Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenBacheloropleidingenSociologie
Header image Sociologie

Sociologie

Toelaatbare profielen Nederlandse diploma's

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
minimum kennis

Voor de opleiding is beheersing van wiskunde van belang. Je zult in de bachelor verschillende statistiek- en methodologievakken volgen waarvoor het belangrijk is dat je kennis hebt van wiskunde.

vooropleiding

Iedereen die geen diploma heeft dat directe toelating geeft tot de studie, zoals een vwo-diploma en minstens 21 jaar oud is, kan in de gelegenheid gesteld worden een universitair toelatingsexamen af te leggen, het colloquium doctum.

Meer informatie over het colloquium doctum bij de opleiding Sociologie is te vinden op: http://www.rug.nl/gmw/education/colloquium-doctum.

Aanmeldingsprocedure

Studenten die zich via studielink aanmelden voor de opleiding sociologie krijgen een matchingstraject aangeboden. De matching bestaat uit een dag op de faculteit met onder meer een hoorcollege en een gesprek met medestudenten onder leiding van de studieadviseur. In dit gesprek gaat het vooral over hoe je tot je studiekeuze bent gekomen en waarom sociologie de studie is die bij jou past. Voor meer informatie over matching zie https://www.rug.nl/gmw/education/matching

Studiekeuzecheck

De opleiding verzorgt matching. Deelname is verplicht. Het advies is niet bindend.

  • Er is een online vragenformulier.
  • De opleiding kan de studiekiezer uitnodigen voor een aanvullend gesprek.
  • Er zijn speciale matchingsdagen. Deelname is verplicht.
    • Vooraf thuis bestuderen van lesstof.
    • Eén of meer proefcolleges.
    • Een intake assessment.

Collegegelden

NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2017-2018€ 2006voltijd
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2017-2018€ 2006voltijd
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2017-2018€ 2006voltijd

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 mei 201801 september 2018
printOok beschikbaar in het: English