Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenBacheloropleidingenPedagogische Wetenschappen
Header image Pedagogische Wetenschappen

Pedagogische Wetenschappen

Programma

 • 1e jaar

  De propedeutische fase bestaat uit inleidingen in de ontwikkelingspsychologie, sociologie, filosofie, pedagogiek, onderwijskunde en orthopedagogiek. Ook de theoretische pedagogiek en de geschiedenis van opvoeding en onderwijs komt aan bod. In ieder blok werk je in een groep met een vaste mentor aan een opdracht uit de beroepspraktijk of actualiteit, gekoppeld aan de vakken uit dat blok. Deze groepen noemen we Academic Learning Communities (ALC).

 • 2e jaar

  Het tweede jaar bevat in het eerste semester een gemeenschappelijk gedeelte met de vakken testtheorie, leerpsychologie en interculturele pedagogiek. Alle studenten volgen enkele onderzoeksvakken en het gesprekspracticum.

  In het tweede semester volgen de studenten vakken uit de door hen gekozen richting: pedagogiek en onderwijskunde of orthopedagogiek. Alle studenten maken het eerste semester opnieuw deel uit van een ALC.

 • 3e jaar

  Het eerste semester volgt de student een minor: de verdiepingsminor van de eigen richting, een verbredingsminor of een zelf samengestelde minor: de vrije minor. In het tweede semester vervolgt de student de vakken van de major.

Programma-opties

 • Afstudeerrichtingen (specialisatie)

  Na anderhalf jaar brede bachelor (90 ects) vervolgt de student het bachelorprogramma in een van de richtingen:

  • Pedagogiek / Onderwijskunde
  • Orthopedagogiek
 • Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (specialisatie)

  Direct bij instroom kun je ook kiezen voor het double degree programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB) met daarin de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen.

  Het programma van de AOLB wijkt af van dat van de reguliere opleiding Pedagogische Wetenschappen. Kijk hiervoor op de opleidingspagina van de AOLB.

 • University of Groningen Honours college (honoursprogramma)

  Het Honours College biedt getalenteerde studenten de mogelijkheid voor verdieping van hun gekozen opleiding en verbreding van hun kennis door vakken buiten de eigen opleiding.

  Geselecteerde studenten krijgen in het tweede en derde jaar van de bachelor een verzwaring van 45 ects, waarvan 25 ects voor verdieping en 20 ects voor verbreding.

Opbouw programma

VakPeriode 1Periode 2Periode 3Periode 4
Inleiding onderzoek
Inleiding pedagogiek
Ontwikkelingspsychologie
Onderzoeksvaardigheden 1 (ALC, referaat- en interviewpracticum)
Inleiding orthopedagogiek
Methoden en technieken van onderzoek
Theoretische pedagogiek
Inleiding in de sociologie
Inleiding onderwijskunde
Statistische modellen 1
Geschiedenis van opvoeding en onderwijs
Inleiding in de filosofie

Kijk voor volledig overzicht van alle jaren met uitgebreide informatie over alle vakken in onze Online Onderwijscatalogus: https://www.rug.nl/ocasys/gmw/vak/showpos?opleiding=3272. Klik op de naam van het vak voor o.m. de leerdoelen, omschrijving, onderwijs- en toetsvorm en verplichte literatuur van het vak.

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief

De mogelijkheden van studeren in het buitenland kunnen studenten bespreken met de studieadviseur (studieadvies.pedok@rug.nl).

(Bindend) studieadvies

 • Minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden (bindend)

Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.

Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. NB: Sommige opleidingen maken gebruik van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is).

Waarom in Groningen?
 • BESTE Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen* volgens de 2019 Keuzegids Universiteiten (www.keuzegids.org)
 • een brede, solide basis van anderhalf jaar met algemene en inleidende vakken
 • door de opzet genoeg tijd en kennis om een goed beeld te vormen van de keuzemogelijkheden en je daarop te oriënteren
 • Academic Learning Communities (ALC): in een groep met een vaste mentor aan een opdracht werken uit de beroepspraktijk of actualiteit, gekoppeld aan de vakken uit dat blok
 • mogelijkheid de combinatie van de bachelor PW en de PABO te volgen: de Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB).

Bij de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen is veel aandacht voor studiebegeleiding. Er zijn binnen de opleiding twee studieadviseurs.

De studieadviseurs houden spreekuur op afspraak. Verder zijn zij bereikbaar via http://www.rug.nl/gmw/vraagenantwoord en via e-mail.

Studenten van wie de studievoortgang niet naar wens verloopt worden opgeroepen voor een gesprek.

In het hele eerste jaar van de opleiding maken studenten deel uit van een mentorgroep. Zij worden begeleid door mentoren die in nauw contact staan met de studieadviseurs. Het mentoraat ondersteunt studenten in het doorlopen van het studieprogramma van de propedeuse. Deelname aan een mentorgroep en de begeleiding van een mentor dragen bij aan het zo snel mogelijk effectief studeren en het zich thuis voelen bij de studie. In de mentorgroepen wordt geoefend met vaardigheden als schrijven, presenteren, discussiëren en tentamenvoorbereiding aansluitend bij thema's uit de stof van de propedeuse. Studenten krijgen daarnaast inzicht in een effectieve studeermethode en reflecteren met de mentor zowel groepsgewijs als individueel op hun eigen studeergedrag en academische werkhouding.

