Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenBacheloropleidingenGeneeskundeGeneeskunde, profiel Duurzame Zorg
Header image Geneeskunde, profiel Duurzame Zorg

Geneeskunde, profiel Duurzame Zorg

Programma

 • 1e jaar

  As part of the community-specific teaching, students carry out integrated tasks. These tasks provide them with a deeper understanding of LC-specific aspects of themes from the basic programme. The goal of completing these tasks is to acquire competences that are relevant to working as a doctor in different settings.

  Example task about patient-specific communication about cancer: This task focuses on the national breast cancer screening programme. Students learn to reflect on the benefits of cancer screening and learn how to present written information about the advantages and disadvantages of screening in a manner appropriate to patients. In this task, students write a patient information leaflet about the benefits of breast cancer screening. To support them in this task, seminars are offered on patient-specific communication, epidemiology and cancer registration, cell cycle and oncology and oncogenesis. Two coaching group meetings are held during the task period. In the first meeting, students prepare for the writing of the leaflet. In the second, the leaflets created are discussed and each group selects the best leaflet. Task duration is three weeks.

  Binnen het community specifieke onderwijs werken studenten aan zogenaamde geïntegreerde taken. In deze taken wordt dieper ingegaan op de LC-specifieke aspecten van thema's uit het basisprogramma. Het uiteindelijke doel van het werken aan deze taken is verwerven van competenties die van belang zijn voor het werken als arts in verschillende settings.

  Voorbeeldtaak over patiëntgerichte communicatie over kanker: In deze taak wordt ingegaan op het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. De studenten leren kritisch nadenken over het nut van screening op kanker en leren hoe ze de voor- en nadelen van screening op een patiëntgerichte wijze kunnen overbrengen door middel van schriftelijke communicatie. In deze taak gaan de studenten een informatiefolder voor patiënten schrijven over het nut van screening op borstkanker. Ter ondersteuning van de taak worden er werkcolleges aangeboden over patiëntgerichte communicatie, epidemiologie en kankerregistratie, celcyclus en oncologie en oncogenese. Ook vinden er gedurende deze taak twee coachgroep bijeenkomsten plaats: in de eerste bijeenkomst wordt het schrijven van de folder voorbereid en in de tweede bijeenkomst worden de gemaakte folders besproken en wordt per groep de beste folder uitgekozen. De duur van deze taak is drie weken.

Programma-opties

 • Junior Scientific Masterclass (JSM) (honoursprogramma)

  De Junior Scientific Masterclass is opgericht in 1999.

  Het doel van JSM is om voor studenten geneeskunde, die geïnteresseerd zijn in het doen van wetenschappelijk onderzoek, extra mogelijkheden te creëren naast het bestaande onderwijsprogramma. Het ideaal is dat er meer artsen komen die naast de patiëntenzorg ook (klinisch-)wetenschappelijk onderzoek doen. Er is immers een groot tekort aan arts-onderzoekers.

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief

(Bindend) studieadvies

 • Minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden (bindend)

You will be offered study advice after the first year of study. You can expect a positive result if you have earned more than 45 ECTS credit points (out of a total of 60 ECTS). If you have earned fewer than 45 ECTS and are issued a negative result, you will not be allowed to continue with your degree programme.

You will receive preliminary study advice in December to make sure that you know where you stand. Please contact your study advisor as soon as possible if you have any questions about the BSA system.

N.B. Some degree programmes use a tutoring system; please check with your study advisor.

Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.

Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. NB: Sommige opleidingen maken gebruik van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is).

Waarom in Groningen?

Would you like to help patients and treat diseases? Perhaps as a doctor or a medical researcher? In this Bachelor programme you prepare yourself to do just that.

This three-year Bachelor programme offers you all you need for a career in Medicine. As a medical student you gain a lot of theoretical knowledge. In addition, you develop people skills and learn to work under pressure.

In this programme you learn through interaction with people. From the onset, you meet patients. Through their cases you are introduced to all medical disciplines. Independently or in small groups you work on assignments. And during a two-week internship you experience the everyday practice of a hospital ward.

In September 2014, we started a new teaching programme, G2020. G2020 has four learning communities, each with about 100 students. The context of learning differs in each community: 'Sustainable Care', 'Intramural Care', 'Molecular Medicine or 'Global Health'. You choose in advance which community appeals to you the most, and if you are selected you follow your entire Bachelor programme within that community. All communities lead to the same Bachelor degree certificate. After the Bachelor phase, students from all four learning communities enter the Master programme together, and if all goes well you leave university after six years as a physician (basisarts).

Only a limited number of students is accepted to the Bachelor degree in Medicine. Admission is obtained through decentralized selection. Make sure you register in time for this procedure.

Kenmerken van het Groninger curriculum zijn:een probleemgestuurd programma waarin de patient en de student centraal staan. Van studenten wordt veel zelfstandigheid en eigen activiteit verwacht.

Veel dingen die je tijdens de bachelor geneeskunde leert zijn in alle vier de learning communities gelijk (de algemeen medische problematiek), het verschil zit in het verdiepende deel. Bij de keuze van de thema's voor de vier learning communities zijn we uitgegaan van de (verwachte) ontwikkelingen in de zorg en de speerpunten van het UMCG. Je kiest de learning community die het best bij jouw belangstelling past. Om de juiste student met de juiste community te matchen is het belangrijk dat je je verdiept in de focus van de learning communities. De focus bepaalt de invalshoek voor de verdieping van de medische problematiek en varieert van “breed-generalistisch” tot “verdiepend specialistisch”.

De vier learning communities zijn: 1. Global Health (Engelstalig, breed) 2. Duurzame zorg (Nederlandstalig, breed) 3. Intramurale zorg (Nederlandstalig, specialistisch) 4. Molecular Medicine (Engelstalig, specialistisch)

printView this page in: English