Skip to ContentSkip to Navigation
Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân

Mastertrack ‘Governance and Law in Digital Society’ in september van start

14 maart 2017

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de doelmatigheidsaanvraag voor de nieuwe mastertrack ‘Governance and Law in Digital Society’ goedgekeurd. Het programma zal in september 2017 van start gaan.

Governance and Law in Digital Society

De mastertrack ‘Governance and Law in Digital Society’ in Leeuwarden is een nieuwe afstudeerrichting van de Groningse master Recht en Bestuur. De opleiding is interdisciplinair van karakter en combineert recht en bestuurskunde met veiligheidsvraagstukken. Afgestudeerden van de opleiding kunnen als beleidsmedewerker, juridisch adviseur of cybercrimespecialist aan het werk bij overheidsinstanties, onderzoeks- en adviesbureaus en non-gouvernementele organisaties.

Volgens prof. dr. Heinrich Winter, hoogleraar bestuurskunde Faculteit Rechtsgeleerdheid, is er veel vraag naar zo’n soort opleiding: “We zijn gestart met deze nieuwe mastertrack omdat die voorziet in een specialisatie waaraan in de markt veel behoefte bestaat. Onze samenleving digitaliseert in hoog tempo en dat roept vragen op over de manier waarop de publieke sector daarop kan en moet reageren. Met name digitale veiligheidsvraagstukken trekken daarbij de aandacht, van veiligheid van financiële transacties, tot veiligheid van verkiezingsprocedures en de openbare orde en veiligheid in het fysieke domein die ook wordt beïnvloed door de ontwikkeling van de digitale mogelijkheden”.

Engelstalige master

De nieuwe mastertrack is Engelstalig en wordt aangeboden door de RUG/Campus Fryslân, de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de RUG en de Thorbecke Academie van NHL Hogeschool. Het programma start per september 2017 in Leeuwarden.

Decaan van Campus Fryslân prof. dr. Jouke de Vries is zeer verguld met het nieuws: “Met deze master bouwen we het bestaande kennisnetwerk in Leeuwarden op het gebied van recht, cyber safety en bestuur verder uit. Zo wordt er veel vaart gemaakt met de ontwikkeling van academisch Leeuwarden.”

Bekijk de opleidingsinformatie over Governance and Law in Digital Society.

Laatst gewijzigd:03 oktober 2017 16:44

Meer nieuws

 • 15 november 2018

  Keuzegids 2019: RUG-opleidingen constant in de Nederlandse top

  Tien bacheloropleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) krijgen dit jaar van de Keuzegids Universiteiten het kwaliteitszegel Topopleiding, waarmee ze tot de top van het Nederlandse wetenschappelijke onderwijs behoren. In de categorie ‘Brede...

 • 12 november 2018

  Symposium 'Gaswinning, aardbevingen en wat nu?' op 15 november a.s.

  Het Groninger Universiteitsfonds (GUF) bestaat dit jaar 125 jaar. Tijdens een speciaal symposium met de titel ‘Gaswinning, aardbevingen en wat nu?’ op donderdag 15 november 2018, wordt daarom de 'Ubbo Emmiuspenning voor bijzondere maatschappelijke verdiensten'...

 • 06 november 2018

  Groningen blijft in trek bij Nederlandse en internationale studenten

  De Rijksuniversiteit Groningen telt per 1 november 2018 31.115 studenten met een ‘actieve eerste inschrijving’ voor een bachelor of masteropleiding. Dit is een stijging van 4,6% ten opzichte van 2017.Het totale aantal studenten dat ingeschreven is aan...