Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenBacheloropleidingenFilosofie van een bepaald wetenschapsgebied (deeltijd)
Header image Filosofie van een bepaald wetenschapsgebied

Filosofie van een bepaald wetenschapsgebied

Opbouw programma

De studie Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied is bedoeld voor studenten die al aan de universiteit studeren en die hun wetenschapsgebied filosofisch willen verdiepen. Het betreft dus een gecombineerde studie. Het filosofisch onderdeel van het programma omvat 60 ECTS. Je kunt je aanmelden voor de bachelor nadat je de propedeuse van je wetenschapsgebied gehaald hebt.

(Bindend) studieadvies

  • Minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden (bindend)
Waarom in Groningen?

Deze opleiding kreeg het Kwaliteitszegel Topopleiding toegekend door de Keuzegids Universiteiten! De opleidingen wijsbegeerte in NL worden vaak beoordeeld en onze faculteit komt altijd als een van de besten -vaak als dé beste- uit de bus. Het onderwijsprogramma, de docenten en de faciliteiten worden zowel door studenten als onafhankelijke beoordelaars hoog gewaardeerd. Qua onderzoek is de faculteit ook sterk. Een recente beoordeling gaf het onderzoek aan de faculteit het predicaat 'Excellent'.

De Bachelor Wijsbegeerte van een Bepaald Wetenschapsgebied kun je alleen in Groningen en Rotterdam doen.

Als je vragen hebt of advies wilt over je studie en aanverwante zaken, of als je problemen hebt die het studeren in de weg staan, dan kun je een gesprek aanvragen met de studieadviseur. Wat je met haar bespreekt, wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld. Verder worden bachelorstudenten begeleid door een tutor, die met elke student vast contact onderhoudt over zijn of haar studieverloop. Eerstejaars krijgen daarnaast in groepjes van ongeveer zes personen een ouderejaars als studentmentor.

printView this page in: English