Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenBacheloropleidingenPsychologie
Header image Psychologie

Psychologie

Toelaatbare profielen Nederlandse diploma's

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
taaltoets cijfer

Non-native English speakers must provide evidence of satisfactory results for one of the standard tests. For an overview, please see https://www.rug.nl/gmw/psychology/education/master/aanmelding-en-toelating/taaleisen-engels

vooropleiding

If you hold an EU secondary school diploma comparable to a Dutch vwo-diploma you are also admissible (i.e. Abitur, International Baccalaureate). A rule-of-thumb for students holding an EU-diploma (no rights may be derived from this): If your diploma gives admittance to universities in the country of origin of your diploma, then it also gives admittance to universities in the Netherlands.

Starting from the 1st of September 2015, Students who finished their first year of an applied sciences university programme (hbo in Dutch), cannot automatically be admitted to the Bachelor of Psychology. The admissions board may ask for supplementary requirements. Please contact the academic advisor for more information.

overige toelatingseisen

This bachelor's programme applies a selection procedure. This means that the programme selects candidates to be admitted to the programme. We choose this way of working because we would like to admit the most suitable and motivated students to our programme. Please don't be discouraged by this procedure, there are 650 places!

For more information, see https://www.rug.nl/gmw/psychology/education/bachelor/about-selection

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
minimum kennis

Je bent met alle VWO-profielen toelaatbaar, maar omdat naast Engels, wiskunde en biologie een belangrijke rol tijdens de studie spelen, worden deze vakken sterk aanbevolen.

taaltoets cijfer

Buitenlandse studenten die zich willen inschrijven voor een Nederlandstalige studie moeten voor begin van de studie aantonen dat ze het Nederlands voldoende beheersen. Concreet betekent dit dat ze het staatsexamen Nederlands als tweede taal, niveau II (NT2-II) met succes moeten hebben afgerond.

Voor studenten die het Nederlands nog onvoldoende beheersen, biedt het talencentrum van de RUG een brede selectie van cursussen aan.

vooropleiding

Bezit je geen van bovengenoemde diploma's waarmee je toelaatbaar bent? Wanneer je niet in het bezit bent van een hbo-propedeuse of een vwo-diploma (of deze dateert van voor 1998), en je 21 jaar of ouder bent dan kun je proberen om te worden toegelaten tot de bacheloropleiding psychologie via het Colloquium Doctum. Voor meer informatie zie: http:www.rug.nl/gmw/education/colloquium-doctum.

schriftelijk verzoekGeen verdere informatie
overige toelatingseisen

Deze bacheloropleiding hanteert een selectieprocedure. Dat houdt in dat de opleiding zelf de kandidaten selecteert die toegelaten worden. We kiezen voor deze werkwijze omdat we graag de meest geschikte en gemotiveerde studenten willen toelaten tot onze opleiding. Laat je door deze procedure niet ontmoedigen, er zijn 650 plaatsen! Voor meer informatie zie: https://www.rug.nl/gmw/psychology/education/bachelor/about-selection

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
ingangstoetsGeen verdere informatie
taaltoets cijferGeen verdere informatie
wiskundetoets cijferGeen verdere informatie
schriftelijk verzoekGeen verdere informatie

Numerus Fixus

Deze opleiding heeft een numerus fixus van maximaal 650 instromers per jaar.

Collegegelden

NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2018-2019€ 2060voltijd
EU/EER2019-2020€ 2083voltijd
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2018-2019€ 2060voltijd
niet EU/EER2018-2019€ 8300voltijd
EU/EER2019-2020€ 2083voltijd
niet EU/EER2019-2020€ 8900voltijd
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2018-2019€ 2060voltijd
EU/EER2019-2020€ 2083voltijd

The Dutch government intends to halve the statutory tuition fees for specific groups of first year bachelor's students starting from the 2018/19 academic year.

https://www.rug.nl/education/hoezithet/veelgestelde-vragen?tcid=bureau_2_5070_5822

Gehalveerd wettelijk collegegeld voor eerstejaars: https://www.rug.nl/education/hoezithet/veelgestelde-vragen?tcid=bureau_2_5070_5822

Voor meer informatie over collegegeld, zie http://www.rug.nl/education/tuition/fees/bachelor-degrees

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
EU/EEA studenten15 januari 201901 september 2019
non-EU/EEA studenten15 januari 201901 september 2019
Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten15 januari 201901 september 2019
Type studentDeadlineStart opleiding
EU/EEA studenten15 januari 201901 september 2019
printView this page in: English