Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenBacheloropleidingenFilosofie
Header image Filosofie

Filosofie

Programma

 • 1e jaar

  In het eerste jaar krijg je een overzicht van de geschiedenis van de filosofie en maak je kennis met verschillende wijsgerige disciplines: ethiek, kennistheorie en wetenschapsfilosofie, sociale en politieke filosofie, logica en argumentatietheorie.

  De vakken zijn inleidend. Bij de colleges geschiedenis van de filosofie lees je de teksten van de grote namen uit de filosofie: van Plato tot en met Derrida. Bij de cursus Ethiek krijg je een overzicht van alle belangrijkste morele theorieën: deugdenleer, utilitarisme, deontologie en contracttheorie. Bij het vak Logica en argumentatietheorie leer je sluitende redeneringen te maken en drogredenen in discussies te doorzien. Sociale en politieke filosofie biedt een overzicht over alle belangrijke thema's in de geschiedenis van het denken over de politiek en de maatschappij. Bij het vak Ken- en wetenschapsleer draait het om de vraag wat kennis is en wat kennis wetenschappelijk maakt.

 • 2e jaar

  In het tweede verdiep je je kennis van de wijsbegeerte. De vakken die je volgt zijn dan minder inleidend van aard. Je volgt bijvoorbeeld nu niet een algemeen overzichtscollege over de filosofie van de Griekse oudheid en middeleeuwen, maar alleen een college over Aristotelisme. Bij argumentatiefilosofie analyseer je argumentatieschema's en paradoxen. En bij Sociale en politieke filosofie 2 staat het begrijpen van hedendaagse politieke theorie centraal.

 • 3e jaar

  Het derde jaar staat in het teken van keuzes: je mag een minor kiezen (30 ECTS) waarbij je je verdiept in een ander vakgebied. De RUG biedt een aantal minoren aan, maar je mag ook zelf een minorpakket samenstellen. Daarnaast kan je vier vakken filosofie kiezen binnen de richtingen Theoretische Filosofie, Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie, of Geschiedenis van de filosofie. Je sluit de bachelor af met een scriptie over een door jezelf geformuleerde onderzoeksvraag.

Programma-opties

 • Honours College (honoursprogramma)

  Ben jij een talentvolle student en zoek je graag een extra uitdaging? Dan kun je in aanmerking komen voor een plaats in het Honours College van de Rijksuniversiteit Groningen.

  Het Honours College is een extra programma van 45 ECTS dat je naast de bacheloropleiding volgt en waarvoor je geen extra collegegeld hoeft te betalen. Het programma duurt twee en een half jaar, waarin verdieping en verbreding centraal staan.

Opbouw programma

VakPeriode 1Periode 2Periode 3Periode 4
Ethiek (7.5 EC)
Geschiedenis van de Filosofie: Oudheid t/m 20e eeuw (30 EC)
Logica en argumentatietheorie (7.5 EC)
Sociale en Politieke Filosofie (7.5 EC)
Ken- en wetenschapsleer (7.5 EC)
VakPeriode 1Periode 2Periode 3Periode 4
Ethiek: Actuele vragen (7.5 EC)
Geschiedenis van de filosofie: kunstfilosofie (7.5 EC)
Geschiedenis van de Filosofie: Aristotelisme (7.5 EC)
Philosophy of Mind: Lichaam, brein, geest (7.5 EC)
Complexe argumentaties (7.5 EC)
Ethiek: Morele Psychologie (7.5 EC)
Ken- en wetenschapsleer 2 (7.5 EC)
Sociale en politieke filosofie 2 (7.5 EC)
VakPeriode 1Periode 2Periode 3Periode 4
Minor (30 EC)
Bachelorscriptie (10 EC)
Keuzevakken (20 EC, facultatief)

Studielast: 40 uur per week

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief
 • Voor gemiddeld 16 weken
 • Maximaal 30 EC

Studeren in het buitenland kan een zeer waardevolle ervaring zijn: je leert een andere cultuur kennen, je verbetert je talenkennis en je leert meer zelfstandig te zijn. Het is mogelijk om als bachelorstudent wijsbegeerte naar het buitenland te gaan. Het derde jaar van de opleiding is daarvoor geschikt. Het is raadzaam om hierover tijdig afspraken te maken met de opleiding in verband met de aanmeldingsdeadlines voor uitwisselingsprogramma's en de organisatie van het buitenlandverblijf.

(Bindend) studieadvies

 • Minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden (bindend)

Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.

Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. NB: Sommige opleidingen maken gebruik van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is).

Waarom in Groningen?

Deze opleiding kreeg het Kwaliteitszegel Topopleiding van de Keuzegids 2018. Sinds het ontstaan van de Keuzegids en de Beste Studies-ranglijst van Elsevier wordt Filosofie in Groningen consequent als één van de beste in het land beoordeeld, regelmatig als dé beste. In 14 jaar tijd stonden we 12x op nummer 1 in de Elsevier-ranglijst, die gebaseerd is op de resultaten van een enquête onder studenten. De 2 overige keren stonden we op nummer 2. Een recente beoordeling gaf het onderzoek aan de fa

Als je vragen hebt of advies wilt over je studie en aanverwante zaken, of als je problemen hebt die het studeren in de weg staan, dan kun je een gesprek aanvragen met de studieadviseur. Wat je met hem bespreekt, wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld. Verder worden bachelorstudenten begeleid door een tutor, die met elke student vast contact onderhoudt over zijn of haar studieverloop. Eerstejaars krijgen daarnaast in groepjes van ongeveer zes personen een ouderejaars als studentmentor.

 • Testimonial van

  Ik dacht echt: “Ooh, dit komt nooit goed”

  Ik vind eigenlijk alle vakken leuk, en vond het dus moeilijk te kiezen. Maar ik merkte dat ik bij andere studies de onderwerpen toch te beperkt vond. Je leert bij filosofie veel verschillende zienswijzen kennen, meerdere mogelijke waarheden, het is een studie met diepgang.

  Met mijn filosofische profielwerkstuk heb ik de KNAW-onderwijsprijs gewonnen. Ik heb een keer zelf les gegeven op mijn oude school in 6 VWO – zij vonden het een moeilijke tekst, terwijl ik echt dacht dat ik een makkelijke had uitgekozen. Zo merk je hoe snel je alweer vooruit gekomen bent.

  Het liefst ga ik door tot ik echt hélemaal alles begrijp van een brontekst, dat is wel hard werken maar daardoor ook leuk: ik kan me erin vastbijten. Logica is ook een hele grote uitdaging. Ik dacht echt: “Ooh, dit komt nooit goed”, maar het is dus toch gelukt, dat geeft wel voldoening!

  Wat ik heel leuk vind is dat je hier in de kantine gewoon met studenten, docenten en andere medewerkers door elkaar zit en iedereen met elkaar praat over van alles.

  Ariska Bonnema (18), eerstejaars wijsbegeerte

  Sluiten
 • Testimonial van

  Een van de leukste vakken vind ik logica, een vak dat je kunt zien als een grensvlak tussen filosofie en wiskunde.

  'Omdat ik altijd al erg geïnteresseerd was om alles vanuit verschillende invalshoeken te bekijken en om meer uitdaging te zoeken, ben ik wijsbegeerte gaan doen naast mijn studie sterrenkunde. Een van de leukste vakken vind ik logica, een vak dat je kunt zien als een grensvlak tussen filosofie en wiskunde. Wijsbegeerte geeft mij inzichten waar ik in de toekomst veel baat bij zal hebben.'

  Sluiten
 • Opleidingsvideo

  – Opleidingsvideo
printView this page in: English