Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenBacheloropleidingenFilosofie
Header image Filosofie

Filosofie

Onderzoek

Het onderzoek aan de Faculteit Wijsbegeerte wordt gedaan binnen het Groningen Research Institute for Philosophy (GRIPh). Binnen drie onderzoeksgroepen wordt onderzoek gedaan op een breed palet aan filosofische subdisciplines. Onderzoek komt in vrijwel alle cursussen van het curriculum aan bod. Niet alleen vormt het filosofisch onderzoek van de docent vaak een belangrijk onderdeel van de collegestof, ook leer je zelf onder begeleiding filosofisch onderzoek te doen.

De onderzoekgroep Theoretische Filosofie combineert typisch filosofisch onderzoek – conceptuele analyse en explicatie– met de methoden van de empirische en formele wetenschappen. Het onderzoek binnen de groep beweegt zich op de volgende gebieden: epistemologie, wetenschapsfilosofie, logica, argumentatietheorie en philosophy of mind. Het onderzoek van de onderzoeksgroep Geschiedenis van de Filosofie omvat een grote verscheidenheid aan onderwerpen variërend van Plato tot Ricoeur. De belangrijkste onderzoeksgebieden zijn: laatmiddeleeuwse en vroeg moderne epistemologie, taal en filosofie in het humanisme van de Renaissance, het Duits Idealisme en haar transformaties. Bij de onderzoeksgroep Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie ligt de focus primair op de betekenis en waarde van vrijheid, autonomie en verantwoordelijkheid. Het onderzoek in de groep omvat meta-ethiek (inclusief morele psychologie), normatieve ethiek, en politieke filosofie. Daarnaast richt de groep zich op de thema’s kennis, macht en moraal en zij hanteert daarbij een breed scala aan filosofische benaderingswijzen, van conceptuele en historisch-kritische tot constructivistische en etnografische. Daarbij staat een voortdurende oriëntatie op de resultaten van sociaalwetenschappelijk en geesteswetenschappelijk onderzoek centraal.

 • Opleidingsvideo

  – Opleidingsvideo
 • Testimonial van

  Ik dacht echt: “Ooh, dit komt nooit goed”

  Ik vind eigenlijk alle vakken leuk, en vond het dus moeilijk te kiezen. Maar ik merkte dat ik bij andere studies de onderwerpen toch te beperkt vond. Je leert bij filosofie veel verschillende zienswijzen kennen, meerdere mogelijke waarheden, het is een studie met diepgang.

  Met mijn filosofische profielwerkstuk heb ik de KNAW-onderwijsprijs gewonnen. Ik heb een keer zelf les gegeven op mijn oude school in 6 VWO – zij vonden het een moeilijke tekst, terwijl ik echt dacht dat ik een makkelijke had uitgekozen. Zo merk je hoe snel je alweer vooruit gekomen bent.

  Het liefst ga ik door tot ik echt hélemaal alles begrijp van een brontekst, dat is wel hard werken maar daardoor ook leuk: ik kan me erin vastbijten. Logica is ook een hele grote uitdaging. Ik dacht echt: “Ooh, dit komt nooit goed”, maar het is dus toch gelukt, dat geeft wel voldoening!

  Wat ik heel leuk vind is dat je hier in de kantine gewoon met studenten, docenten en andere medewerkers door elkaar zit en iedereen met elkaar praat over van alles.

  Ariska Bonnema (18), eerstejaars wijsbegeerte

  Sluiten
 • Testimonial van Oscar Stolk

  Een van de leukste vakken vind ik logica, een vak dat je kunt zien als een grensvlak tussen filosofie en wiskunde.

  'Omdat ik altijd al erg geïnteresseerd was om alles vanuit verschillende invalshoeken te bekijken en om meer uitdaging te zoeken, ben ik wijsbegeerte gaan doen naast mijn studie sterrenkunde. Een van de leukste vakken vind ik logica, een vak dat je kunt zien als een grensvlak tussen filosofie en wiskunde. Wijsbegeerte geeft mij inzichten waar ik in de toekomst veel baat bij zal hebben.'

  Sluiten
  – Oscar Stolk
printOok beschikbaar in het: English