Skip to ContentSkip to Navigation

Centre for Energy Economics Research

Faculty of Economics and Business
Centre for Energy Economics Research
Header image Centre of Expertise CEER

Vacature Promovendus Energietransitie en regulering ACM (1,0 fte)

Datum:08 juni 2020

SOM, de graduate school Economics & Business en het Centre for Energy Economics Research (CEER), zijn op zoek naar een promovendus voor het project Energietransitie en regulering. Dit onderzoeksproject wordt medegefinancierd door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) waar tijdens het project nauw mee zal worden samengewerkt.

De energietransitie heeft grote gevolgen voor de energiesector, maar betekent dit ook dat het toezicht op de sector moet worden aangepast? Zijn er aanpassingen nodig bij de vaststelling van de vermogenskostenvergoeding of bij de benchmarking van netbeheerders? Moeten er andere type netwerktarieven komen en is het nodig de rollen van netbeheerder en consument anders te definiëren? In dit PhD project kan een promovendus met achtergrond in economie zich 4 jaar lang op dit type soort vragen richten, waarbij er nauw met de toezichthouder, de ACM, wordt samengewerkt.

Gegeven de aard van het project zijn uitstekende communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk) in het Nederlands en Engels een voorwaarde.

Zie voor meer informatie de vacature.

Sollicitaties voor 25 juni a.s.

Tags: vacature