Skip to ContentSkip to Navigation
Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân

Wetenschapscafé: Gemeentevorming 2.0. Met z'n allen voor het succes?

Wanneer:di 26-06-2018 20:00 - 22:00
Waar:Het Oranje Bierhuis, Auckamastraatje 2, Leeuwarden
Wetenschapscafe: Gemeentevorming 2.0.

UPDATE: Het wetenschapscafé zit vol!

Op dinsdag 26 juni organiseert RUG/Campus Fryslân het wetenschapscafé over lokale politiek. Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Het lokale bestuur in Nederland is volop in beweging. Decentralisaties, herindelingen en gemeenteraadsverkiezingen hebben nieuwe uitdagingen gebracht en andere politieke scheidslijnen zichtbaar gemaakt. Met de in veel gemeenten verrassende verkiezingsuitslagen is men in de afgelopen maanden aan de slag gegaan om nieuwe colleges te vormen.

Hét woord in dit proces van collegevorming, lijkt het woord "samen" te zijn, dat in maar liefst 45 slogans werd gebruikt (Trouw, 11 mei 2018). In veel gemeenten vermijdt men de tegenstelling tussen coalitie en oppositie, maar willen de colleges van B&W afspraken maken met elkaar: samen met burgers en samen met verschillende partijen. In plaats van politieke scherpte en polarisatie is men op zoek naar het optellen van slagkracht en het delen van verantwoordelijkheid. Maar wat betekent het eigenlijk voor een bestuur wanneer iedereen meebestuurt en mede verantwoordelijk is? En hoe wordt een college geformeerd wanneer alle partijen plek kunnen nemen? In het wetenschapscafé kijken we vanuit zowel een theoretisch als praktisch perspectief naar de wetenschap achter lokale politiek.

Prof. dr. Caspar van den Berg

Caspar van den Berg is hoogleraar Global and Local Governance bij RUG/Campus Fryslân. Van den Berg richt zich binnen Campus Fryslân op het onderzoeksthema politiek en bestuur, en dan met name op de wisselwerking tussen verschillende niveaus van politiek en bestuur, internationaal en nationaal, en regionaal en lokaal. In zijn lezing gaat Van den Berg specifiek in op brede coalities en de voor- en nadelen die dit met zich meebrengt.  

Prof. dr. Jouke de Vries

Jouke de Vries is decaan van RUG/Campus Fryslân en professor Governance and Public Policy aan de Faculteit Rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen. De Vries heeft uitgebreid onderzoek verricht op het gebied van politiek en openbaar beleid, met specifieke aandacht voor besluitvormingsprocessen, coalitie training en beleidsveranderingen. De Vries was in 2013-2014 als informateur betrokken bij de coalitievorming van het College van Burgemeester en Wethouders in de gemeente Leeuwarden in 2013-2014.