Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenBacheloropleidingenSociologie
Header image Sociologie

Sociologie

Toelaatbare profielen Nederlandse diploma's

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
minimum kennis

Voor de opleiding is beheersing van wiskunde van belang. Je zult in de bachelor verschillende statistiek- en methodologievakken volgen waarvoor het belangrijk is dat je kennis hebt van wiskunde.

vooropleiding

Iedereen die geen diploma heeft dat directe toelating geeft tot de studie, zoals een vwo-diploma en minstens 21 jaar oud is, kan in de gelegenheid gesteld worden een universitair toelatingsexamen af te leggen, het colloquium doctum.

Meer informatie over het colloquium doctum bij de opleiding Sociologie is te vinden op: http://www.rug.nl/gmw/education/colloquium-doctum.

Aanmeldingsprocedure

Studenten die zich via studielink aanmelden voor de opleiding sociologie krijgen een matchingstraject aangeboden. De matching bestaat uit een verplichte webklas. Daarnaast is er een mogelijkheid voor een (vrijwillig) gesprek met de studieadviseur.

Studiekeuzecheck

De opleiding verzorgt matching. Deelname is verplicht. Het advies is niet bindend.

  • Er is een online vragenformulier.
  • De opleiding kan de studiekiezer uitnodigen voor een aanvullend gesprek.

Toelichting

Voor meer informatie over de matchingsprocedure, zie https://www.rug.nl/gmw/education/matching

Collegegelden

NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2018-2019€ 2060voltijd
EU/EER2019-2020€ 2083voltijd
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2018-2019€ 2060voltijd
EU/EER2019-2020€ 2083voltijd
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2018-2019€ 2060voltijd
EU/EER2019-2020€ 2083voltijd

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 mei 201901 september 2019
printView this page in: English