Skip to ContentSkip to Navigation
Career ServicesOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Career Services

Career ServicesStudieverenigingen

Studieverenigingen Faculteit Science & Engineering

Hieronder vindt je een overizcht van alle studieverenigingen bij de Faculteit Wis- en Natuurwetenschappen

LogoFMF

De Fysisch-Mathematische Faculteitsvereniging is de faculteitsvereniging van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. De vereniging streeft een drietal doelstellingen na. Ten eerste wil de vereniging bijdragen aan de verbreding van de wetenschappelijke vorming van haar leden door middel van diverse activiteiten op wetenschappelijk gebied. Daarnaast wil de vereniging de contacten tussen studenten onderling en tussen studenten en wetenschappelijke staf bevorderen door middel van informele activiteiten. De laatste doelstelling is het behartigen van de belangen van de leden; voor zover die betrekking hebben op hun studie of toekomstige werkomgeving door middel van bedrijfsbezoeken en bedrijvendagen.

Bernoulli

Het Gronings Technologen Dispuut Bernoulli is de studievereniging voor studenten met een intresse in proces- en product technologie. De vereniging is vooral gericht op derdejaarsstudenten van bacheloropleiding en op masterstudenten van Chemical Engineering. Het belangrijkste doel van G.T.D. Bernoulli is om het contact tussen de studenten onderling en met de afdeling van Chemical Engineering te bevorderen. Daarnaast probeert de vereniging goed contact met het bedrijfsleden te houden om studenten een beeld te geven van wat er mogelijk is op het gebied van chemische technologie. Dit wordt gedaan aan de hand van excursies en symposia.

Chemische Binding

De Chemische Binding is de studievereniging voor studenten Scheikunde én Scheikundige Technologie. De vereniging helpt haar leden om zich voor te bereiden op de tijd ná hun studie. Zo organiseert de vereniging verschillende excursies naar bedrijven in de chemische en chemisch technologische industrie zodat leden van deze vereniging een idee krijgen van hoe het er aan toe gaat in het bedrijfsleven. Verder organiseert De Chemische Binding ook activiteiten zoals symposia en lezingen. Daarnaast heeft de vereniging ook als doel om de band tussen studenten onderling te bevorderen en hiervoor organiseert de vereniging dan ook verschillende informele activiteiten.

S.V. Cover

Cover is de studievereniging voor Artificial Intelligence en Computing Science. De vereniging organiseert wekelijks verschillende sociale, educatieve en carrièregerelateerde activiteiten

G.L.V. Idun
Groninger LevenswetenschappenVereniging Idun is de studievereniging voor Biologie en Life Science & Technology en aansluitende masteropleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen. De vereniging organiseert verschillende activiteiten. Zo verzorgt GLV Idun diverse sociale activeiten als borrels en reizen naar het buitenland, maar ook verschillende carrière-/studiegerelateerde activiteiten als excursies, bedrijfsbezoeken en lezingen. Zo draagt GLV Idun bij aan een leuke studietijd door studenten met elkaar in contact te brengen, maar bereidt zij haar leden ook voor op hun carrière.
T.B.V. Lugus

T.B.V. Lugus is de studievereniging voor studenten Industrial Engineering and Management. De vereniging organiseert voor haar leden sociale, educatieve en carrière gerelateerde activiteiten.

Pharmaciae Sacrum

De Groningse Farmaceutische Studenten Vereniging "Pharmaciae Sacrum" is de studievereniging voor studenten Farmacie en daaraan gerelateerde farmaceutische studies. De vereniging organiseert voor haar leden vele carrièregerichte activiteiten, waaronder verschillende workshops, lunchlezingen en educatieve excursies in binnen- en buitenland. In maart organiseert P.S. jaarlijks de succesvolle Carrièredag. Daarnaast biedt P.S. een overzicht van vacatures op haar website aan.

ProfFrancken

De Technisch Fysische Vereniging ‘Professor Francken’ is de Groningse studievereniging voor technische natuurkunde, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. De vereniging is vernoemd naar de eerste hoogleraar technische natuurkunde in Groningen en is dan ook gericht op studenten en medewerkers van de vakgroepen technische natuurkunde. De vereniging organiseert onder andere binnenlandse excursies, jaarlijks een symposium en een buitenlandse reis. Een aantal activiteiten, zoals de introductie voor eerstejaars en de Bèta-bedrijvendagen, wordt in samenwerking met zusterverenigingen georganiseerd.

Laatst gewijzigd:30 november 2017 15:10
printView this page in: English