Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsBacheloropleidingenFilosofie van een bepaald wetenschapsgebied (deeltijd)
Header image Filosofie van een bepaald wetenschapsgebied

Filosofie van een bepaald wetenschapsgebied

Doe je al een bachelor en zoek je verdieping? Hou je van kritisch redeneren en verschillende denkwijzen? Als wijsgeer van een bepaald wetenschapsgebied combineer je je hoofdstudie met Filosofie.

Met de bachelor Wijsbegeerte van een Bepaald Wetenschapsgebied geef je je huidige opleiding een filosofische verdieping. Je combineert twee studies, namelijk de volledige bachelor van een specifiek wetenschapsgebied en een verkorte bachelor Wijsbegeerte. De eerste hiervan is je hoofdstudie en kan bijna elke studie zijn. De filosofische kennis die je opdoet, pas je toe op je hoofdstudie.

In het eerste jaar doe je de propedeuse van je hoofdstudie. In het tweede en derde jaar rond je de bachelor van je hoofdstudie af en begin je met het programma van Filosofie. Dit is een programma van één jaar, maar kun je over twee jaren uitsmeren.

Daarna kun je doorstromen naar de tweejarige master Filosofie (120 EC), waarin je twee masterdiploma's haalt, die van Filosofie en die van je hoofdstudie. Ook kun je verder gaan met een andere master van Filosofie of een master van je eigen wetenschapsgebied.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
BA in Filosofie van een Bepaald Wetenschapsgebied
Type opleiding
Bachelor
Duur
36 maanden (180 ECTS)
Croho code
57084
Voertaal
Nederlands
Start
Faculteit
Wijsbegeerte
Waarom dit programma in Groningen?

Deze opleiding kreeg het Kwaliteitszegel Topopleiding toegekend door de Keuzegids Universiteiten! De opleidingen wijsbegeerte in NL worden vaak beoordeeld en onze faculteit komt altijd als een van de besten -vaak als dé beste- uit de bus. Het onderwijsprogramma, de docenten en de faciliteiten worden zowel door studenten als onafhankelijke beoordelaars hoog gewaardeerd. Qua onderzoek is de faculteit ook sterk. Een recente beoordeling gaf het onderzoek aan de faculteit het predicaat 'Excellent'.

De Bachelor Wijsbegeerte van een Bepaald Wetenschapsgebied kun je alleen in Groningen en Rotterdam doen.

Programma

Curriculum

De studie Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied is bedoeld voor studenten die al aan de universiteit studeren en die hun wetenschapsgebied filosofisch willen verdiepen. Het betreft dus een gecombineerde studie. Het filosofisch onderdeel van het programma omvat 60 ECTS. Je kunt je aanmelden voor de bachelor nadat je de propedeuse van je wetenschapsgebied gehaald hebt.

Toelatingseisen

Toelaatbare profielen Nederlandse diploma's

  • Cultuur & Maatschappij
  • Economie & Maatschappij
  • Natuur & Gezondheid
  • Natuur & Techniek
  • academische propedeuse
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2018-2019€ 1517deeltijd
niet EU/EER2018-2019€ 4550deeltijd

Gehalveerd wettelijk collegegeld voor eerstejaars: https://www.rug.nl/education/tuition-fees-halved

Praktische informatie voor:

Na je studie

Arbeidsmarkt

Na het afronden van deze opleiding heb je de mogelijkheden van je eigen wetenschapsgebied. Daarbij heb je een stapje voor door de kritische blik die je tijdens je studie Filosofie hebt ontwikkeld. Bovendien heb je de mogelijkheden van Filosofie zelf.

Filosofen vinden onder andere werk in het onderwijs. Daarnaast gaan ze regelmatig aan de slag als journalist, redactioneel medewerker of beleidsmedewerker bij bedrijven of de overheid. Je kunt ook het onderzoek in gaan.

Onderzoek
Nu aanmeldenDownload brochureOpen dagen en evenementenContact
Open DagBroerstraat 5Meer informatie
Open DagBroerstraat 5Meer informatie

Contact

Wil je meer weten over de opleiding Filosofie van een bepaald wetenschapsgebied, neem dan contact op:

(Bindend) studieadvies
  • Minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden (bindend)
Studiebegeleiding

Als je vragen hebt of advies wilt over je studie en aanverwante zaken, of als je problemen hebt die het studeren in de weg staan, dan kun je een gesprek aanvragen met de studieadviseur. Wat je met haar bespreekt, wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld. Verder worden bachelorstudenten begeleid door een tutor, die met elke student vast contact onderhoudt over zijn of haar studieverloop. Eerstejaars krijgen daarnaast in groepjes van ongeveer zes personen een ouderejaars als studentmentor.

Aansluitende master programma's