Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenBacheloropleidingenPsychologie
Header image Psychologie

Psychologie

Veel docenten zullen onderzoek doen binnen het Heymans Instituut voor Psychologisch Onderzoek. De veelzijdigheid van het onderzoek -van fundamenteel tot zeer toegepast - komt tot uiting in 9 expertise velden van het instituut.


Onze onderzoekers en hun onderzoek

Om je te helpen je te oriënteren in psychologisch onderzoek worden op deze site periodiek steeds drie onderzoekers uit verschillende deelgebieden van de psychologie naar voren gehaald. Interessante plekken om eens rond te kijken en ideeën op te doen voor een onderwerp voor een masterthese.
Projecten van prof.dr. M.M. (Monicque) Lorist
Projecten van prof.dr. T.T. (Tom) Postmes
Projecten van dr. B.D. (Brian) Ostafin

Mindwise

Op het blog van de afdeling Psychologie delen onderzoekers, docenten en studenten hun kennis en ervaringen. Hier kun je een goed beeld krijgen van waar het in de expertise velden over gaat aan de hand van actuele onderwerpen.

Mindwise blogs geschreven vanuit de expertise velden: 
Experimental Psychology | Organizational Psychology | Environmental Psychology | Social Psychology | Clinical Psychology and Experimental Psychopathology | Theory and History of Psychology | Developmental Psychology | Psychometrics and Statistics | Clinical Neuropsychology

 • Testimonial van Barbara Wisse

  Door de jaren heen ben ik in mijn onderzoek altijd geïnteresseerd geweest in de onderwerpen macht, leiderschap, en invloed in organisaties.

  Door de jaren heen ben ik in mijn onderzoek altijd geïnteresseerd geweest in de onderwerpen macht, leiderschap, en invloed in organisaties. Ander werk komt voort uit mijn belangstelling voor emoties, veranderingen in organisaties, en de rol van het zelf in de context van organisaties.

  Sluiten
  – Barbara Wisse
 • Testimonial van Brian Ostafin

  Automatisme en verslaving

  Mijn onderzoek richt zich op mentale gewoontes (geautomatiseerde processen) en verslaving. Geautomatiseerde aandachts- en gedragsresponsen zijn nodig om gedrag naar natuurlijke beloningen te leiden, zoals goed voedsel en aantrekkelijke partners. Deze responsen kunnen echter sterk verbonden raken met verslavingsprikkels en zo bijdragen tot de vorming van gewoontes die blijven bestaan ondanks een bewuste wens om ze te beperken.

  In mijn onderzoek ga ik na welke rol deze geautomatiseerde verlangens spelen in de controle van verslavingsgedrag. Ik onderzoek ook hoe mindfulness-training kan helpen om dergelijke mentale gewoontes af te leren en daardoor zelfcontrole te vergroten.

  Sluiten
  – Brian Ostafin
 • Testimonial van Tom Postmes

  De wisselwerking tussen individu, groep en samenleving

  De mens is van nature een opmerkelijk sociaal en co-operatief wezen. Mensen voelen zich niet alleen prettig in groepen en sociale netwerken, ze construeren met elkaar hele samenlevingen. Die groepsprocessen leveren enorme voordelen op voor ieder individu. Toch ziet de mens zichzelf in toenemende mate als uniek en autonoom. Die wisselwerking tussen individu, groep en samenleving staat centraal in mijn onderzoek.

  Sluiten
  – Tom Postmes
 • Opleidingsvideo

  Carolin Katzera, student Psychologie

  – Opleidingsvideo
 • Testimonial van Hariëtte Tienkamp

  Op de universiteit krijg je een grote verantwoordelijkheid

  Ik wilde graag meer weten over waarom mensen zich in bepaalde situaties op een bepaalde manier gedragen en daarom heb ik gekozen voor de opleiding Psychologie.

  Ik wilde graag meer weten over waarom mensen zich in bepaalde situaties op een bepaalde manier gedragen en daarom heb ik gekozen voor de opleiding Psychologie.

  Ik ben dit jaar begonnen met mijn studie. Van de vakken die op de middelbare school volgde, heb ik nu vooral veel aan Engels. Alle boeken zijn namelijk in het Engels!

