Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenBacheloropleidingenTheologie (deeltijd)
Header image Theologie

Theologie

Hoe is het christendom een wereldgodsdienst geworden? Wat betekent geloven nu en in het verleden? Wat hebben islam en christendom gemeenschappelijk?

Theologie is meer dan alleen een studie van de Bijbel. Aan de RUG onderzoeken we vooral de politieke, sociale en culturele context waarin de teksten zijn geschreven die aan de opkomst en ontwikkeling van jodendom, christendom en islam ten grondslag liggen. Daarmee krijgen we een beter inzicht in de wortels van de Europese cultuur en de onderlinge interactie van deze religies. Een derde van de wereldbevolking is christen en een kwart moslim. Religie is een van de grootste drijvende krachten van de mensheid en daarom is kennis over en inzicht in het ontstaan van deze wereldgodsdiensten belangrijk.

Theologie studeren betekent dat je kritisch leert kijken: naar de historische bronnen van het geloof, naar religieuze teksten, naar de betekenis van religieuze rituelen en naar de culturele context waarin het geloof is ontstaan. Bij ons staat de relatie tussen religie, cultuur en samenleving centraal.Theologie gaat bovendien over mensen. Wat hen drijft, wat hen beweegt. De opleiding onderscheidt zich inhoudelijk van andere theologie-opleidingen doordat de bestudering van de vroege islam en de Koran een belangrijk onderdeel vormt van de studie.

Je kunt deze opleiding ook in voltijd doen.

Meer over deze opleiding
Feiten & Cijfers
Titel/Graad
BA in Theologie
Croho code
56109
Type opleiding
Bachelor
Voertaal
Nederlands (90%), Engels (10%)
Duur
36 maanden (180 ECTS)
Start
SeptemberSeptember
Vorm
deeltijd
Faculteit
Godgeleerdheid en godsdienstwetenschap
printView this page in: DeutschEnglish