Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenBacheloropleidingenRechtsgeleerdheidNederlands recht
Header image Nederlands recht

Nederlands recht

Onderzoek Nederlands recht

Het onderzoek van de faculteit is ondergebracht in het Centre for Law and Governance, waarin alle vakgroepen participeren. Waar mogelijk zullen de docenten het onderzoek betrekken bij de inhoud van de afzonderlijke vakken, bij de onderzoeksvakken in het 1e en 2e jaar en bij het afsluitende onderdeel van de bachelor.

Onderzoekers in beeld:

Prof. mr. dr. J.G. Brouwer

Prof. mr. dr. F.T. Oldenhuis

Prof. mr. dr. F. Vellinga-Schootstra

Testimonial mr. M. Vols (promovendus en docent):

Onderwijs en onderzoek zijn nauw met elkaar verbonden. Ik doe onderzoek naar de aanpak van overlast en verstoringen van de openbare orde. Veel van de vragen die tijdens mijn college worden behandeld, ontleen ik aan mijn onderzoek. Wanneer kunnen huurders uit hun woning worden gezet? Wanneer is de burgemeester bevoegd om een drugspand dicht te timmeren? In hoeverre worden grondrechten (denk aan privacy en het huisrecht) beperkt? Tijdens college maken studenten zo kennis met de laatste maatschappelijke en juridische ontwikkelingen.