  De studie komt overeen met wat ik verwachtte. In het eerste blok van het eerste jaar heb je elke week 4 uur het vak ‘Overzicht van de psychologie’. Daarin wordt de psychologie in een notendop behandeld. In de loop van de studie ga je steeds specifieker op de stof in. Deze opbouw vind ik erg prettig.

  Sinds kort woon ik op kamers. Dat betekent dus zelf boodschappen doen, koken en de was doen. Daaraan moest ik eerst wel even wennen. Die taken kosten ook tijd en moet je inplannen, zonder dat het ten koste gaat van je studeertijd.

  De studie vind ik goed te doen. Ik heb een planning gemaakt om alle leerstof voor de tentamens goed te kunnen leren voor een tentamenweek. Het is soms best lastig om studeren en ontspanning te combineren, maar toch heb ik nog wel tijd om gezellig met vrienden dingen te doen en te sporten.

  Scholieren zou ik het volgende willen meegeven: Oriënteer je goed en kijk of een studie echt bij je past. Probeer het studeren van tentamenstof meteen vanaf het begin bij te houden, een avond van tevoren een tentamen leren is er echt niet meer bij. Je krijgt nu geen toets meer over één hoofdstuk, maar over een heel boek en daarnaast nog andere tentamens in dezelfde week. Verder heb ik gemerkt dat de inhoud van een boek bij mij beter blijft hangen als ik de colleges bijwoon.

  Sluiten
  – Hariëtte Tienkamp
 • Testimonial van Annemarije Boersma

  Ik raad scholieren aan veel open dagen te bezoeken

  Ik heb veel voorlichtingsbijeenkomsten bezocht, omdat ik het moeilijk vond een studie te kiezen. Daarna twijfelde ik nog tussen Sociologie en Psychologie. Uiteindelijk sprak Psychologie me het meeste aan, omdat deze studie meer op mensen persoonlijk gericht is.

  Bij Psychologie doe je veel aan zelfstudie. Je moet daarom discipline kunnen opbrengen om te gaan studeren.

  Naast mijn studie maak ik tijd vrij voor mijn hobby’s: rotsklimmen, wielrennen en muziek maken. Daarnaast heb ik nog twee bijbaantjes.

  In de toekomst wil ik graag iets in de richting van de sociale psychologie gaan doen. Ik zou graag meer willen weten over waarom mensen in sociale omgevingen doen wat ze doen.

  Het liefst zou ik na mijn studie als recherchekundige bij de politie willen werken, maar het lijkt me ook erg leuk om in een coachende rol aan de slag te gaan binnen de sportpsychologie.

  Ik raad scholieren aan om veel open dagen te bezoeken. Je krijgt dan een goed beeld van de verschillende studies en de sfeer. Het is ook leuk om als je min of meer je keuze hebt gemaakt mee te doen aan een meeloopdag.

  Sluiten
  – Annemarije Boersma
 • Testimonial van docent Don van Ravenzwaaij

  Don van Ravenzwaaij – Assistant Professor in Statistics

  Ik geef les binnen de Bachelor psychologie en de Research Master in Behavioural and Social Sciences. Ik geef onder andere de vakken Statistics en Statistical Solutions to Problems in Psychology. Deze vakken verzorg ik geheel Engelstalig.

  Ik begon als zoveel andere studenten aan het vak statistiek met het idee dat statistiek nou eenmaal een verplichte horde was. Maar ik ging het door m’n studie heen steeds leuker vinden. Zo kwam ik er achter dat statistiek geen abstract idee is wat in de collegezaal blijft hangen: je kunt het in het dagelijks leven toepassen. Een voorbeeld hiervan is bij bordspelen. Tijdens een potje Risk twijfelde ik met hoeveel legers ik mijzelf het beste kon verdedigen. Dankzij mijn eerstejaars statistiek vak kwam ik op het idee dat ik statistiek kon gebruiken om uit te rekenen wat optimaal was! Niet alleen voor de wetenschap, maar ook voor de dagelijkse praktijk

  Wat is nou mijn eigen passie als onderzoeker? Ik vind mijn vakgebied in zekere zin wetenschap overstijgend. Statistiek is een middel dat gebruikt wordt om uit een heleboel verschillende vakgebieden conclusies te trekken. Het is heel belangrijk dat dit goed gebeurt en dat probeer ik altijd op de studenten over te brengen. Met redelijk succes ook; er zijn altijd fanatieke studenten die verder willen komen in de statistiek.

