Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenBacheloropleidingenFilosofie van een bepaald wetenschapsgebied (deeltijd)
Header image Filosofie van een bepaald wetenschapsgebied

Filosofie van een bepaald wetenschapsgebied

Arbeidsmarkt

After completing this programme you have the same career opportunities as graduates of your own discipline. However, through your background in philosophy you have added critical thinking skills to your range of abilities. In addition, you have the same opportunities as philosophy graduates.

Many philosophers find work as educators, journalists, editors and policy advisors, in business and at government agencies. It is also possible to become a researcher at a university or research institute.

Na het afronden van deze opleiding heb je de mogelijkheden van je eigen wetenschapsgebied. Daarbij heb je een stapje voor door de kritische blik die je tijdens je studie Filosofie hebt ontwikkeld. Bovendien heb je de mogelijkheden van Filosofie zelf.

Filosofen vinden onder andere werk in het onderwijs. Daarnaast gaan ze regelmatig aan de slag als journalist, redactioneel medewerker of beleidsmedewerker bij bedrijven of de overheid. Je kunt ook het onderzoek in gaan.

printView this page in: English