Skip to ContentSkip to Navigation

Incidenten

Onder incidenten worden de volgende gebeurtenissen in en om de gebouwen van de UB verstaan:

 • diefstal van eigendommen
 • lichamelijke kwetsuren
 • (kleine) ongevallen
 • bedrijfsongevallen
 • bedreigingen
 • berovingen

Een lijst van incidenten is te vinden in de arbojaarverslagen . De incidenten worden nauwkeurig bijgehouden en vormen mede de eventuele input voor een plan van aanpak in het kader van veiligheid.

De procedure voor het melden van incidenten is als volgt:

 • bel bij acute nood: 363 8050
 • maak melding van het incident bij de portier van uw gebouw: 363 5000 / 5001
 • een bedrijfsongeval (een ongeval dat werd veroorzaakt door of tijdens uw werk of studie en/of tijdens uw verblijf in en om onze gebouwen) dient terstond gemeld te worden. Dit kan bij de portiers van uw gebouw.De portiers melden het ongeval terstond bij het Hoofd Interne Dienst (tevens arbocoördinator). Bij afwezigheid van het HID wordt het ongeval gemeld bij de directie van de UB. Afhankelijk van het incident worden de Arbo- en milieudienst en ook de Arbeidsinspectie op de hoogte gebracht.
 • doe altijd aangifte bij de politie. De portiers kunnen dit bij kleinere incidenten (diefstallen e.d.) voor u doen via de bewakingsdienst van de RUG. Als het gaat om diefstallen van uw eigendommen is het nodig dat uzelf daarvan melding maakt. De UB is niet aansprakelijk voor deze ontvreemdingen
 • wilt u praten over de toedracht en/of afhandeling van het voorval, dan kunt u contact opnemen met het hoofd van de interne dienst, Albert van der Kloet, telefoon 363 4997
Laatst gewijzigd:21 maart 2018 14:59