Skip to ContentSkip to Navigation
Education Bachelor's degree programmes Theology (part-time)
Header image Theologie

Theologie

Hoe is het christendom een wereldgodsdienst geworden? Wat betekent geloven nu en in het verleden? Wat hebben jodendom en christendom gemeenschappelijk?

Wat is de betekenis en waarde van een mensenleven? In de 21e eeuw is deze vraag actueler dan ooit, nu we worstelen met grote thema’s als de impact van door de mens veroorzaakte klimaatverandering en wetenschappelijke sprongen in genetische manipulatie en kunstmatige intelligentie. Waar begint menselijk leven en waar eindigt het? Is de mens meer waard dan planten of dieren? Theologie is een van de meest belangrijke kaders geweest van waaruit mensen over deze vragen hebben nagedacht. En ook nu zijn religieuze waarden van grote invloed op ethische vraagstukken.

In de opleiding Theologie bestudeer je het christendom, evenals het jodendom en de islam vanuit verschillende wetenschappelijke gezichtspunten: (kunst)geschiedenis, filosofie, psychologie, sociologie en taalkunde. Je kijkt naar hoe mensen reflecteren op hun geloof en hoe zij proberen God te begrijpen en bereiken via bijvoorbeeld heilige geschriften, rituelen en kunst. Je gaat je verdiepen in de ontstaansgeschiedenis van deze religies en de wijze waarop zij, in onderlinge interactie, de huidige wereld hebben vormgegeven.

Je kunt deze opleiding ook in voltijd doen.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
BA in Theologie
Type opleiding
Bachelor
Duur
36 maanden (180 ECTS)
Croho code
56109
Voertaal
Nederlands, Engels
Start
September
Faculteit
Godgeleerdheid en godsdienstwetenschap
Waarom dit programma in Groningen?
 • Al jaren Topopleiding volgens Keuzegids Universiteiten.
 • Goede aansluiting op de predikantsmaster van de Protestants Theologische Universiteit (PThU).
 • Intellectueel stimulerende omgeving binnen een brede openbare universiteit.
 • Gericht op alle Abrahamitische religies, dus incl. bestudering Islam / Koran.
 • Mogelijkheid om Arabisch te leren.
 • Persoonlijk onderwijs met intensieve begeleiding.
Programma

In deeltijd duurt dit bachelorprogramma zes jaar in plaats van drie jaar. Per jaar worden 30 ECTS geprogrammeerd. De studie is opgebouwd uit vier varianten:

 • Theologie
 • Theologie met Grieks als je geen eindexamen Grieks hebt gedaan.
 • Theologie met PThU-vakken als voorbereiding op de predikantsmaster van de PThU
 • Theologie met PThU-vakken met Grieks

In het eerste en tweede jaar kies je uit twee varianten:

 • Theologie (speciaal vak: Godsdienstpsychologie en -sociologie)
 • Theologie met PThU-traject (speciaal vak: Praktische Theologie).

In beide varianten volg je: Hebreeuws; Hebreeuwse Bijbel en Antiek Jodendom; Exegese Oude Testament; Nieuwe Testament; Religie en Filosofie; Concepten en Methoden.

In je derde en vierde jaar krijg je altijd de vakken Exegese Nieuwe Testament; Christendom; Islam. Daarnaast volg je:

 • Theologie: Ethiek en Secularisatie; Koranisch Arabisch en/of keuzevakken Religiewetenschappen (RW)
 • Theologie met Grieks: Grieks; Ethiek en Secularisatie; keuzevak RW
 • Theologie met PThU-traject: Dogmatiek; Godsdienstpsychologie en -sociologie; Koranisch Arabisch of keuzevakken RW
 • Theologie met PThU-traject met Grieks: Dogmatiek; Godsdienstpsychologie en -sociologie; Grieks

De opbouw van je vijfde en zesde jaar is afhankelijk van het programma dat je volgt:

 • Theologie: Universitaire minor óf minor Geestelijke Verzorging óf Educatieve minor óf studie in het buitenland; Of vrije keuzeruimte met Koranisch Arabisch of keuzevakken Religiewetenschappen
 • Theologie met PThU-traject: PThU minor.

