Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenBacheloropleidingenGeneeskunde
Header image Geneeskunde

Geneeskunde

Programma-opties

 • Geneeskunde, Profiel Duurzame Zorg (track)

  Hoe zorg je als dokter om samen met de patiënt de regie te houden op goede zorg?

  Hoe houden we medische zorg bereikbaar voor iedereen, een leven lang? Wat is de meest effectieve strategie om het optreden van een depressie na een hartinfarct te voorkomen? Hoe gaan we om met de ziektelast (en kostenlast!) van overgewicht en diabetes mellitus? Hoe ziet zorg op maat eruit voor de groeiende groep ouderen? Hoe kan klinisch onderzoek bijdragen aan richtlijnen en protocollen? Hoe houden we de zorg persoonlijk en op het individu gericht ondanks richtlijnen en protocollen?In deze community betrekken we het persoonlijke verhaal van de patiënt bij het vergaren van kennis over ziekten en gezondheid. We onderzoeken wat dit verhaal kan betekenen voor het leveren van kwalitatief goede medische zorg. Een geneeskunde die zich kenmerkt door continuïteit, effectiviteit, tijdigheid, veiligheid en betaalbaarheid, kortom duurzame zorg, staat centraal. Hiermee is deze community sterk gericht op de wijze waarop na 2025 de gezondheidszorg vorm krijgt. Dus wil je meedenken over de toekomst van deze zorg en jouw rol daarin, kies dan voor deze verdieping. In deze community is de voertaal Nederlands.

 • Geneeskunde, profiel Intramurale Zorg (track)

  Heb je belangstelling voor het optimaliseren van de behandeling van patiënten met een complexe ziekte? Wil je dit doen in teamverband met verschillende professionals in de gezondheidszorg?

  Binnen de learning community Intramurale Zorg leer je, in samenspraak met de patiënt, een gedegen begrip van een ziekte te vertalen naar top medische zorg voor deze patiënt en naar excellent klinisch onderzoek bij groepen patiënten.De grote uitdaging voor de intramurale zorg in de komende jaren is het in teams behandelen van vaak oudere patiënten met steeds complexere ziektebeelden waarbij het uitgangspunt moet zijn om, in samenspraak met de patiënt, waarde toe te voegen voor deze patiënt. Deze zorg moet volgens hoge kwaliteitseisen georganiseerd worden. De huidige gezondheidszorg is zo ingewikkeld dat een succesvol resultaat van de behandeling van een patiënt afhankelijk is van vele factoren en niet alleen van één enkele dokter. Samenwerken met verschillende zorgprofessionals staat centraal.Binnen de community specifieke leeromgeving werken studenten aan zogenaamde geïntegreerde taken. In deze taken wordt dieper ingegaan op de klinische/ intramurale aspecten van de thema’s/ onderwerpen uit het basisprogramma. Het uiteindelijke doel van het werken aan deze taken is het verwerven van competenties die van belang zijn voor het werken als arts in onder meer een intramurale setting.Een ander onderdeel van het community specifieke onderwijs is het coachonderwijs. In het eerste jaar ligt de nadruk binnen deze longitudinale onderwijslijn op het zelf doen van wetenschappelijk onderzoek. In jaar twee is er extra aandacht voor patiëntveiligheid: waarom gaan dingen soms mis en hoe kunnen we leren van dingen die beter hadden gekund? Ook staat in het tweede jaar het meelopen in de kliniek met je coach, een medisch specialist, centraal.

 • Medicine, Profile Molecular Medicine (track)

  Do you aspire to become a medical doctor with a profound understanding of the molecular mechanisms that cause disease?

  You want to become a medical doctor. You are fascinated by the molecular mechanisms that go wrong during disease, and want to understand these. You may want to become a doctor who contributes to new treatments that have originated from your own research.

  Just like all students in the Bachelor program of Medicine, Molecular Medicine students learn all the medical knowledge that it takes to become a good doctor. In addition, Molecular Medicine students learn how science works, and how scientific discoveries make their way to patients. Every three weeks you work on a different assignment. For example, you learn to isolate DNA, and to detect a mutation in a patient. You use your imagination to create a new therapy for metabolic disorders. You learn to explain complex molecular information to children. You write research proposals, and you learn to read and write scientific publications.

  This is an international Program, where around 30% of the students originates from outside of the Netherlands. We teach in English. Your English should be sufficient to communicate, but does not need to be perfect.

  If you feel attracted to this Program, we hope that you join Molecular Medicine.

 • Medicine, Profile Global Health (track)

  Waarom is etniciteit zo belangrijk bij onderzoek naar diabetes? Wat is de kans op tuberculose tegenwoordig? Wat betekent het 'recht op gezondheid'? Wat zijn de gevolgen van armoede voor gezondheid?

  Hoe ga je als huisarts in Amsterdam (160 verschillende nationaliteiten) om met de culturele diversiteit van patiënten en collega's? Hoe kun je behandelingen en preventieprogramma's aanpassen aan specifieke doelgroepen? Hoe beïnvloeden mondiale epidemieën je werk?

  In de Global Health Learning Community staan de belangrijkste factoren centraal die de gezondheid van individuen en bevolkingen wereldwijd beïnvloeden. Hun behoeften kunnen niet alleen met geneeskunde opgelost worden. Daarom omvat het programma, naast andere thema's, ook een inleiding op financiering, recht, sociale wetenschappen, milieuwetenschappen, geopolitiek en het werk van de Verenigde Naties.

