Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsBacheloropleidingenGeneeskundeGeneeskunde, profiel Duurzame Zorg
Header image Geneeskunde, profiel Duurzame Zorg

Geneeskunde, profiel Duurzame Zorg

Hoe zorg je als dokter om samen met de patiënt de regie te houden op goede zorg?

Hoe houden we medische zorg bereikbaar voor iedereen, een leven lang? Wat is de meest effectieve strategie om het optreden van een depressie na een hartinfarct te voorkomen? Hoe gaan we om met de ziektelast (en kostenlast!) van overgewicht en diabetes mellitus? Hoe ziet zorg op maat eruit voor de groeiende groep ouderen? Hoe kan klinisch onderzoek bijdragen aan richtlijnen en protocollen? Hoe houden we de zorg persoonlijk en op het individu gericht ondanks richtlijnen en protocollen?

In deze community betrekken we het persoonlijke verhaal van de patiënt bij het vergaren van kennis over ziekten en gezondheid. We onderzoeken wat dit verhaal kan betekenen voor het leveren van kwalitatief goede medische zorg. Een geneeskunde die zich kenmerkt door continuïteit, effectiviteit, tijdigheid, veiligheid en betaalbaarheid, kortom duurzame zorg, staat centraal. Hiermee is deze community sterk gericht op de wijze waarop na 2025 de gezondheidszorg vorm krijgt. Dus wil je meedenken over de toekomst van deze zorg en jouw rol daarin, kies dan voor deze verdieping. In deze community is de voertaal Nederlands.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
BSc in Geneeskunde
Type opleiding
Bachelor
Duur
36 maanden (180 ECTS)
Croho code
56551
Voertaal
Nederlands
Start
September
Faculteit
Medische wetenschappen
Studie in Cijfers
Waarom dit programma in Groningen?

Kenmerken van het Groninger curriculum zijn:een probleemgestuurd programma waarin de patient en de student centraal staan. Van studenten wordt veel zelfstandigheid en eigen activiteit verwacht.

Veel dingen die je tijdens de bachelor geneeskunde leert zijn in alle vier de learning communities gelijk (de algemeen medische problematiek), het verschil zit in het verdiepende deel. Bij de keuze van de thema's voor de vier learning communities zijn we uitgegaan van de (verwachte) ontwikkelingen in de zorg en de speerpunten van het UMCG. Je kiest de learning community die het best bij jouw belangstelling past. Om de juiste student met de juiste community te matchen is het belangrijk dat je je verdiept in de focus van de learning communities. De focus bepaalt de invalshoek voor de verdieping van de medische problematiek en varieert van “breed-generalistisch” tot “verdiepend specialistisch”.

De vier learning communities zijn: 1. Global Health (Engelstalig, breed) 2. Duurzame zorg (Nederlandstalig, breed) 3. Intramurale zorg (Nederlandstalig, specialistisch) 4. Molecular Medicine (Engelstalig, specialistisch)

Programma

Binnen het community specifieke onderwijs werken studenten aan zogenaamde geïntegreerde taken. In deze taken wordt dieper ingegaan op de LC-specifieke aspecten van thema's uit het basisprogramma. Het uiteindelijke doel van het werken aan deze taken is verwerven van competenties die van belang zijn voor het werken als arts in verschillende settings.

Voorbeeldtaak over patiëntgerichte communicatie over kanker: In deze taak wordt ingegaan op het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. De studenten leren kritisch nadenken over het nut van screening op kanker en leren hoe ze de voor- en nadelen van screening op een patiëntgerichte wijze kunnen overbrengen door middel van schriftelijke communicatie. In deze taak gaan de studenten een informatiefolder voor patiënten schrijven over het nut van screening op borstkanker. Ter ondersteuning van de taak worden er werkcolleges aangeboden over patiëntgerichte communicatie, epidemiologie en kankerregistratie, celcyclus en oncologie en oncogenese. Ook vinden er gedurende deze taak twee coachgroep bijeenkomsten plaats: in de eerste bijeenkomst wordt het schrijven van de folder voorbereid en in de tweede bijeenkomst worden de gemaakte folders besproken en wordt per groep de beste folder uitgekozen. De duur van deze taak is drie weken.

Programma-opties
Junior Scientific Masterclass (JSM) (honoursprogramma)

De Junior Scientific Masterclass is opgericht in 1999.

Het doel van JSM is om voor studenten geneeskunde, die geïnteresseerd zijn in het doen van wetenschappelijk onderzoek, extra mogelijkheden te creëren naast het bestaande onderwijsprogramma. Het ideaal is dat er meer artsen komen die naast de patiëntenzorg ook (klinisch-)wetenschappelijk onderzoek doen. Er is immers een groot tekort aan arts-onderzoekers.

Meer informatie over deze optie

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief
Toelatingseisen

Toelaatbare profielen Nederlandse diploma's

 • Natuur & Gezondheid

  natuurkunde

 • Natuur & Techniek

  biologie

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
vooropleiding

Informatie over vooropleidingseisen, buitenlandse diploma's en overige diploma's Commissie bijzondere toelating via email: admission@rug.nl

http://www.rug.nl/umcg/education/medicine/selection_-admission-requirements-and-deficiencies

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
minimum kennis

Admission will include a decentralized selection procedure (not a ballot).

For information about the decentralized selection please check the following site: http://www.rug.nl/umcg/education/medicine/decentrale-selectie-geneeskunde

Information about requirements and deficiencies: http://www.rug.nl/umcg/education/medicine/selection_-admission-requirements-and-deficiencies

vooropleiding

For international students to be eligible to the program you must have attained the necessary qualifications for admittance into a Bachelor's in Medicine program in your own country; your secondary education must be comparable to Dutch VWO diploma and include qualifications in Biology, Chemistry, Physics, Mathematics + English. For more information send an e-mail to admission@rug.nl

Numerus Fixus

Deze opleiding heeft een numerus fixus van maximaal 100 instromers per jaar.

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten15 januari 202001 september 2020
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2018-2019€ 2060voltijd
niet EU/EER2018-2019€ 32000voltijd
EU/EER2019-2020€ 2083voltijd
niet EU/EER2019-2020€ 32000voltijd

Gehalveerd wettelijk collegegeld voor eerstejaars: https://www.rug.nl/education/tuition-fees-halved

Praktische informatie voor:

Onderzoek
Nu aanmeldenDownload brochureOpen dagen en evenementenContact
Open DagBroerstraat 5Meer informatie
Open DagBroerstraat 5Meer informatie

Contact

Wil je meer weten over de opleiding Geneeskunde, profiel Duurzame Zorg, neem dan contact op:

 • Admission Office (Informatie over toelating en selectie)
  Email: admission@rug.nl
Studentprofiel

Verantwoordelijkheid en de regie durven nemen, helder kunnen denken en samen met andere zorgverleners de patiënt centraal stellen, dat is waar het om gaat binnen de learning community Duurzame Zorg. Ben jij bereid om een vaak langdurige relatie aan te gaan met je patiënten, kan je teamgericht werken en heb je een gezonde dosis relativerende humor? Dan kan de community Duurzame Zorg jou ondersteunen in je ontwikkeling tot dokter.

(Bindend) studieadvies
 • Minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden (bindend)

Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.

Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. NB: Sommige opleidingen maken gebruik van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is).

Aansluitende master programma's