Skip to ContentSkip to Navigation

Career Services

Seminar Employability

De voorbereiding van studenten op de arbeidsmarkt is een thema dat de afgelopen tijd veel aandacht heeft gekregen, o.a. vanuit NEXT Career Services en door diverse facultaire initiatieven. Ook studieverenigingen leveren een belangrijke bijdrage door de diverse activiteiten die zij organiseren.

Aandacht voor Employability is een speerpunt in de nieuwe onderwijsstrategie van de RUG, daarom is er een stuurgroep voor dit onderwerp geformeerd onder voorzitterschap van prof. dr. Mirjam de Baar. Tijdens het seminar presenteert de stuurgroep haar voorstellen om meer aandacht te schenken aan arbeidsvoorbereiding, waarbij de link naar de onderwijsprogramma’s van belang is. Er zullen externe sprekers zijn om het onderwerp te belichten op verschillende manieren, zo zal prof. dr. Rolf van der Velden van het Research Centre for Education and the Labour Market (ROA) van de Universiteit van Maastricht het onderwerp vanuit het perspectief van de universiteit belichten. Theo Bakker, Senior Manager Onderwijs van Deloitte Consulting zal dit doen vanuit het perspectief van de arbeidsmarkt. Ook worden best practises vanuit faculteiten en studieverenigingen gepresenteerd door middel van workshops die u kunt volgen.

Via deze link kunt u zich aanmelden voor het seminar.

Programma:

13:00   Ontvangst en opening door de dagvoorzitter, Yvonne Jordens-Streng

13:10   Inleiding Employability Strategie door prof. dr. Elmer Sterken

13:20   Presentatie Employability Missie en Pilot Audit Employability door prof. dr. Klaas Poelstra van de Faculteit
           Wiskunde en Natuurwetenschappen

13:45   Introductie Employability vanuit de universiteit door prof. dr. Rolf van der Velden van het Research Centre for
           Education and the Labour Market (ROA) van de Universiteit van Maastricht

14:15   Introductie Employability vanuit de arbeidsmarkt door Theo Bakker, Senior Manager Onderwijs, Deloitte
           Nederland

14:45   Pauze

15:15   Workshopronde 1

16:00   Workshopronde 2

16:45   Afsluiting en aansluitend een netwerkborrel

Praktische informatie

Datum: 17 juni

Locatie: Hampshire Hotel – Groningen Centre
            Radesingel 50, 9711 EK Groningen

Kosten: Gratis

Registreer nu

Laatst gewijzigd:07 mei 2021 14:37