Skip to ContentSkip to Navigation
Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân

Lunchlezing Jouke de Vries

Wanneer:do 21-09-2017 12:00 - 13:30
Waar:Tresoar, Boterhoek 1, Leeuwarden

Iedere derde donderdag van de maand organiseren Tresoar en De Culturele Onderneming een lunchlezing in Leeuwarden. Maak kennis met allerlei prachtige en boeiende nieuwe ontwikkelingen en onderzoeken van Hogescholen en andere organisaties in Friesland.

Donderdag 21 september bij Tresoar.

Lunchlezing - Prof. dr. Jouke de Vries

Hij studeerde politieke wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam met bestuurskunde als kopstudie. In 1984 werd hij benoemd tot universitair docent bij de vakgroep Bestuurskunde. Hij promoveerde in 1989 bij de hoogleraren Hans Daudt en Hans Daalder op het proefschrift Grondpolitiek en kabinetscrises.

In 1999 werd De Vries benoemd tot hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Leiden. Ook is hij vanaf dat moment wetenschappelijk directeur van de Campus Den Haag (een dependance van de Universiteit Leiden in Den Haag). De Vries publiceert regelmatig in internationale en nationale tijdschriften. Belangrijke publicaties van zijn hand zijn: Paars en de managementstaat, Een onderbroken evenwicht in de Nederlandse politiek (over Paars en de revolte van Fortuyn) en Controlling Public Expenditure. De Vries hield diverse belangrijke lezingen zoals de Thorbeckelezing (een Leids-Gentse samenwerking) in 2005 en de Burgemeesterslezing (van Stichting Atrium en Deloitte) in 2008. Hij was columnist van de Staatscourant en schreef verder onder meer voor dagblad Trouw.

In mei 2015 werd De Vries benoemd tot hoogleraar Governance and public policy aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is decaan van de elfde faculteit van deze universiteit (Campus Fryslân) in Leeuwarden.

RESERVEREN
info@tresoar.frl, (058) 7890789. Lezing is gratis, als u ook gebruik wilt maken van de lunch (2 broodjes + 1 consumptie voor €3,00) dan dit graag apart vermelden

PROGRAMMA
12.00  inloop
12.30  lezing
13.15  vragen
13.30  einde

LOCATIE
Tresoar
Boterhoek 1
8911 DH Leeuwarden
www.tresoar.nl
www.decultureleonderneming.nl