Skip to ContentSkip to Navigation

Grofvuil

Product/dienst

Grofvuil

Omschrijving van het product/dienst

Onder grofvuil wordt verstaan: het normale huishoudelijke afval dat door formaat of samenstelling niet via de dagelijkse stroom bedrijfsafval afgevoerd kan worden. Apparatuur en hardware vallen onder de categorie grofvuil en moeten apart in de daarvoor bestemde containers worden afgevoerd.

De bestelwijze/

contactpersoon

UB

Interne Dienst

Telefoon: 3 5000
E-mail: internedienst-bibliotheek@rug.nl

Zernike

Telefoon : 3 4624 (receptie Duisenberg gebouw)
Leveringsconditie

De prijs


Formulier

Laatst gewijzigd:21 maart 2018 14:59