Skip to ContentSkip to Navigation
Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân

Wetenschapscafé Jong en (on)gelukkig

Wanneer:di 04-12-2018 19:30 - 22:00
Waar:Het Oranje Bierhuis, Auckamastraatje 2, Leeuwarden
Jong en (on)gelukkig
Jong en (on)gelukkig

Terugkijken op een gelukkige jeugd, is lang niet altijd vanzelfsprekend. Waar lopen de jongeren van nu tegenaan en hoe gaan ze daarmee om? En hoe worden jongeren met psychische problemen geholpen door extra ondersteuning bij het behalen van een diploma? Ontdek het tijdens het Wetenschapscafé Jong en (on)gelukkig op 4 december, 20:00 uur in het Oranje Bierhuis in Leeuwarden.

Studentengeluk
Mentale gezondheidsproblemen komen in vergelijking met andere levensfasen relatief veel voor bij jongvolwassenen (18-24 jaar). Mentaal welbevinden is belangrijk voor een goede ontwikkeling en daarom groeit de aandacht voor het welzijn van studenten. In deze bijdrage wordt ingegaan op programma's die zich richten op (aspecten van) het mentale welbevinden, resultaten en implicatie voor praktijk en verder onderzoek.

Dr. Janneke Metselaar is lector Zorg voor Jeugd aan NHL Stenden Hogeschool. Vanaf 2008 was zij als docent en onderzoeker verbonden aan de Afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen en vanuit die functie verbonden aan Elker Jeugd- en Opvoedhulp in Groningen. Het lectoraat Zorg voor Jeugd richt zich op evidence based werken en praktijkgestuurd effectonderzoek in de zorg voor jeugd.

Extra ondersteuning
Soms heeft een jongere door tegenslag een extra steuntje in de rug nodig om uiteindelijk toch het schooldiploma te behalen. Organisaties werken daarom steeds vaker samen op de school zelf. Maar wat levert dat nu op? Alef Sies vertelt over het proces en de uitkomsten van het project School als Werkplaats (SAW).

Alef Sies is jongerenwerker bij Wellzo en SAW'er op het Friesland College. Als onderzoeker en student Master Social Work is hij verbonden aan het Peer School Support Project, voor ondersteuning van mbo-jongeren met psychische problemen.

Details
Datum: 4 december 2018
Tijd: 19.30 uur inloop, start om 20:00 uur
Locatie: Oranje Bierhuis, Auckamastraatje 2, Leeuwarden
Tickets: gratis
Voertaal: Nederlands

Het wetenschapscafé is gratis bij te wonen, in verband met een beperkt aantal zitplaatsen verzoeken wij u echter wel om een kaartje te reserveren.