  Statistiek past binnen de opleiding psychologie door de sociale cases waar we mee werken. In principe is statistiek overal toepasbaar, alleen per studie verandert wel de methode die je gebruikt. De studie psychologie is ontzettend breed. Je kunt onderzoek doen naar veel verschillende onderwerpen. Ik heb zelf bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar “speedy decision making”: hoe nemen mensen onder tijdsdruk beslissingen? Met psychologie kan je natuurlijk veel thema's behandelen; maar uiteindelijk gaat het allemaal over onszelf.

  Psychologie in Groningen is in vergelijking met andere psychologie opleidingen in Nederland erg onderzoek gericht. Dat betekent  dat studenten  verhoudingsgewijs een brede statistische vooropleiding krijgen. Het grootste voordeel hiervan is dat wanneer je ambities hebt om de wetenschap in te gaan, je hier aan het goede adres bent.

  Sluiten
  – docent Don van Ravenzwaaij
 • Testimonial van Jessie Syme

  Groningen is the smallest place I've ever lived in, but it's got everything

  After I finished high school in South Africa I wanted to return to Europe. I'm half South-African and half English, and grew up in both countries. I looked around to see where I could study in English and found the psychology Bachelor's programme in Groningen. Psychology seemed like a good basis for all sorts of things, and I knew that even if I didn't end up working in the field of psychology, it would be a good background for something else. All that has been valuable..

  Sluiten
  – Jessie Syme
 • Testimonial van Laurent Krook

  Docent Onderzoeksmethoden, Academic Skills en begeleider voor Bachelor thesis

  Ik geef les bij de onderwijseenheid. Dat houdt in dat je een selectie van de basisvakken van de bachelor psychologie, zowel de Engels- als de Nederlandstalige opleiding doceert.

  Ik verzorg in 3 dagen een viertal vakken, namelijk onderzoeksmethoden, de bachelor thesis, onderzoekspractica en de mentorgroepen. De andere 2 dagen van de week doe ik dingen voor mezelf, buiten de bachelor psychologie om. Vaak probeer ik zelf programmeerervaring op te doen in de ICT richting, voornamelijk met het oog op dataverzameling en analyse. 

  Ik heb zelf de interfacultaire research master Behavioral and Cognitive Neuroscience afgerond. Mijn originele plan was om daarna een PhD traject te volgen. Ik heb wel gesolliciteerd maar dat werd het uiteindelijk net niet. Hierna heb ik gesolliciteerd bij de onderwijseenheid en kwam ik erachter dat ik het eigenlijk veel leuker vind om les te geven dan om onderzoek te doen.

  Wat ik leuk vind aan mijn vakgebied is dat de onderwijseenheid een soort alomvattend idee is: elke student moet deze vakken volgen. Je leert studenten de basis van het academisch leren; academisch schrijven, academisch presenteren of bijvoorbeeld empirisch onderzoek verrichten. Je legt de fundering voor een academische toekomst, vervolgens kunnen studenten zelf onderzoeken wat echt hun interesses zijn bij de meer gespecialiseerde afdelingen.

  Psychologie sluit heel mooi aan bij het concept van de onderwijseenheid. Het is overal toepasbaar. Het is een heel breed concept dus net als binnen de psychologie zijn er weer allemaal kleinere vakgebieden. Het is heel leuk om samen te leren van verschillende disciplines en in te zien hoe je verschillende disciplines met elkaar kan verbinden. Ik denk dat voor veel mensen een bachelor psychologie en een master in een psychologische richting een ontzettend goede fundering is voor een carrière. Ongeacht de richting van hun opleiding of het werk dat ze willen doen, omdat het zó alomvattend is.

  Als aankomend student kan je hier een hele internationale omgeving verwachten omdat we zowel de Engelstalige als Nederlandstalige Bachelor psychologie aanbieden. Studenten krijgen hier ook veel vrijheid. Er zijn veel mogelijkheden om zelf je vakkenpakket samen te stellen en met eigen initiatieven en ideeën aan te komen. Verder kan je natuurlijk een ontzettend leuke, jonge en bruisende stad verwachten.  

  Sluiten
  – Laurent Krook
printOok beschikbaar in het: English