Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Business School

Lifelong learning

STAP-budget

STAP budget voor UGBS programma's

BELANGRIJK | 12 december 2022: de aanvraagperiode voor het volgende STAP-budget is uitgesteld door de overheid. Dit betekent dat het niet meer van toepassing kan zijn voor onze programma's die starten in maart. Meer informatie over (toekomstige) STAP-budget mogelijkheden bij UGBS volgt.

Onderstaande infomatie is niet meer actueel/geldig


Voor de volgende 3 opleidingen van UGBS is het mogelijk om (zelf) € 1000 STAP-budget aan te vragen: Top-HR Leiderschapsgrogramma, Succesvolle Energietransitie met Multidisciplinaire Aanpak en de online collegereeks Duurzaam Ondernemen. Het aanvraagtijdvak hiervoor bij het UWV opent op 2 januari 2023 en sluit op 28 februari 2023*. De opleidingen starten in maart.

Vooraanmelden bij UGBS: uiterlijk 30 december 2022, 23:59 uur
Bent u voornemens om STAP-budget aan te gaan vragen bij het UWV voor een van de UGBS opleidingen, dan dient u dit uiterlijk 30 december 2022, 23:59 uur kenbaar te maken bij UGBS, door uw ingevulde opleidings-inschrijfformulier te mailen aan ugbs rug.nl en aan te geven dat u STAP-budget gaat aanvragen.

* Tip: log in op 2 januari vóór 10.00 uur bij het UWV om er snel bij te zijn. Indien het STAP-budget van een aanvraagtijdvak op is, dan kunt u bij start van het volgende aanvraagtijdvak opnieuw uw aanvraag doen.

Subsidie van de overheid

STAP-budget is een nieuwe vergoeding voor scholing en staat voor Stimulering van de ArbeidsmarktPositie. Met dit budget kunt u uw positie op de arbeidsmarkt verbeteren. U kunt een vergoeding van maximaal € 1.000 per jaar aanvragen om te gebruiken voor scholing. Deze vergoeding vervangt de belastingaftrek voor studiekosten bij de inkomstenbelasting. Meer informatie over het STAP-budget vindt u hier.

U moet uw STAP-budget uiterlijk vier weken voor de startdatum van de cursus of training hebben aangevraagd en uw cursus of training moet uiterlijk drie maanden na de laatste dag van het betreffende aanvraagtijdvak starten.

Uw aanvraag moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

* U bent in de periode van 2 jaar tot 3 maanden voorafgaand aan de subsidieaanvraag voor ten minste 6 maanden in Nederland verzekerd voor de volksverzekeringen.

* Na uw deelname aan de opleiding stuurt de RUG een deelnamebewijs op naar het UWV. Wanneer u niet of niet voldoende hebt deelgenomen, trekt het UWV uw subsidie in en moet u het cursus- of collegegeld alsnog zelf betalen.

* Het subsidiebedrag wordt, na goedkeuring van het UWV, uitgekeerd aan de opleider in plaats van de aan student. U ontvangt zelf dus geen bedrag, maar dit wordt direct verrekend met het college-/les-/cursusgeld.

Meer informatie over het STAP-budget kunt u vinden op de infopagina van de Rijksoverheid. Hier staan onder andere veelgestelde vragen en een stappenplan voor de aanvraag.

Contact

Indien u verder nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de programma manager van de opleiding van uw interesse:

  • Top-HR Leiderschapsprogramma: Anouk Smand
  • Succesvolle Energietransitie met Multidisciplinaire Aanpak: Andrea Poelstra-Bos
  • Online collegereeks Duurzaam Ondernemen: Angela Sap

UGBS-opleidingen waarvoor STAP-budget aanvragen mogelijk is:

Laatst gewijzigd:12 december 2022 17:37