Skip to ContentSkip to Navigation

Crisisplan UB

Product/dienst

Ontruimingsplan UB Binnenstad

Omschrijving van het product/dienst

Overdag

Bij een ontruiming verzamelen alle BHV-ers zich op de begane grond bij de backoffice van de interne dienst

Mogelijke inzet BHV (afhankelijk van omstandigheden):

 • 1 persoon gaat naar het bordes van het Academieplein om het personeel op te vangen
 • 1 persoon gaat naar de hoofdingang van de UB om de ingang (zoveel mogelijk) vrij te houden
 • 4 personen gaan via het personeelstrappenhuis naar de 4e verdieping en beginnen daar de verdieping te ontruimen en werken zo naar beneden
 • Als men slachtoffers (SO) tegenkomt, dit melden aan de ploegleider, hij zorgt voor verdere afhandeling
 • De overige BHV-ers (voorzover aanwezig) krijgen nadere instructies van de ploegleider
 • Na afloop van de ontruiming geven de BHV-ers aan de ploegleider door welke vertrekken en/of ruimtes wel/niet zijn gecontroleerd
 • Als de ontruiming afgerond is, gaan 4 BHV-ers naar de resp. nooduitgangen om te zorgen dat niemand er meer in gaat
 • Na afloop is er een korte evaluatie in een door de ploegleider aangewezen ruimte

Benodigdheden:

 • 4 portofoons voor resp. Ploegleider, BHV-er Academiegebouw, Ontruimers
 • 2-4 EHBO-tassen voor Ontruimers en EHBO-ploegen
 • Voldoende hesjes voor alle BHV-ers

NB: Bij een ontruiming zorgen DNPP, BC, en FO dat hun Afdeling cq. Verdieping wordt ontruimd; in de werktrekken op de 1e verdieping zorgt elke afdeling zelf voor ontruiming.
Deze ontruimers blijven als hun Afdeling cq. Verdieping ontruimd is wachten tot de ontruimers van de BHV bij hen zijn en verlaten dan pas de UB.

’s Avonds en in het weekend

Bij een ontruiming gaan de aanwezige (student)BHV-ers en de Achterwacht naar de Servicebalie.
Hier trekt men een BHV-hesje aan en gaan dan via het personeelstrappenhuis naar de 4e verdieping.

Inzet BHV:

 • 4 personen gaan via het personeelstrappenhuis naar de 4e verdieping en beginnen daar de verdieping te ontruimen en werken zo verdiepingsgewijs naar beneden
 • Als de ontruiming afgerond is, gaan 1-2 BHV-er(s) naar de resp. nooduitgangen om deze af te sluiten, de overige BHV-ers en Achterwacht keren terug naar hun werkplek.
 • De evaluatie zal achteraf plaatsvinden

Benodigdheden:

 • 2 EHBO-tassen voor Ontruimers
 • 4 hesjes voor alle BHV-ers
 • 1 portofoon (bureau Hans)

De bestelwijze/

contactpersoon

Arbo- en Milieucoördinator:

Albert Jan van der Kloet

Tel. 34997 (Kantoor)
Mobiel 06 1332 5499Leveringsconditie

De prijs


Formulier

Laatst gewijzigd:21 maart 2018 14:59