Skip to ContentSkip to Navigation
Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân
Header image Friesestraatweg

Petra Stienen: een rolmodel voor vele vrouwen

Datum:05 april 2016
Auteur:prof. dr. Jouke de Vries
Aletta Jacobs prijs uitgereikt aan Petra Stienen
Aletta Jacobs prijs uitgereikt aan Petra Stienen

Onlangs kreeg Petra Stienen de Aletta Jacobs prijs uitgereikt aan de Rijksuniversiteit Groningen. De uitreiking vond plaats in de bomvolle aula van de Universiteit. Het programma werd ingeleid door professor Janka Stoker, een autoriteit op het gebied van leiderschap. Stoker maakte duidelijk dat Petra Stienen een duidelijk stempel had gezet op het programma. Dat was te merken. Van in slaap vallen of wegdommelen was geen sprake.

Het was met name de toespraak van mevrouw Shirin Musa die de zaal wakker hield. Het was duidelijk dat Petra Stienen een nieuwe Aletta Jacobs wilde positioneren.  Zij ging in op problemen die met name allochtone vrouwen nog dagelijks ondervinden, die zich dikwijls bevinden tussen twee juridische werelden als zij trouwen, maar ook als zij willen scheiden. Voor de Nederlandse wet  is de scheiding mogelijk, maar aan de kant van  het “kerkelijke huwelijk” is er minder handelingsvrijheid.  Vrouwen worden dikwijls als handelingsonbekwaam neergezet.

Shirin Musa was teleurgesteld over allerlei koepelorganisaties. Ze had ook niet zoveel aan hoogleraren. Men brandde zich liever niet aan de kwestie.  Shirin moest vooral geduld hebben, want er was al zoveel bereikt. Het werd muisstil in de aula toen zij opmerkte dat ze hulp kon gebruiken. En dat het debat in Nederland wel gevoerd moest worden. Diverse zaken worden in de Nederlandse maatschappij en de politiek niet meer besproken, omdat het Wilders in de kaart zou spelen.

In feite gaf Shirin Musa een perfecte illustratie van een oude politicologische theorie over agendavorming. Waarom komt het ene vraagstuk wel op de politieke agenda, maar het andere niet. “Some issues are organised into politics, and some issues are organised out”. In het verleden werden strijdpunten van “Wij vrouwen eisen” en “Baas in eigen buik” als voorbeelden aangehaald. De Nederlandse vrouwen hebben wel een emancipatieslag gemaakt. In het betoog werd duidelijk dat vraagstukken van allochtone vrouwen nog steeds moeilijk op de politieke agenda komen.

Petra Stienen heeft naar mijn mening terecht de Aletta Jacobs prijs ontvangen. Hoewel zij iets te optimistisch was over de Arabische Lente, speelt zij een grote betekenis  voor de vrouwenemancipatie in Nederland en in de Arabische wereld. Haar performance was ook deze keer weer ijzersterk en misschien tekort.  Ze is een rolmodel voor vele vrouwen.

Tijdens het programma draaide Petra zich een enkele keer om. Ze zocht contact met bekenden in de zaal en knikte instemmend over het programma, dat zij voor een deel zelf had vastgesteld. 

Reacties

Reacties laden...