Skip to ContentSkip to Navigation
Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân

The Global Financial Crisis and its Budget Impacts in OECD Nations

07 oktober 2015
The Global Financial Crisis

In September the new book on Fiscal Responses and Future Challenges, titled ‘The Global Financial Crisis and its Budget Impacts in OECD Nations’, edited by prof. Jouke de Vries, Dean University of Groningen/Campus Fryslân, John Wanna and Evert A. Lindquist, The Australian National University, will be published. This timely book will appeal to students and academics seeking an international understanding and analysis of the effects and consequences of the global financial crisis.

Laatst gewijzigd:17 november 2015 13:33

Meer nieuws

 • 21 december 2017

  Broerstraat 5, Nummer 4, december 2017

  De hoofdpersonen in het decembernummer van ons alumnimagazine Broerstraat 5 leggen een positieve daadkracht aan de dag, die blijk geeft van veel optimisme voor de toekomst.

 • 12 december 2017

  Weidevogel en boer zijn gebaat bij ruige stalmest

  In agrarische graslanden spelen rode wormen een sleutelrol in de bodemvruchtbaarheid en in de voedselvoorziening van weidevogels. RUG-onderzoeker Jeroen Onrust onderzocht de wisselwerking tussen boeren, wormen en weidevogels. Hij concludeert dat de...

 • 15 november 2017

  RUG beste brede klassieke universiteit van Nederland

  Tien bacheloropleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) krijgen dit jaar van de Keuzegids Nederlandse Universiteiten het kwaliteitszegel Topopleiding. In de lijst van Beste Universiteiten staat de universiteit van het Noorden in de categorie...