Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenBacheloropleidingenFilosofie van een bepaald wetenschapsgebied (deeltijd)
Header image Filosofie van een bepaald wetenschapsgebied

Filosofie van een bepaald wetenschapsgebied

Toelaatbare profielen Nederlandse diploma's

  • academische propedeuse

Aanmeldingsprocedure

Philosophy of a specific discipline does not have a deadline of 1 May. Enrollment is possible each month. In order to be admitted, you will need to have a completed propaedeutic exam of any academic degree.

Please indicate on Studielink that you will not start in the first year, because the bachelor starts on a postpropaedeutic level. We will check whether you have obtained your propaedeutic exam and we will finish your registration.

Collegegelden

NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2018-2019€ 2060voltijd
EU/EER2018-2019€ 1517deeltijd
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2018-2019€ 2060voltijd
EU/EER2018-2019€ 1517deeltijd
niet EU/EER2018-2019€ 8300voltijd
niet EU/EER2018-2019€ 4550deeltijd
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2018-2019€ 2060voltijd
EU/EER2018-2019€ 1517deeltijd
printOok beschikbaar in het: English