Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningen Business School
Connecting for impact
Business School

Start: Online Collegereeks Duurzaam Ondernemen

Wanneer:do 07-09-2023
Waar:Online

Lees meer over het programma en de 6 keuzemodules.