Je doet in ieder geval een facultaire specialisatie minor en bachelorproject inclusief afstudeerscriptie.

Facultaire specialisatie minoren (15 ECTS):

 • Jewish, Christian and Islamic Origins: vakken Crucial Texts in Cultural Context en The After-life of Biblical Texts and Figures
 • Lived Religion: vakken Case studies lezen en Academische debatten
 • Cultural Impact of Religion: vakken Contested Humanity en Cultural Impact of religion: working with sources

Minor PThU (30 ECTS):

 • Historische Theologie
 • Theologische Ethiek
 • Interculturele Theologie
 • Bijbelse Theologie

Minor Geestelijke Verzorging (30 ECTS):

 • Geestelijke verzorging in Beeld
 • Professionele Ethiek
 • Trauma, Rouw, Zingeving en Welzijn
 • Filosofie als Levenskunst

Studielast

Gemiddeld 20 uur college en zelfstudie per week

Dit hangt van je persoonlijke studieprogramma af. 1 ECTS staat voor 28 uur. Een voltijdsjaar bedraagt 60 ECTS aan studiepunten. Je hebt minimaal 6 contacturen per week, de rest bestaat uit zelfstudie.

Curriculum

Er is geen speciale deeltijdprogrammering, je stelt je eigen programma samen in overleg met de studieadviseur. Je volgt vakken samen met voltijdsstudenten.

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief
 • Voor gemiddeld 20 weken
 • Maximaal 30 EC

De Bachelor Theologie heeft verscheidene uitwisselingscontracten met andere universiteiten binnen en buiten Europa om daar een deel van de studie te volgen. Ook is het mogelijk een stage of afstudeeronderzoek in het buitenland te doen.

Toelatingseisen

Toelaatbare profielen Nederlandse diploma's

 • VWO Natuur & Techniek
 • VWO Natuur & Gezondheid
 • VWO Economie & Maatschappij
 • VWO Cultuur & Maatschappij
 • HBO propedeuse

  HBO-propedeuse (met havo) geeft met ingang van 1 september 2015 aan de RUG niet meer automatisch toegang tot een studie; de opleiding kan aanvullende eisen stellen. In het geval van Theologie zijn er geen aanvullende eisen en zijn studenten met een HBO-propedeuse direct toelaatbaar.

Studiekeuzecheck

De opleiding verzorgt matching. Deelname is optioneel. Het advies is niet bindend.

 • Er is een online vragenformulier.
 • Er zijn speciale matchingsdagen. Deelname is optioneel.
  • Vooraf thuis bestuderen van lesstof.
  • Eén of meer proefcolleges.
  • Een praktijkopdracht.
  • Gesprekken met studenten.

Toelichting

Het volgen van een matchingsactiviteit is niet verplicht, maar we raden het wel sterk aan. Want de verkeerde opleiding kiezen is niet leuk. De ervaring leert dat veel studenten al in het eerste jaar stoppen met hun studie omdat ze het toch niet leuk of interessant genoeg vinden. Vaak komt dit doordat de studie niet aansluit bij de verwachtingen en het beeld dat ze hadden van de opleiding. Via matching willen we ervoor zorgen dat jij zeker weet dat je op de goede plek zit.

De faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap organiseert zo snel mogelijk na de examenperiode een matchingsdag waarop we je persoonlijk op de faculteit ontvangen. Tijdens deze dag krijg je praktische informatie over de opleiding, maak je kennis met je medestudenten en bekijken we aan de hand van de intakeformulieren in een persoonlijk gesprek of je een juiste keuze hebt gemaakt.

