Skip to ContentSkip to Navigation

Calamiteiten

Product/dienst Calamiteiten

Omschrijving van

het product/dienst

Melden van een calamiteit en het juist afhandelen van de hierbij behorende processen :

Bij een calamiteit is de Bedrijfshulpverlening (BHV) leidend. Zij biedt hulp tot de professionele hulpdiensten aanwezig zijn. Volgt u dan ook de aanwijzingen van de bedrijfshulpverlener op!

Bij een calamiteit in of rondom de gebouwen van de faculteit dient u te allen tijde alarmnummer 8050 (Centrale Meldkamer) te bellen. Dit geldt voor zowel binnen als buiten werktijd. Als de telefoon niet werkt kunt u in geval van een brand een handbrandmelder activeren. Wij kunnen u vragen op de plaats van de melding te blijven om de BHV op te vangen. Hierbij staat de eigen veiligheid altijd voorop.
U meldt:
- uw naam;
- locatie en verdieping;
- als u het weet ruimte/kamernummer;
- relevante informatie;
- indien sprake van letsel bij ongeval: de aard van het letsel.

De externe hulpdiensten worden direct na de melding ingeschakeld.

Alarmering bij calamiteiten:

Bij calamiteiten verloopt de communicatie, waaronder het ontruimingsignaal en het veiligheidssignaal, via de omroepinstallatie.

Bestelwijze/contactpersoon

Melden van calamiteiten:
Op alle vaste toestellen van de RUG is het alarmnummer 8050
Mobiel: 050 363 8050

...

Laatst gewijzigd:21 maart 2018 14:59