Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Business School

Lifelong learning

STAP-budget

STAP budget voor UGBS Master programma's

Voor de volgende Executive MBA's & Masters van UGBS is het mogelijk om (zelf) €1.000 STAP-budget aan te vragen:

Het aanvraagtijdvak hiervoor bij het UWV opent op 1 mei 2023 en sluit op 30 juni 2023*. De opleidingen starten in september.

Vooraanmelden bij UGBS: uiterlijk 27 april 2023, 23:59 uur
Bent u voornemens om STAP-budget aan te gaan vragen bij het UWV voor één van de Executive Masters, dan dient u dit uiterlijk 27 april 2023, 23:59 uur kenbaar te maken bij UGBS, door uw ingevulde opleidings-inschrijfformulier te mailen aan ugbs rug.nl en aan te geven dat u STAP-budget gaat aanvragen.

* Tip: log in op 1 mei vóór 10.00 uur bij het UWV om er snel bij te zijn. Indien het STAP-budget van een aanvraagtijdvak op is, dan kunt u bij start van het volgende aanvraagtijdvak opnieuw uw aanvraag doen.

Subsidie van de overheid

STAP-budget is een nieuwe vergoeding voor scholing en staat voor Stimulering van de ArbeidsmarktPositie. Met dit budget kunt u uw positie op de arbeidsmarkt verbeteren. U kunt een vergoeding van maximaal € 1.000 per jaar aanvragen om te gebruiken voor scholing. Deze vergoeding vervangt de belastingaftrek voor studiekosten bij de inkomstenbelasting. Meer informatie over het STAP-budget vindt u hier.

U moet uw STAP-budget uiterlijk vier weken voor de startdatum van de cursus of training hebben aangevraagd en uw cursus of training moet uiterlijk drie maanden na de laatste dag van het betreffende aanvraagtijdvak starten.

Uw aanvraag moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

* U bent in de periode van 2 jaar tot 3 maanden voorafgaand aan de subsidieaanvraag voor ten minste 6 maanden in Nederland verzekerd voor de volksverzekeringen.

* Na uw deelname aan de opleiding stuurt de RUG een deelnamebewijs op naar het UWV. Wanneer u niet of niet voldoende hebt deelgenomen, trekt het UWV uw subsidie in en moet u het cursus- of collegegeld alsnog zelf betalen.

* Het subsidiebedrag wordt, na goedkeuring van het UWV, uitgekeerd aan de opleider in plaats van de aan student. U ontvangt zelf dus geen bedrag, maar dit wordt direct verrekend met het college-/les-/cursusgeld.

Meer informatie over het STAP-budget kunt u vinden op de infopagina van de Rijksoverheid. Hier staan onder andere veelgestelde vragen en een stappenplan voor de aanvraag.

Contact

Indien u verder nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de programma manager van de master van uw interesse:

  • Executive MBA Health: Marike ten Thij-Douwes
  • Executive MBA Energy Transition: Andrea Poelstra-Bos
  • Executive MBA Sustainable Business Models: Selma Bakker
  • Executive Master of Finance and Control: Karin van der Velde

Executive Masters van UGBS waarvoor STAP-budget aanvragen mogelijk is:

Laatst gewijzigd:20 april 2023 14:44