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 mei 202301 september 2023
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2022-2023€ 1626deeltijd

Gehalveerd wettelijk collegegeld voor eerstejaars: https://www.rug.nl/education/tuition-fees-halved

Theologie studenten kunnen voor financiële steun bij bijvoorbeeld de aanschaf van boeken een aanvraag doen bij het Wessel Ganzevoort Fonds.

Via de PThU zijn er ook diverse fondsen beschikbaar.

Praktische informatie voor:

Na je studie

Na je bacheloropleiding verhoog je je kansen op de arbeidsmarkt, als je nog een masteropleiding doet. Dit kan aan dezelfde faculteit, elders aan de RUG of aan een andere universiteit.

De vervolgopleiding tot predikant of protestants Geestelijk Verzorger, kun je aan de PThU in Groningen volgen.

Je kunt aan de RUG de 1-jarige masteropleiding Theology and Religious Studies volgen. Deze heeft vier tracks:

 • Religion, Conflict and Globalization: De rol van religie in wereldwijde conflictsituaties en de impact van globalisering op religie.
 • Religion and Cultural Heritage: specialisatie in materieel en inmaterieel erfgoed. Dit kan gaan van kerken tot popmuziek en van begrafenisrituelen tot religieuze symbolen in bijvoorbeeld Game of Thrones.
 • Religion and Pluralism, Ancient & Modern: over de relaties tussen Joden, Christenen en Moslims in de oudheid en hoe deze relaties onze moderne samenleving hebben gevormd.
 • Religion, Health and Wellbeing: onderzoekt de betekenis van religie bij hoe mensen gezondheidsproblemen ervaren en daarmee omgaan.

Wil je het onderwijs in, dan kun je na je master de Postmaster Leraar Voortgezet Hoger Onderwijs met de specialisatie Godsdienst en Levensbeschouwing volgen. Als je verder wilt met onderzoek doen, kun je de tweejarige Research Master Theology & Religious Studies doen. Als je als Geestelijk Verzorger aan de slag wilt, volg je de specialisatie Geestelijke Verzorging van de masteropleiding Religion, Health and Wellbeing.

Arbeidsmarkt

Als je na je bacheloropleiding een vervolgmaster afrondt, vergroot je je kans op de arbeidsmarkt. Kies je voor een masterprogramma aan onze faculteit, dan loop je stage bij een organisatie, instituut of bedrijf dat zich bezighoudt met religie en cultuur. De meeste van onze afgestudeerden stromen na het behalen van hun masterdiploma uit in zes duidelijke beroepsprofielen:

 • Zorg
 • Beleid & management
 • Onderwijs
 • Wetenschap
 • Kerk
 • Media

Daarnaast werken opvallend veel van onze afgestudeerden als zelfstandig ondernemer in één van deze sectoren. Hieronder zie je welke banen onze alumni hebben.

 • Zorg: geestelijk verzorger bij een zorginstelling, zelfstandig therapeut.
 • Beleid & management: beleidsmedewerker /adviseur bij een overheidsinstelling, culturele instelling of politieke partij, medewerker/adviseur van hulporganisaties, ambassademedewerker, veiligheidsadviseur strijdkrachten etc.
 • Onderwijs: docent godsdienst/levensbeschouwing, educatief medewerker.
 • Wetenschap: onderzoeker aan een universiteit of onderzoeksinstelling.
 • Kerk: predikant of kerkelijk werker.
 • Media: journalist, redacteur
 • Zelfstandig Ondernemer: hoofdzakelijk in bovenstaande sectoren.

Bekijk onze alumnipagina om er achter te komen waar onze alumni zoal terecht zijn gekomen na hun afstuderen.


Potentiële beroepen

 • docent godsdienst en levensbeschouwing

  Met een bachelordiploma Theologie met een educatieve minor kun je lesgeven in godsdienst en levensbeschouwing op 2e graads niveau.