  De studentengroep bestaat uit vele nationaliteiten. De voertaal in deze community is Engels. Je zult je beheersing van het Nederlands tijdens de bachelorfase moeten aantonen en misschien Nederlands moeten leren voordat je aan de master Geneeskunde kunt beginnen. In de masterfase zijn de meeste klinische rotaties in het Nederlands. Er zijn echter ook onderzoeksstages en enkele klinische rotaties die buiten Nederland kunnen plaatsvinden.

  Wij bereiden onze medische studenten voor op het werken als medisch specialisten, onderzoekers of gezondheidsbeleidsmakers waar ook ter wereld.

 • Junior Scientific Masterclass (honoursprogramma)

  De Junior Scientific Masterclass, afgekort JSM, wil extra mogelijkheden creëren voor studenten die zich naast het bestaande programma interesse hebben in het doen van wetenschappelijk onderzoek.

  Het ideaal is dat er meer artsen komen die naast de patiëntenzorg ook (klinisch-)wetenschappelijk onderzoek doen. Er is een groot tekort aan arts-onderzoekers.

  Het JSM programma begon voorzichtig met enkele cursussen, maar is inmiddels uitgegroeid tot een professionele – voor medische studenten aangepaste – opleiding naast de studie geneeskunde of tandheelkunde. De JSM biedt allerlei cursussen aan die van start gaan in de tweede helft van het eerste jaar, uitbreiden in het tweede en derde jaar, en – na het behalen van de bachelorgraad – zelfs de mogelijkheid bieden om te solliciteren naar een eventuele plaats om een promotieonderzoek te doen tijdens de Masterfase (het zogenaamde (D)MD/PhD-traject).

Opbouw programma

VakPeriode 1Periode 2Periode 3Periode 4
Kennisprogressie Bachelor jaar 1 (4 ECTS) (4 EC)
1.1 Competentieontwikkeling (10 ECTS) (10 EC)
1.1 Oorzaken van Ziekten (18 ECTS) (18 EC)
1.2 Competentieontwikkeling (11 ECTS) (11 EC)
1.2 Oorzaken van Ziekten (17 ECTS) (17 EC)

Kenmerken van het Groninger curriculum zijn: een probleemgestuurd programma waarin de patient en de student centraal staan. Van studenten wordt veel eigen activiteit verwacht.

Alle studenten die het bachelordiploma behalen hebben een gegarandeerde plek in de masteropleiding Geneeskunde.

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief
 • Voor gemiddeld 5 weken

Internationale ervaring wordt vooral in de masterfase opgedaan. 65% van de studenten brengt een deel van de studietijd door in het buitenland.

(Bindend) studieadvies

 • Minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden (bindend)

You will be offered study advice after the first year of study. You can expect a positive result if you have earned more than 45 ECTS credit points (out of a total of 60 ECTS). If you have earned fewer than 45 ECTS and are issued a negative result, you will not be allowed to continue with your degree programme.

You will receive preliminary study advice in December to make sure that you know where you stand. Please contact your study advisor as soon as possible if you have any questions about the BSA system.

N.B. Some degree programmes use a tutoring system; please check with your study advisor.

Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.

Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. NB: Sommige opleidingen maken gebruik van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is).

Waarom in Groningen?

Characteristics of the Groningen curriculum are: a problem-based programme which is both patient and student centred. Students should show a pro-active attitude during their studies.

What are the four learning communities?

Many of the things that you will learn during your Bachelor's degree will be the same in all four learning communities (general medical issues), the difference is in the deepening part. When choosing the themes for the four learning communities, we took note of the (expected) developments in care and the UMCG spearheads. You choose the learning community that fits your interests the best. Matching the right student to the right community is important, so you must spend some time studying the focuses of the learning communities. Each focus determines the angle of approach to deeper understanding of medical issues and varies from 'broad generalist' to 'in-depth specialist'.

The four learning communities are:

 • Global Health (English, broad)
 • Sustainable Care (Dutch, broad)
 • Intramural Care (Dutch, specialistic)
 • Molecular Medicine (English, specialistic)

Kenmerken van het Groninger curriculum zijn:een probleemgestuurd programma waarin de patient en de student centraal staan. Van studenten wordt veel zelfstandigheid en eigen activiteit verwacht.

Welke vier Learning Communities?

Veel dingen die je tijdens de bachelor geneeskunde leert zijn in alle vier de learning communities gelijk (de algemeen medische problematiek), het verschil zit in het verdiepende deel. Bij de keuze van de thema's voor de vier learning communities zijn we uitgegaan van de (verwachte) ontwikkelingen in de zorg en de speerpunten van het UMCG. Je kiest de learning community die het best bij jouw belangstelling past. Om de juiste student met de juiste community te matchen is het belangrijk dat je je verdiept in de focus van de learning communities. De focus bepaalt de invalshoek voor de verdieping van de medische problematiek en varieert van “breed-generalistisch” tot “verdiepend specialistisch”.

De vier learning communities zijn:

 • Global Health (Engelstalig, breed)
 • Duurzame zorg (Nederlandstalig, breed)
 • Intramurale zorg (Nederlandstalig, specialistisch)
 • Molecular Medicine (Engelstalig, specialistisch)
printView this page in: English