Skip to ContentSkip to Navigation
Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân
Header image Friesestraatweg

Duurzaam onderwijs biedt hoop voor de toekomst

Datum:08 december 2016
Auteur:Dr. Gjalt de Jong & Angela Greco
Werken aan een energie-neutrale maatschappij
Werken aan een energie-neutrale maatschappij

Op de universiteit bestaat een oude en een nieuwe wereld. In de oude wereld staat de hoogleraar centraal. De hoogleraar beslist in zijn studeerkamer welke theorie en welke onderzoeksmethode moet worden geleerd. Dit is het traditionele onderwijsmodel waar hoorcolleges de belangrijkste werkvorm zijn. Als de hoogleraar dood gaat, gaat het onderwijs ook dood. Dat is –letterlijk!– niet duurzaam.

In de nieuwe wereld staan de maatschappelijke uitdagingen centraal. Dat is nieuw voor de universiteit. De oude universiteit houdt zich niet zo met de echte wereld bezig. Wij vinden dat dit anders moet. De maatschappelijke uitdagingen moeten de leidraad voor de inhoud en de vorm van het onderwijs vormen. Vrijwel alle studenten vervolgen hun loopbaan buiten de universiteit. Ze hebben academische kennis en onderzoeksvaardigheden nodig. Maar zeker ook ervaring en leiderschapscompetenties. Daarmee kunnen ze duurzame organisaties succesvol maken en de maatschappelijke uitdagingen te lijf gaan.

Climate-KIC is een belangrijk voorbeeld van onze ambities. Climate-KIC is een van de grootste publiek-private allianties in Europa. Het biedt een duurzaam programma voor een energie-neutrale maatschappij dat is gericht op studenten, start-ups en snel-groeiende tech bedrijven. Climate-KIC ziet als geen ander de donkere scenario’s die onze wereld dreigen te overspoelen. Marjan Minnesma van Urgenda en Lars Moratis van de Impact Academy hebben dit haarfijn in kaart gebracht. Al het ijs op de arctische polen bijvoorbeeld zal binnen 30 jaar gesmolten zijn als we ons gedrag niet drastisch aanpassen. Met alle ecologische gevolgen van dien. De menselijke hersenen hebben moeite om deze veranderingen te begrijpen. Zoals Lars Moratis stelt “We moeten de moderne uitdagingen aangaan met hersenen uit het stenen tijdperk”.

Climate-KIC laat zien dat het toch kan. Elk doemscenario heeft een oplossing. Maurits Groen van Waka Waka is zo’n voorbeeld. Waka Waka maakt lampen en opladers op zonne-energie. Hij heeft daarmee al meer dan 1 miljoen vluchtelingen en slachtoffers van aardbevingen kunnen helpen. Climate-KIC laat zien dat we een keuze hebben. We kunnen bij de pakken neer gaan zitten. Maar we kunnen ook er voor kiezen om ze uit de weg te slaan. Waka Waka, Urgenda, Climate-KIC, de Impact Academy kiezen allemaal voor het laatste. Daarmee zijn het de echte ondernemers van de toekomst.

Dat is de keuze die wij in het Centre for Sustainable Entrepreneurship maken. Wij kiezen er voor om de maatschappelijke uitdagingen te lijf te gaan. Dat kunnen we niet alleen. Dat moeten we samen met bedrijven of netwerkorganisaties zoals Climate-KIC doen. Net zoals Climate-KIC kiezen we voor hoop en beter weten. We bieden studenten de mogelijkheid voor inspiratie en kennis waarmee ze organisaties duurzaam en succesvol kunnen maken. Wetenschappelijk onderzoek krijgt pas echte waarde als het in de praktijk haar toepassing krijgt. Zo hebben we met peniciline, anti-bioticum en chemo-therapie de mensheid gezonder gemaakt. En zo gaan we nu ook de planeet aarde redden van haar ondergang.