Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenBacheloropleidingenTheologie (deeltijd)
Header image Theologie

Theologie

Programma

 • 1e jaar

  In deeltijd duurt dit bachelorprogramma zes jaar in plaats van drie jaar. Per jaar worden 30 ECTS geprogrammeerd. Er zijn verschillende programma's:

  • Theologie (vak: Godsdienstpsychologie en -sociologie)
  • Theologie met PThU-traject (vak: Praktische Theologie).

  In alle programma's volg je in het eerste en tweede jaar: Hebreeuws; Hebreeuwse Bijbel: Tekst en Context; Exegese Oude Testament; Nieuwe Testament: Tekst en Context; Godsdienstfilosofie en Ethiek: (A)Theïsme; Concepten en Methoden

 • 2e jaar

  In je derde en vierde jaar krijg je altijd de vakken Exegese Nieuwe Testament; Christendom; Islam. Daarnaast volg je:

  • Theologie: Arabisch en/of keuzevakken Religiewetenschappen (RW); Godsdienstfilosofie 2
  • Theologie met Grieks (als je geen eindexamen Grieks hebt gedaan): Grieks; keuzevak RW; Godsdienstfilosofie 2
  • Theologie met PThU-traject: Dogmatiek; Arabisch of keuzevakken RW; Godsdienstpsychologie en -sociologie
  • Theologie met PThU-traject met Grieks: Grieks i.p.v. Arabisch/keuzevak
 • 3e jaar

  De opbouw van je vijfde en zesde jaar is afhankelijk van het programma dat je volgt:

  • Theologie: Universitaire minor + vrijekeuzeruimte (voor bijvoorbeeld stage) óf minor Geestelijke Verzorging óf Educatieve minor óf studie in het buitenland; facultaire specialisatie minor; bachelorproject inclusief afstudeerscriptie.
  • Theologie met PThU-traject: PThU minor; facultaire specialisatie minor; bachelorproject inclusief afstudeerscriptie.

Opbouw programma

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief
 • Voor gemiddeld 20 weken
 • Maximaal 30 EC

De Bachelor Theologie heeft verscheidene uitwisselingscontracten met andere universiteiten binnen en buiten Europa om daar een deel van de studie te volgen. Ook is het mogelijk een stage of afstudeeronderzoek in het buitenland te doen.

(Bindend) studieadvies

 • Minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden (bindend)

Aan het einde van je eerste studiejaar en aan het einde van je derde (deeltijd)studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je in je eerste deeltijdjaar meer dan 20 ECTS hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 20 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.

Daarnaast is het de bedoeling dat je aan het einde van je derde (deeltijd)studiejaar al je eerstejaars vakken hebt behaald. Is dit niet het geval, dan zal je ook een negatief studieadvies krijgen en de opleiding moeten verlaten. Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. NB: Bij sommige opleidingen kun je gebruik maken van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is)

Waarom in Groningen?
 • Beste theologische opleiding van Nederland volgens Elsevier.
 • Topopleiding volgens Keuzegids Universiteiten.
 • Intellectueel stimulerende omgeving binnen een brede openbare universiteit.
 • De nieuwste methoden om snel en goed Hebreeuws en Grieks te leren.
 • Kleinschalig onderwijs en intensieve begeleiding.
 • Goede aansluiting op de predikantsmaster van de Protestants Theologische Universiteit (PThU).
 • Kruisbestuiving met de studie Godsdienstwetenschap.
printView this page in: DeutschEnglish