Skip to ContentSkip to Navigation
Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân

X-Honours congrestival Pressure Cooker duurzaam ondernemen

Wanneer:do 07-06-2018 12:20 - 14:10
Waar:NHL/Stenden Hogeschool

RUG/CF organiseert in samenwerking met Movacolor een pressure cooker over duurzaam ondernemen. Meer weten of aanwezig zijn?