Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenBacheloropleidingenGeneeskundeGeneeskunde, profiel Intramurale Zorg
Header image Geneeskunde, profiel Intramurale Zorg

Geneeskunde, profiel Intramurale Zorg

Programma

 • 1e jaar

  As part of the community-specific teaching, students carry out integrated tasks. These tasks provide them with a deeper understanding of clinical aspects of themes from the basic programme. The goal of completing these tasks is to acquire competences that are relevant to working as a doctor in intramural and other settings.

  Example of a task in Year 1 Bloody serious This task focuses on blood tests. Tests are an important part of specialist diagnostics. This task introduces you to lab tests of blood and bone marrow in the clinical context. You learn how Hb level is determined, what a blood smear looks like and what coagulation tests can be conducted. You also determine your own blood type. This prepares you for a clinical vignette (case) in which you answer questions about blood and blood tests and write a detailed account of how to inform patients about this type of testing or the results of such tests. The two competences central to this task are Medical expertise and Communication.

  Binnen de community specifieke leeromgeving werken studenten aan zogenaamde geïntegreerde taken. In deze taken wordt dieper ingegaan op de klinische/ intramurale aspecten van de thema's/ onderwerpen uit het basisprogramma. Het uiteindelijke doel van het werken aan deze taken is het verwerven van competenties die van belang zijn voor het werken als arts in onder meer een intramurale setting.

  Voorbeeld van een taak in jaar 1: Bloedserieus Deze taak gaat over aanvullend bloedonderzoek.

  Aanvullend onderzoek is een belangrijk onderdeel van de diagnostiek in de 2e lijn. In deze taak maak je kennis met het laboratoriumonderzoek van bloed en beenmerg in de context van de kliniek. Je doet onder andere kennis op over verschillende bloedziekten, over hoe een bloeduitstrijkje eruit ziet en welke stollingstesten gedaan kunnen worden. Ook bepaal je je eigen bloedgroep. Hiermee bereid je je voor op het uitwerken van een klinische casus waarin je antwoord geeft op vragen over bloed en bloedonderzoek. Vervolgens schrijf je -letterlijk- uit hoe je de patiënt informeert over dit onderzoek of over de resultaten uit dit onderzoek. De twee competenties die in deze taak centraal staan zijn “Leider” en “Communicator”.

 • 2e jaar

  Example of a task in Year 2 Respiratory failure Respiratory physicians treat patients with lung problems in all age groups and in various stages of respiratory failure. How do you determine the stage of the disease in a patient and what treatment should be given to this patient? In this task, you focus on a particular area of the diagnostics and treatment of respiratory failure patients. Under the supervision of an expert, everyone in your group deepens their knowledge of the chosen area and share this knowledge with the entire year group. You participate in a simulation of a case meeting at an outpatients' clinic to discuss a respiratory failure patient, where your contribution to the decision-making about the diagnostics or treatment of this patient is assessed. The two competences central to this task are Medical expertise and Collaboration.

  Voorbeeld van taak in jaar 2:

  Diagnostiek en therapie van longfalen In de longgeneeskunde worden patiënten met longproblemen van allerlei leeftijden en met verschillende stadia van longfalen behandeld. Hoe stel je vast in welk stadium een patiënt verkeert en welke behandeling dan is aangewezen? In deze taak verdiep je je op een deelgebied van de diagnostiek en behandeling van patiënten met longziekten. Samen met een expert (longarts) ga je je met de groep verdiepen in één van deze deelgebieden en delen jullie de opgedane kennis met de hele jaargroep tijdens een minisymposium. Door deelname aan een (gesimuleerde) polibespreking van een patiënt met longfalen word je getoetst op jouw bijdrage aan de besluitvorming rondom de diagnostiek of behandeling van deze patiënt. De twee competenties die in deze taak centraal staan zijn “Medisch deskundige” en “Samenwerker”.

Programma-opties

 • Junior Scientific Masterclass (JSM) (honoursprogramma)

  De Junior Scientific Masterclass is opgericht in 1999.

  Het doel van JSM is om voor studenten geneeskunde, die geïnteresseerd zijn in het doen van wetenschappelijk onderzoek, extra mogelijkheden te creëren naast het bestaande onderwijsprogramma. Het ideaal is dat er meer artsen komen die naast de patiëntenzorg ook (klinisch-)wetenschappelijk onderzoek doen. Er is immers een groot tekort aan arts-onderzoekers.

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief

(Bindend) studieadvies

 • Minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden (bindend)

You will be offered study advice after the first year of study. You can expect a positive result if you have earned more than 45 ECTS credit points (out of a total of 60 ECTS). If you have earned fewer than 45 ECTS and are issued a negative result, you will not be allowed to continue with your degree programme.

You will receive preliminary study advice in December to make sure that you know where you stand. Please contact your study advisor as soon as possible if you have any questions about the BSA system.

N.B. Some degree programmes use a tutoring system; please check with your study advisor.

Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.

Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. NB: Sommige opleidingen maken gebruik van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is).

Waarom in Groningen?

Would you like to help patients and treat diseases? Perhaps as a doctor or a medical researcher? In this Bachelor programme you prepare yourself to do just that.

This three-year Bachelor programme offers you all you need for a career in Medicine. As a medical student you gain a lot of theoretical knowledge. In addition, you develop people skills and learn to work under pressure.

In this programme you learn through interaction with people. From the onset, you meet patients. Through their cases you are introduced to all medical disciplines. Independently or in small groups you work on assignments. And during a two-week internship you experience the everyday practice of a hospital ward.

In September 2014, we started a new teaching programme, G2020. G2020 has four learning communities, each with about 100 students. The context of learning differs in each community: 'Sustainable Care', 'Intramural Care', 'Molecular Medicine or 'Global Health'. You choose in advance which community appeals to you the most, and if you are selected you follow your entire Bachelor programme within that community. All communities lead to the same Bachelor degree certificate. After the Bachelor phase, students from all four learning communities enter the Master programme together, and if all goes well you leave university after six years as a physician (basisarts).

Only a limited number of students is accepted to the Bachelor degree in Medicine. Admission is obtained through decentralized selection. Make sure you register in time for this procedure.

Kenmerken van het Groninger curriculum zijn:een probleemgestuurd programma waarin de patient en de student centraal staan. Van studenten wordt veel zelfstandigheid en eigen activiteit verwacht.

Welke vier Learning Communities?

Veel dingen die je tijdens de bachelor geneeskunde leert zijn in alle vier de learning communities gelijk (de algemeen medische problematiek), het verschil zit in het verdiepende deel. Bij de keuze van de thema's voor de vier learning communities zijn we uitgegaan van de (verwachte) ontwikkelingen in de zorg en de speerpunten van het UMCG. Je kiest de learning community die het best bij jouw belangstelling past. Om de juiste student met de juiste community te matchen is het belangrijk dat je je verdiept in de focus van de learning communities. De focus bepaalt de invalshoek voor de verdieping van de medische problematiek en varieert van “breed-generalistisch” tot “verdiepend specialistisch”.

De vier learning communities zijn:

 • Global Health (Engelstalig, breed)
 • Duurzame zorg (Nederlandstalig, breed)
 • Intramurale zorg (Nederlandstalig, specialistisch)
 • Molecular Medicine (Engelstalig, specialistisch)
printView this page in: English