslân”. Ofwel: Identiteit en toerisme: een onderzoek naar toerisme en leefbaarheid.

Het is grappig om te zien dat toerisme dicht bij huis aan de ene kant heel belangrijk wordt gevonden, maar dat er aan de andere kant ook een erge focus is naar buiten toe. Ondernemers en de overheid willen vooral dat toeristen van ‘buiten’ naar Friesland komen. Vaak gaan inwoners van de provincie Friesland zelf ook buiten Friesland op vakantie. Tegelijkertijd is er ook de interesse in de binding tussen de inwoners en toerisme, en het ontdekken van je eigen omgeving. Maar daar zit toch wel een spanning tussen. Toerisme dicht bij huis en verder weg kunnen elkaar juist heel sterk aanvullen. Toerisme is niet alleen het binnenhalen van mensen, maar het is ook een soort maatschappelijk fenomeen. Het kan zorgen voor binding met je regio bijvoorbeeld, daar kun je zowel als overheid en als inwoner voor open staan.

Drie perspectieven
De vraag die Jeuring beantwoorden wil, is of je in je redelijk bekende omgeving ook nog steeds toeristische belevingen kan hebben en of je nieuwe ontdekkingen kan doen, en hoe dat dan werkt. Daarnaast is het belangrijk te weten of er aandacht voor is vanuit de overheid, maar ook vanuit de toeristische ondernemers en natuurlijk is de beleving van de toeristische consument van belang. De resultaten van dit onderzoek zouden als basis kunnen dienen voor nieuw beleid met betrekking tot toerisme. Misschien zou het zelfs een nieuwe manier van denken over toerisme kunnen triggeren.

Onderzoeker in Friesland
Jeuring begon in 2013 met zijn promotie en wilde graag promoveren op het gebied van Toerisme. De opties vanuit Campus Fryslân maakten dit mogelijk. De context van Jeurings onderzoek is Friesland. Toerisme is belangrijk in Friesland, dus wat dat betreft is het natuurlijk een mooie locatie voor het onderzoek. Het gaat om hoe het onbekende en het vakantiegevoel en het ontsnappen zich verhouden tot het dagelijks leven. In verschillende regio’s heeft dat natuurlijk verschillende vormen, maar in het algemeen is het onderzoek overal toepasbaar. Wat interessant zou kunnen zijn is een soortgelijk onderzoek op plekken die nog niet door het massatoerisme ontdekt zijn. Waar echt de beelden van het dagelijks leven en toerisme en vrije tijd heel erg door elkaar heen lopen.

Over Jelmer Jeuring
Jelmer Jeuring MSc (36) studeerde Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en rondde vervolgens de master Leisure, Tourism and Environment aan de Wageningen University af. Alvorens hij aan zijn PhD-onderzoek begon, werkte hij aan de Université des Alpes in Grenoble (voorheen genaamd Université Joseph Fourier), hier deed hij onderzoek naar overstromingen. Toerisme en extreme weersomstandigheden zijn de twee dingen waar Jeuring onderzoek naar doet en heeft gedaan. Jeuring voert zijn PhD-onderzoek uit bij Stenden Hogeschool en promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Laatst gewijzigd:20 april 2018 15:14