Skip to ContentSkip to Navigation
Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân
Header image Friesestraatweg

Friese ondernemers scoren een 7 voor duurzaamheid

Datum:10 oktober 2017
Auteur:Gjalt de Jong & Manon Eikelenboom
Directeuren met duurzame netwerken scoren beter op duurzaamheid dan eenzame ondernemers
Directeuren met duurzame netwerken scoren beter op duurzaamheid dan eenzame ondernemers

Duurzame ondernemers zijn innovatief. Ze maken nieuwe producten voor nieuwe markten. Ze willen geld verdienen maar ook voor de aarde, de mensen en hun dorpen zorgen. Dat is best een uitdaging. Kunnen bedrijven dat wel? Hoe duurzaam zijn de bedrijven? Hoe kunnen we bedrijven duurzamer maken?

Op deze vragen kunnen we nu, met betrekking tot Friesland, een antwoord geven. In de afgelopen maanden hebben we de duurzame prestaties van 246 kleine- en middelgrote Friese bedrijven onderzocht.

Duurzaamheid in Friesland 
Duurzaamheid komt overal in het Friese bedrijfsleven voor. Duurzaamheid wordt vaak aan een bepaalde sector gekoppeld zoals energie of water. Niets is minder waar. Ons onderzoek laat zien dat duurzame bedrijven in vrijwel alle Friese sectoren actief zijn. De meeste duurzame bedrijven werken in de bouw en in de industrie. Maar zeker ook in de landbouw en in de horeca zijn duurzame ondernemers actief. Er zijn ook sectoren zoals de zorg en de ICT waar duurzaamheid nog niet echt belangrijk is.

Friese bedrijven scoren een 7 voor duurzaamheid         
Duurzame ondernemers maken continue een afweging tussen geld, mensen en het milieu. De Friese MKB-bedrijven scoren een 7 voor duurzaamheid op hun rapport. Dat is een prima cijfer voor best een lastig vak.

Bijna elke ondernemer doet wel iets aan duurzaamheid in Friesland. Maar de mate waarin verschilt nogal. Er zijn ondernemers die niet of nauwelijks aan duurzaamheid doen. Er zijn ook duurzame koplopers. Het blijkt dat deze duurzame koplopers ouder en groter zijn dan reguliere bedrijven. Dat is een mooi gegeven. Duurzaam ondernemerschap is blijkbaar een vast onderdeel voor de gevestigde bedrijven.           

Netwerken en sociaal leiderschap zijn cruciaal   
Duurzaam ondernemerschap is vakmanschap. Ons onderzoek laat zien dat duurzame netwerken en sociaal leiderschap essentieel zijn. Elke ondernemer weet dat netwerken belangrijk is, dat geldt dus ook voor duurzaamheid. Directeuren met uitstekende duurzame netwerken scoren veel beter op duurzaamheid dan eenzame ondernemers.        
Dat geldt ook voor sociaal leiderschap. Sommige directeuren besteden veel aandacht aan het inspireren en motiveren van hun werknemers. Deze sociale directeuren hebben hun bedrijf en
netwerk uitstekend op orde. Daarmee versterken ze hun duurzame prestaties.  

Een duurzaam en beter Friesland  
‘Voor een duurzaam en beter Friesland’ zou een mooie slogan voor een nieuw kabinet zijn. Duurzaam ondernemerschap is belangrijk. De financiële prestaties van de Friese bedrijven zijn uitstekend. Dat blijkt ook uit ons onderzoek. Maar voor de medewerkers, de lokale gemeenschap en het milieu is meer te halen. Dat kunnen we op drie manieren doen.

Ten eerste, duurzame organisaties zoals Circulair Friesland moeten alle ruimte krijgen. Circulair Friesland verbindt bedrijven uit alle sectoren. Ze zijn daarmee het beste platform voor het delen van kennis en informatie over duurzaamheid.

Ten tweede, train de directeuren in sociaal leiderschap. Uit ons onderzoek blijkt dat sociaal leiderschap de beste brandstof voor succesvol duurzaam ondernemerschap is. Niet alle Friese directeuren weten dit. Een nieuwe opleiding over de voordelen van sociaal leiderschap en duurzaam ondernemerschap kan dit veranderen. Campus Fryslân in Leeuwarden kan dit organiseren.

Ten derde, richt de focus op innovatie in Friesland. Duurzame ondernemers maken nieuwe producten vaak voor nieuwe klanten. De provincie Friesland en de gemeente Leeuwarden kunnen het innovatieve klimaat voor duurzaam ondernemerschap versterken. Het Innovatie Platform Friesland is een ideale organisatie hiervoor.

Met deze maatregelen krijgen we de motor van duurzaam ondernemerschap in Friesland in de hoogste versnelling. Dat is goed voor het milieu, voor onze werkgelegenheid en voor de portemonnee van de Friese ondernemers.

 

Gjalt de Jong is hoogleraar Duurzaam Ondernemen in een Circulaire Economie. Manon Eikelenboom is promovendus. Beide werken aan RUG/Campus Fryslân in Leeuwarden.