Skip to ContentSkip to Navigation
Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân

Data Symposium Fryslân

Wanneer:vr 29-09-2017 09:30 - 13:30
Waar:Tresoar, Boterhoek 1, Leeuwarden

Big Data is een belangrijke drijfveer voor innovatie. Om het Friese bedrijfsleven en de overheid nog beter om te laten gaan met deze ontwikkeling, streeft de Friese Data Agenda naar versterking van data-innovatie voor:
• MKBs en innovatieve industrieën
• Leeuwarden 2018 - Culturele hoofdstad
• Toerisme
• Sociale- en Gezondheidszorg

Om data-innovatie in de regio te vergemakkelijken, zijn stakeholders van overheid, onderzoek en onderwijs samengevoegd om een alliantie te vormen en samen te werken om Friesland een kenniscentrum voor data-innovatie te maken. Dit symposium biedt een eerste platform om verschillende benaderingen van de Friese Data Agenda en toekomstige samenwerking in de Fryslân Big Data Hub te bespreken.

Programma

9.30 Inloop met koffie
10.00 Welkom en introductie
- Jouke de Vries, Campus Fryslân
- Andrej Zwitte, Campus Fryslân
10.15 Inspiration talks
- Machiel van der Schaaf, Gemeente Leeuwarden

- Barteld Braaksma, Centraal Bureau voor de Statistiek
- Ronald Stolk, Centrum voor informatietechnologie
- Gerard Kema, Provincie Fryslân
- Henk Fernee, Fries Sociaal Planbureau

11.15 'Break-out' discussie
12.00 Inspiration talks

- Alwin Sixma, TNO
- Ioannis Katramados, NHL Hogeschool
- Albert Postma, Stenden ETFI
- Jaring Hiemstra, Hiemstra and de Vries

12.45 Samenvatting en conclusie
- Andrej Zwitter, Campus Fryslân
13.00 Netwerk lunch