Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenBacheloropleidingenGeneeskundeMedicine, profile Molecular Medicine
Header image Medicine, profile Molecular Medicine

Medicine, profile Molecular Medicine

Do you aspire to become a medical doctor with a profound understanding of the molecular mechanisms that cause disease?

You want to become a medical doctor. You are fascinated by the molecular mechanisms that go wrong during disease, and want to understand these. You may want to become a doctor who contributes to new treatments that have originated from your own research.

Just like all students in the Bachelor program of Medicine, Molecular Medicine students learn all the medical knowledge that it takes to become a good doctor. In addition, Molecular Medicine students learn how science works, and how scientific discoveries make their way to patients. Every three weeks you work on a different assignment. For example, you learn to isolate DNA, and to detect a mutation in a patient. You use your imagination to create a new therapy for metabolic disorders. You learn to explain complex molecular information to children. You write research proposals, and you learn to read and write scientific publications.

This is an international Program, where around 30% of the students originates from outside of the Netherlands. We teach in English. Your English should be sufficient to communicate, but does not need to be perfect.

If you feel attracted to this Program, we hope that you join Molecular Medicine.

Heb je belangstelling om als arts de moleculaire mechanismen die ziektes veroorzaken te begrijpen?

Je wilt arts worden. Je bent gefascineerd door de moleculaire mechanismen die verkeerd gaan tijdens een ziekte, en wilt deze begrijpen. Je wilt als arts misschien wel een bijdrage leveren aan nieuwe behandelingen die voortkomen uit je eigen onderzoek.

Net als alle studenten in de bachelor Geneeskunde verwerven Molecular Medicine studenten alle medische kennis die nodig is om een goede arts te worden. Bovendien leren Molecular Medicine studenten hoe wetenschap werkt en hoe wetenschappelijke ontdekkingen hun weg vinden naar patiënten. Je werkt elke drie weken aan een andere taak. Je leert bijvoorbeeld om DNA te isoleren en om een mutatie in een patiënt te vinden. Je gebruikt je verbeelding om een nieuwe behandeling voor metabole stoornissen te bedenken. Je leert ingewikkelde moleculaire informatie uitleggen aan kinderen. Je schrijft onderzoeksvoorstellen en leert wetenschappelijke publicaties lezen en schrijven.

Dit is een internationaal programma waarin ongeveer 30% van de studenten afkomstig is van buiten Nederland. De colleges worden in het Engels gegeven. Je Engels moet voldoende zijn om te communiceren, maar het hoeft niet perfect te zijn.

Spreekt deze Learning Community je aan? Dan hopen we dat je je aansluit bij Molecular Medicine.

Do you want to become a doctor and are you specifically interested in how disease originates? Are you interested in learning about and contributing to new treatments for patients? Do you have ambitions to maybe combine your job as a doctor with clinically relevant biomedical research? If this is you, then you will love the community "Molecular Medicine". We are looking for curious, creative, and committed students to join our Community.

Wil je dokter worden en ben je specifiek geïnteresseerd in hoe ziekte precies ontstaat? Wil je meer leren over hoe je als arts kunt bijdragen aan het ontwikkelen van nieuwe behandelingen voor patiënten? Heb je misschien ambities om je werk als arts te combineren met zelf klinisch relevant biomedisch wetenschappelijk onderzoek doen? Als je jezelf hierin herkent, dan past de Learning Community Molecular Medicine bij jou. We zoeken nieuwsgierige, creatieve, en betrokken studenten voor deze LC.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
BSc in Geneeskunde
Croho code
56551
Type opleiding
Bachelor
Voertaal
Engels (100%)
Duur
36 maanden (180 ECTS)
Start
SeptemberSeptember
Vorm
voltijd
Faculteit
Medische wetenschappen
printView this page in: English