Skip to ContentSkip to Navigation

UB beleid

Product/dienst

Arbo, Milieu en Veiligheid (UB Beleid)

Omschrijving van het product/dienst

De RUG is verantwoordelijk voor de arbozorg, de zorg voor een milieuvriendelijke bedrijfsvoering en de zorg voor de veiligheid van alle gebruikers van de gebouwen, alsmede de gebouwen zelf.

Het beleid om deze verantwoordelijkheid gestalte te geven wordt vastgesteld in de notitie “Risico Inventarisatie en Evaluatie” (RI&E); een notitie die wordt opgesteld samen met medewerkers en studenten . Jaarlijks wordt de voorgang van de realisatie vastgelegd in een Voortgangsrapportage en worden in een Plan van Aanpak de jaarlijks uit te voeren werkzaamheden omschreven.

Zie ook centrale RUG, Arbo en Milieu Dienst (AMD): Gezondheid en Arbeidsomstandigheden

De bestelwijze/

contactpersoon

Arbo- en Milieucoördinator:

Albert Jan van der Kloet

Tel. 34997 (Kantoor)
Mobiel 06 1332 5499


Leveringsconditie

De prijs


Formulier

Laatst gewijzigd:21 maart 2018 14:59