Onderzoek

Onderzoek en onderwijs

Het onderwijs in de bacheloropleidingen is nauw verweven met het onderzoek dat binnen de drie vakgroepen van de faculteit verricht wordt:

De vakgroep Jodendom, Christendom en Islam in hun formatieve fase richt zich op de formatieve fase van het jodendom, het christendom en de islam. Het onderzoek concentreert zich op hun dynamische wisselwerking in de context van het klassieke Nabije Oosten, de Grieks-Romeinse cultuur en latere klassieke culturen; hoe hebben het jodendom, het christendom en de islam zich sinds de Oudheid ontwikkeld, vanaf het vroege jodendom tot het ontstaan van de islam?

De vakgroep Vergelijkend Onderzoek van Religie bestudeert religie in al haar verschijningsvormen wereldwijd. Deze vakgroep combineert historische, culturele en sociaalwetenschappelijke perspectieven op religie als menselijk fenomeen. Hier vind je onze antropologen, psychologen en sociologen. Het onderzoek varieert van religie in gevangenissen, voedselrituelen in India, religie en seksuele gezondheid, geestelijke verzorging bij rampen, tot pelgrimages naar Mecca en andere bedevaartsoorden.

De vakgroep Christendom en Ideeëngeschiedenis is vooral gespecialiseerd in de geschiedenis van de klassieke en moderne filosofie, genderstudies, de cultuurgeschiedenis van het christendom van de middeleeuwen tot en met onze tijd en materieel en immaterieel religieus erfgoed.

Onderzoekscentra en activiteiten

De onderzoeksactiviteiten van de staf staan in verbinding met de activiteiten van:

De Protestantse Theologische Universiteit in Groningen verzorgt een deel van het onderwijs van de opleiding Theologie. Uiteraard sluit dit onderwijs ook nauw aan bij de onderzoeksclusters van de PThU:

 • Beliefs is het systematisch-theologisch onderzoek van de PThU. Centraal staat de vraag hoe het menselijk spreken en handelen een vertolking kan zijn van het christelijk geloof.
 • Sources is het onderzoeksprogramma van Bijbelwetenschappen en Kerkgeschiedenis. Het gaat om bronnen van christendom en jodendom en de wisselwerking door de tijd heen tussen die bronnen.
 • Het programma van Practices richt zich op vindplaatsen van geloofspraktijken en kerk, bijvoorbeeld scholen, zorginstellingen, publieke feesten en rituelen.


Nu aanmeldenBrochureEvenementenContact

Contact

 • student Hanna (Onze Theologie studenten vertellen je graag meer over de opleiding)
 • Drs. Thea de Boer (Studie adviseur)
  Email: t.m.l.de.boer rug.nl
  Telefoon: 363 5581
 • 
						Testimonial van	Sara Kuijper

  Perfecte balans tussen academie en praktijk

  – Sara Kuijper
  Lees verder

  Bij theologie bestudeer je de grootste vragen van het universum: De vraag naar God en vooral, de vraag naar de relatie tussen mensen en God. Want of je nu zelf gelooft of niet, het idee dat God bestaat heeft de mensheid vanaf het begin sterk beïnvloed.

  Je kunt geen theologie studeren zonder jezelf en je eigen ideeën te onderzoeken. Tegelijk is het heel verfrissend om in het nadenken over God een stap terug te doen, en op academisch niveau onderzoek te doen naar religieuze teksten en bewegingen. Waarom schrijft de schrijver wat hij schrijft, en voor wie? Hoe is de tekst door de eeuwen heen gelezen?

  Theologen houden zich zowel bezig met het bestuderen van oude teksten als met de mensen die die teksten nu lezen. Dat is waarom theologie mij blijft boeien. Ik heb altijd een erg brede interesse gehad. Voor ik mijn studiekeuze maakte, heb ik weet niet hoeveel folders gelezen, voorlichtingen bezocht en mensen gesproken. Ik houd van filosoferen, van nadenken over hoe de wereld werkt en in elkaar zit. Tegelijk wist ik ook toen al dat ik niet mijn hele leven in een studeerkamer wil doorbrengen. Ik wil mensen helpen, en ik wil ze uitnodigen om na te denken over wat ze werkelijk belangrijk vinden. Toen ik tijdens mijn lange zoektocht naar een studie per ongeluk bij een voorlichting theologie terecht kwam, vond ik daar de perfecte balans tussen academie en praktijk.