 • Testimonial van student Kim Hartsema

  Bachelor Pedagogische Wetenschappen - opleidingsvideo

  Student Kim Hartsema vertelt over de opleiding en haar stage op MBO terra.

  Sluiten
  – student Kim Hartsema
 • Testimonial van

  Ik heb de specialisatie orthopedagogiek gekozen omdat ik voornamelijk geïnteresseerd ben in gedrags- en opvoedingsproblemen.

  Bij het kiezen van mijn studie twijfelde ik tussen Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, ik wilde namelijk iets met gedragswetenschappen doen. Een vriendin van mijn moeder werkt in het speciaal basisonderwijs en ik ben een paar keer met haar meegegaan om te kijken hoe dat was. Dat sprak me erg aan, en uiteindelijk leek psychologie me iets te biologisch. Daarom koos ik voor Pedagogische Wetenschappen en ik heb tot nu toe geen spijt gehad van mijn keuze.

  Ik zit nu in de laatste fase van mijn bachelor en begin bijna aan de master Orthopedagogiek. Ik heb de specialisatie orthopedagogiek gekozen omdat ik voornamelijk geïnteresseerd ben in gedrags- en opvoedingsproblemen. Het lijkt me heel erg leuk en interessant om bijvoorbeeld bij de Raad voor de Kinderbescherming of Veilig Thuis stage te lopen en misschien later ook te werken.

  Ik ben op dit moment student-assistent bij een project dat de jeugdbeschermingssystemen in Nederland, Engeland en Duitsland bekijkt en vergelijkt. Daarvoor heb ik ook ouders bezocht bij wie een melding van kindermishandeling in het gezin is gedaan, om te vragen wat beter kan in de procedures van de jeugdbescherming. Mijn masterscriptie ga ik ook over dit onderwerp schrijven, maar dan meer over ouderparticipatie, dus in hoeverre ouders participeren in een onderzoek naar aanleiding van een melding over kindermishandeling. Ik vind het onderwerp erg interessant en door het studentassistentschap krijg je toch wat meer ervaring met de praktijk.

  De opleiding zit goed in elkaar en docenten staan open voor vragen en opmerkingen. Iedere lichting studenten heeft een jaarvertegenwoordiging, ik zat daar in mijn eerste jaar bij. Zij houden enquêtes over vakken en studenten kunnen hen mailen met opmerkingen over de opleiding. De vertegenwoordiging geeft dat dan weer door aan de opleidingscoördinator zodat de kwaliteit van de opleiding nog beter wordt.

  Sluiten
 • Testimonial van

  Ik wil later graag met kinderen werken die trauma's hebben opgelopen.

  Ik heb een lange weg afgelegd om op de universiteit terecht te komen. Ik heb eerst vmbo-t gedaan, daarna havo, vervolgens heb ik de propedeuse behaald van hbo Pedagogiek en nu zit ik alweer in het derde jaar van de universitaire bachelor Pedagogische wetenschappen.

  Ik wilde altijd al wat doen met kinderen, ik vind het heel leuk om met ze te werken en iets voor ze te betekenen. Naast mijn studie doe ik bijvoorbeeld ook vrijwilligerswerk bij Humanitas, waar ik kinderen voorlees die de taal niet zo goed beheersen, bijvoorbeeld kinderen van asielzoekers. 

  Hbo Pedagogiek vond ik interessant, maar ik wilde meer weten over de theorie en meer de diepte in, dus daarom besloot ik naar de universiteit over te stappen. De stof die ik hier op de universiteit leer is niet per se moeilijker dan op het hbo, het lastige is alleen dat het heel veel is. Je raakt makkelijk het overzicht kwijt, maar als je alles goed bijhoudt is het zeker te doen.

  Je kunt binnen de opleiding verschillende richtingen kiezen. Ik heb voor Orthopedagogiek gekozen, dat gaat over kinderen die speciale zorg nodig hebben. Later wil ik echt de praktijk in, en ik zou bijvoorbeeld graag met kinderen werken die trauma's hebben opgelopen. Ik vind het heel belangrijk dat die worden geholpen zodat ze weer op een normale manier verder kunnen leven. Om dat te doen moet ik natuurlijk wel precies weten hoe ik die kinderen het beste kan helpen en dat leer ik bij deze opleiding.

  Ik heb tijdens de eerste jaren van de studie in de onderwijscommissie gezeten en op dit moment heb ik twee studentassistentschappen, dat zijn baantjes binnen de faculteit. Bij een help ik een docent met zijn lessen en onderzoek, en de andere is bij een project waar ik interviews transcribeer. Ik kan het iedereen aanraden om dat te doen, het zijn nuttige bijbaantjes waar je voor je studie ook wat aan hebt.

  Sluiten
printView this page in: English