Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenBacheloropleidingenGeneeskundeGeneeskunde, profiel Duurzame Zorg
Header image Geneeskunde, profiel Duurzame Zorg

Geneeskunde, profiel Duurzame Zorg

How do you as a physician ensure that you orchestrate good care together with the patient?

How can we keep medical care accessible to everyone throughout their whole life? What is the most effective strategy for preventing depression following a myocardial infarction? How will we cope with the disease and financial burdens presented by obesity and diabetes mellitus? What kind of tailored care will be offered to the growing group of elderly patients? How can clinical research contribute to medical guidelines and protocols? How can we keep care personal and focused on the individual, despite guidelines and protocols?

This Learning Community the personal story of the patient is an important factor in the gathering of knowledge about disease and health. We investigate how this story can help us provide high-quality medical care. We focus on medical care characterized by continuity, effectiveness, timeliness, safety and affordability – in short, sustainable care. This LC thus concentrates on the way that medical health care will be shaped after 2025. If you want to help think about the future of sustainable care and the role you can play, this is the option for you. This LC is Dutch-speaking.

Hoe zorg je als dokter om samen met de patiënt de regie te houden op goede zorg?

Hoe houden we medische zorg bereikbaar voor iedereen, een leven lang? Wat is de meest effectieve strategie om het optreden van een depressie na een hartinfarct te voorkomen? Hoe gaan we om met de ziektelast (en kostenlast!) van overgewicht en diabetes mellitus? Hoe ziet zorg op maat eruit voor de groeiende groep ouderen? Hoe kan klinisch onderzoek bijdragen aan richtlijnen en protocollen? Hoe houden we de zorg persoonlijk en op het individu gericht ondanks richtlijnen en protocollen?

In deze community betrekken we het persoonlijke verhaal van de patiënt bij het vergaren van kennis over ziekten en gezondheid. We onderzoeken wat dit verhaal kan betekenen voor het leveren van kwalitatief goede medische zorg. Een geneeskunde die zich kenmerkt door continuïteit, effectiviteit, tijdigheid, veiligheid en betaalbaarheid, kortom duurzame zorg, staat centraal. Hiermee is deze community sterk gericht op de wijze waarop na 2025 de gezondheidszorg vorm krijgt. Dus wil je meedenken over de toekomst van deze zorg en jouw rol daarin, kies dan voor deze verdieping. In deze community is de voertaal Nederlands.

Taking responsibility and taking action, clear thinking and together with other professionals organizing healthcare around the patient, that is crucial in the learning community Sustainable Care. Are you willing to invest in an often long-term contact with your patients, are you a team player and do you have a healthy sense of humor? Then the community Sustainable Care can support you in becoming a doctor.

Verantwoordelijkheid en de regie durven nemen, helder kunnen denken en samen met andere zorgverleners de patiënt centraal stellen, dat is waar het om gaat binnen de learning community Duurzame Zorg. Ben jij bereid om een vaak langdurige relatie aan te gaan met je patiënten, kan je teamgericht werken en heb je een gezonde dosis relativerende humor? Dan kan de community Duurzame Zorg jou ondersteunen in je ontwikkeling tot dokter.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
BSc in Geneeskunde
Croho code
56551
Type opleiding
Bachelor
Voertaal
Nederlands (100%)
Duur
36 maanden (180 ECTS)
Start
September
Vorm
voltijd
Faculteit
Medische wetenschappen
printView this page in: English