Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenBacheloropleidingenTheologie
Header image Theologie

Theologie

Toelaatbare profielen Nederlandse diploma's

 • Cultuur & Maatschappij
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek
 • HBO propedeuse

  HBO-propedeuse (met havo) geeft met ingang van 1 september 2015 aan de RUG niet meer automatisch toegang tot deze studie. Voor de bacheloropleiding Theologie worden voor het studiejaar 2017-2018 echter geen aanvullende eisen gesteld.

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
taaltoets cijfer

This programme is open for international students, however it is completely taught in Dutch so knowledge of Dutch is mandatory.

For admission to the Dutch taught programmes you will need to prove your proficiency in Dutch through passing the NT2-II exam (www.duo.nl). You can prepare for the test through courses at the Language Centre of the University of Groningen. This takes approximately one year.

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
taaltoets cijfer

Dieser Studiengang steht ausländischen Studenten offen. Da die Lehrveranstaltungen jedoch vollständig auf Niederländisch abgehalten werden, sind Kenntnisse der niederländischen Sprache eine Studienvoraussetzung. Um zu den niederländischen Lehrveranstaltungen zugelassen werden zu können, müssen Sie die staatliche NT2-Prüfung (Niederländisch als Fremdsprache) ablegen (www.duo.nl.

Zur Vorbereitung auf diese Prüfung bietet das Sprachenzentrum der Universität Groningen einen etwa einjährigen Sprachkurs an.

Das Sprachenzentrum der Universität Groningen bietet deutschsprachigen Studienbewerbern, die an der Universität Groningen studieren, auch eine IntensivKurs Niederländisch für Deutsche Studienbewerber. Dies verkürzt die Vorbereitungsdauer (http://www.rug.nl/science-and-society/language-centre/language-courses-and-communication-training/dutch-for-non-native-speakers)

Aanmeldingsprocedure

Als je je uiterlijk 1 mei hebt aangemeld krijg je een uitnodiging voor een matchingsbijeenkomst in de tweede helft van de maand juni. Als voorbereiding op deze bijeenkomst vul je een intakeformulier in, waardoor je voor jezelf nog eens op een rijtje zet waarom je voor deze studie kiest en wat je verwachtingen zijn. De informatie gebruiken we voor de studiebegeleiding in het eerste jaar. Tijdens de matchingsbijeenkomst kun je in een gesprek met de studieadviseur je vragen en dergelijke bespreken.

Studiekeuzecheck

De opleiding verzorgt matching. Deelname is verplicht. Het advies is niet bindend.

 • Er is een online vragenformulier.
 • Er zijn speciale matchingsdagen. Deelname is verplicht.
  • Vooraf thuis bestuderen van lesstof.
  • Eén of meer proefcolleges.
  • Gesprekken met studenten.

Collegegelden

NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2018-2019€ 2060voltijd
EU/EER2018-2019€ 1517deeltijd
EU/EER2019-2020€ 2083voltijd
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2018-2019€ 2060voltijd
EU/EER2018-2019€ 1517deeltijd
EU/EER2019-2020€ 2083voltijd
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2018-2019€ 2060voltijd
EU/EER2018-2019€ 1517deeltijd
EU/EER2019-2020€ 2083voltijd

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
EU/EEA studenten01 mei 201901 september 2019
non-EU/EEA studenten01 maart 201901 september 2019
Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 mei 201901 september 2019
Type studentDeadlineStart opleiding
EU/EEA studenten01 mei 201901 september 2019
printView this page in: DeutschEnglish