Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenBacheloropleidingenPedagogische Wetenschappen
Header image Pedagogische Wetenschappen

Pedagogische Wetenschappen

Toelaatbare profielen Nederlandse diploma's

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
aanvullend vak

Studenten met een 'oud' vwo-diploma of die via het hbo instromen kunnen wiskundedeficiënt zijn. Deze deficiëntie moet worden opgeheven voordat een academisch examen wordt afgelegd. Dit is geen belemmering om alvast met de studie te beginnen.

minimum kennis

In de bachelor veel aandacht besteed aan wetenschappelijk onderzoek. Zo leer je aan de hand van statistiekvakken en methode-onderwijs hoe je goed en ethisch onderzoek moet doen en in hoeverre jouw resultaten betrouwbaar zijn. Statistiek kan voor studenten een struikelblok zijn. Het is dus belangrijk dat je je van tevoren realiseert dat dit bij de studie hoort.

matching procedure

Nieuwe studenten zijn verplicht mee te doen aan een Matchingsdag: deze dag gaat dieper in op je studie dan een meeloopdag en helpt je definitief te beslissen over de juiste keuze. Tijdens de Matchingsdag bespreek je een casus en belicht je die vanuit verschillende perspectieven. Daarnaast krijg je groepsgewijze studiekeuzegesprekken.

Meer informatie over matching bij de faculteit GMW vind je op: http://www.rug.nl/gmw/education/matching.

vooropleiding

Ben je niet in het bezit van een vwo-diploma en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je alsnog proberen om te worden toegelaten tot de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen via het colloquium doctum. Kijk voor meer informatie contact op http://www.rug.nl/gmw/education/colloquium-doctum.

Studiekeuzecheck

De opleiding verzorgt een studiekeuzecheck. Deelname is verplicht. Het advies is niet bindend.

Toelichting

Nieuwe studenten zijn verplicht mee te doen aan een Matchingsdag: deze dag gaat dieper in op je studie dan een meeloopdag en helpt je definitief te beslissen over de juiste keuze. Tijdens de Matchingsdag bespreek je een casus en belicht je die vanuit verschillende perspectieven. Daarnaast krijg je groepsgewijze studiekeuzegesprekken.

Meer informatie over matching bij de faculteit GMW vind je op: http://www.rug.nl/gmw/education/matching.

Collegegelden

NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2017-2018€ 2006voltijd
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2017-2018€ 2006voltijd
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2017-2018€ 2006voltijd

Voor meer informatie over collegeld, zie http://www.rug.nl/education/tuition/fees/bachelor-degrees

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 mei 201801 september 2018
printOok beschikbaar in het: English