  Voor wie zelf overweegt om theologie te studeren, raad ik het van harte aan om eens een college mee te doen en te praten met studenten. We zijn een kleine, hechte gemeenschap van enthousiaste studenten en iedereen is van harte welkom!

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Dr. Andrew Irving

  Out of the box denken over de aard van geleefd geloof

  – Dr. Andrew Irving
  Lees verder

  Volgens recente cijfers brengen 300 miljoen toeristen jaarlijks een bezoek aan religieuze plekken. De grote culturele, politieke, religieuze en economische impact hiervan, en de impact op het milieu, vraagt de aandacht van overheidsorganen op alle niveaus, van private instellingen en musea en van toerisme- en infrastructuurspecialisten.

  Veranderende religieuze en culturele identiteiten en de houdbaarheid van religieus erfgoedbeheer op de lange termijn, maakt de vraag belangrijk: Hoe gaan we om met – en hoe behouden en communiceren we over – de overblijfselen van ons religieuze verleden?

  Ik doceer vakken als Religie, Ruimte en Plaats, die te maken hebben met de materiële aspecten van religie: beeldende kunst, liturgische riten, boeken, muziek, objecten, materiële cultuur, architectuur en archeologie. Het bestuderen van materiële religieuze culturen helpt bij het ‘out of the box’ denken over het geleefde geloof. Het is de zorgvuldige en geduldige benadering van de omgang met alle materiële aspecten van religie die ik wil inbrengen in de collegezaal, bij veldwerk en bij onderzoek door studenten.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Mark de Jager

  Alternatief bieden voor de prestatiemaatschappij

  – Mark de Jager
  Lees verder

  De manier waarop RUG en PThU samenwerken in de theologische bachelor- en masterprogramma's is uniek in de wereld. Aan de RUG krijg je een brede én diepgaande bacheloropleiding, die vanwege de brede universiteit interdisciplinair is ingebed en tegelijkertijd de rijkdom van een sterke niet-religieus-gebonden theologische faculteit meekrijgt. Daarbij stellen de vakken die je aan de PThU volgt je in staat om ook de rijkdom van christelijke theologie mee te krijgen.

  Daarom heb ik er voor gekozen om mijn bachelor Theologie bij de RUG te doen en vervolgens de master gemeentepredikant bij de PThU, gecombineerd met vakken aan de RUG.

  In november 2019 ben ik verkozen tot Jonge Theoloog des Vaderlands. Een hele eer, maar ook een grote verantwoordelijkheid. Theologische reflectie kan debatten zoals bijvoorbeeld over aardbevingen in Groningen nieuwe dimensies geven en als Jonge Theoloog kan ik laten zien hoe dat werkt. Ik ga me vooral richten op twee thema’s: de geestelijke vorming en gezondheid van studenten en "het Goede Leven", de verlangens die mensen hebben en die hun keuzes inspireren. Studenten krijgen massaal burn-outs en lijden onder stress. Binnen de theologie zijn er gereedschappen voorhanden die een alternatief bieden voor de prestatiemaatschappij. De christelijke traditie leert ons dat falen mag, dat het goed is om tijd te nemen voor reflectie en dat je eigenwaarde niet afhangt van wat je presteert. Dat zijn waarden die enorm behulpzaam zijn om voor te houden in een maatschappij die zichzelf steeds voorbij rent

  Als je kijkt naar de doembeelden die apocalyptische films, klimaatdebatten en trendwatchers schetsen lijkt het er niet al te best voor te staan met dat Goede Leven en de toekomst van de mensheid. Maar juist het christelijke geloof biedt hier een tegengeluid in. Zorg voor de schepping is een christelijke kernwaarde en ook de gedachte dat er hoop is voor de wereld en dat het Goede overwint.

