Skip to ContentSkip to Navigation
Career ServicesOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Career Services

Career ServicesFaculteiten

Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen

Contact gegevens
Plattegrond Duisenberg gebouw
Je kan de Careers Company vinden in het Duisenberg gebouw.

Bezoekadres:

Zernike complex
Nettelbosje 2,
Duisenberg Building
Plaza

Postadres :

P.O. Box 800
9700 AV Groningen
the Netherlands

Telefoon:

050 363 5529

Laatst gewijzigd:09 maart 2018 11:49