Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenBacheloropleidingenGeneeskunde
Header image Geneeskunde

Geneeskunde

Onderzoek

De Rijksuniversiteit Groningen manifesteert zich als research-universiteit in de Europese top van het wetenschappelijk onderzoek. Onderzoekers binnen een groot aantal wetenschapsgebieden verrichten grensverleggend onderzoek. In deze inspirerende en op kwaliteit gerichte werkomgeving zijn onderzoek en onderwijs nauw met elkaar verweven.
Onderzoekers in het UMCG doen fundamenteel en patiëntgeoriënteerd (klinisch) onderzoek. Dit onderzoek is dynamisch en innovatief met een doorlopende vertaling naar programma's en initiatieven in het centrale vakgebied: Healthy Ageing. Alle elementen daarvan zijn terug te vinden in het opleidingsprogramma, hierdoor worden studenten, als toekomstige wetenschappers, vanaf het begin van hun studie Geneeskunde betrokken bij het onderzoek van hun docenten.

printView this page in: English