  Toen ik theologie ging studeren zag ik mijzelf niet in de kerk werken. Wetenschappelijk onderzoek, onderwijs geven. Dat leek me wel wat. Maar pastoraat, kon ik dat wel? Praatte ik daarvoor niet te veel? Was ik niet te jong? Kon ik me niet beter verdiepen in ‘echte’ theologie? Toen ik twee jaar geleden dan toch de gemeente in ging om pastorale gesprekken te voeren werd ik enorm op mijn plek gezet. Het bracht me tot het besef dat als theologie geen concrete basis heeft in zorg voor de ziel, dat theologie dan een dode wetenschap is.

  Sluiten
 • Bekijk deze videoSluiten

Studieverenigingen

Gerardus van der Leeuw

Gerardus van der Leeuw is de faculteitsgemeenschap van de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Het doel van Gerardus van der Leeuw is tweeledig; enerzijds biedt zij verbreding op de studies Theologie en Religiewetenschap, anderzijds faciliteert zij ontspannende activiteiten voor haar studenten. Activiteiten die Gerardus van der Leeuw zoal organiseert zijn borrels, lezingen en reizen.
http://gerardusvanderleeuw.nl/
Lees meer
Studentprofiel

Deze studie is iets voor jou als je wilt weten hoe de Bijbel en Koran zijn ontstaan en waarom en hoe mensen God proberen te begrijpen en bereiken. Je vindt geschiedenis, filosofie, psychologie en kunst interessant. Je hebt gevoel voor taal, want je leert religieuze teksten in hun oorspronkelijke taal te bestuderen. Bovenal heb je belangstelling voor mensen, want theologie gaat over wat mensen beweegt, wat hun waarden zijn en hoe je hen bijvoorbeeld kan helpen met zingeving.

(Bindend) studieadvies
 • Minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden (bindend)

Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS (deeltijd: 20 ECTS) hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.

Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. NB: Sommige opleidingen maken gebruik van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is).

Studiebegeleiding

Om je te ondersteunen bij de studie zorgt de faculteit voor een studeerbaar rooster, een actieve studiebegeleiding door mentoren, docenten, student-assistenten en de studieadviseur, een snelle nakijktijd van tentamens en een goede bereikbaarheid van docenten en de studieadviseur. In het onderwijsprogramma van het eerste jaar zijn bovendien een aantal studievaardighedenmodules opgenomen met als doel je direct aan het begin van je opleiding het juiste studiegedrag aan te leren.

Tijdens de introductie maak je kennis met je mentoren en met de studieadviseur. De mentoren zijn ouderejaarsstudenten, die een speciale training hebben gekregen. Iedere mentorgroep telt maximaal tien eerstejaarsstudenten en twee mentoren. In acht bijeenkomsten maken de mentoren je wegwijs op de faculteit. Ook begeleiden en adviseren zij je bij het (leren) studeren. Daarnaast wordt je de gelegenheid geboden om aan de mentoren vragen te stellen of zaken voor te leggen die niet tijdens de groepssessies besproken kunnen worden. De studieadviseur voert aan het begin van het studiejaar met alle eerstejaarsstudenten een kennismakingsgesprek. Hierin komen je verwachtingen van de opleiding ter sprake en eventuele bijzondere omstandigheden. Alle eerstejaarsstudenten ontvangen vervolgens aan het eind van het eerste semester een uitnodiging voor een studievoortgangsgesprek met de studieadviseur. Je kunt ook zelf contact opnemen met de studieadviseur als je studievertraging dreigt op te lopen. De studieadviseur kan je helpen bij je studieplanning, maar je ook op vertrouwelijke basis adviseren bij studieproblemen en/of persoonlijke problemen.

Aansluitende master programma's