Skip to ContentSkip to Navigation
Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân

Wetenschapscafé: Toerisme in Fryslân

Wanneer:di 08-05-2018 20:00 - 22:00
Waar:Het Oranje Bierhuis, Auckamastraatje 2, Leeuwarden
Wetenschapscafé: Toerisme in Fryslân
Wetenschapscafé: Toerisme in Fryslân

Op dinsdag 8 mei organiseert RUG/Campus Fryslân het wetenschapscafé Eropuit in Fryslân: Waar het land het water raakt! over toerisme in Fryslân. Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Fryslân droomt van 4 miljoen toeristen in 2018. Of deze droom uitkomt, weten we natuurlijk pas na dit jaar, maar het verschil is al duidelijk merkbaar. Het is druk in de provincie. Leeuwarden als culturele hoofdstad zorgt voor een stijgende lijn in de bezoekersaantallen, in zowel de hoofdstad als de Friese regio’s. Met de zomer en de zonnige dagen in het vooruitzicht, zullen ook de Friese meren en de Waddeneilanden weer grote aantallen toeristen uit binnen- en buitenland trekken. Maar wat betekent het stijgende toerisme eigenlijk voor Fryslân? Wat voor impact heeft het op de provincie en wat voor voetafdruk laten deze toeristen achter? Tijdens dit wetenschapscafé ontdek je meer over de voor- en nadelen van cultuur- en watertoerisme in Fryslân.

Erik Meijles

Dr. ir. Erik Meijles is universitair docent geografie van natuurlijke omgevingen aan de Rijksuniversiteit Groningen. In zijn lezing vertelt hij over recreatief vaargedrag op het wad gedurende het vaarseizoen. In 2009 werd de Waddenzee uitgeroepen tot werelderfgoed door UNESCO. Het is een van de belangrijkste gebieden voor trekvogels in de wereld en er is veel biodiversiteit aanwezig. Tegelijkertijd trekt het gebied toeristen die willen zeilen, kanoën, vissen of de vogels en zeehonden bekijken. Het is echter niet goed bekend of deze recreatieve activiteiten ook plaatsvinden in kwetsbare gebieden. Door gegevens van geautomatiseerde identificatiesystemen (AIS) en radars te analyseren en deze te combineren met navigatiekanalen, informatie over de getijden en ecologische gegevens, kan een volledig overzicht van de recreatiedruk rond de Nederlandse Waddeneilanden worden opgesteld.

Oeds Westerhof

Oeds Westerhof is lid van de directie van Leeuwarden-Fryslân 2018. De stichting houdt zich al enkele jaren bezig met Culturele Hoofdstad en de activiteiten die daar bij horen. Een van de doelen van LF18 is om cultuurtoerisme in de provincie een impuls te geven. Deze vorm van toerisme is een lastige, omdat bezoekers vaak niet lang op één locatie blijven en andere behoeftes hebben dan standaardtoeristen. In zijn lezing gaat Oeds Westerhof in op het cultuurtoerisme van Fryslân en vertelt hij wat je nodig hebt om dit cultuurtoerisme te behouden. Hij presenteert bovendien de strategische doelen achter LF2018 op het gebied van toerisme en werpt een blik op de resultaten tot nu toe.