Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenBacheloropleidingenGeneeskundeGeneeskunde, profiel Intramurale Zorg
Header image Geneeskunde, profiel Intramurale Zorg

Geneeskunde, profiel Intramurale Zorg

Are you interested in optimizing the treatment of patients with complex medical conditions? Do you want to do this as part of a team made up of different healthcare professionals?

In the Intramural Care (IZ) Learning Community, you learn to translate a thorough understanding of a disease into top-quality medical care for individual patients and into excellent clinical research among groups of patients. The major challenge for intramural care in the coming years is the interdisciplinary treatment of patients, many of them elderly, with increasingly complex medical conditions. This care must be organized in a safe and transparent manner in line with the UMCG's high quality standards.

Current healthcare is so complicated that successful treatment of a patient depends on many factors and not just on a single physician. The focus in this LC is on collaboration between different healthcare professionals. Furthermore, this LC pays extra attention to patient safety. Why do things go wrong sometimes and how can we learn from these situations for the future?

In addition to safe, optimal care, this LC pays a lot of attention to the scientific research on which this care is based, and students also learn to carry out patient-related research themselves.

Heb je belangstelling voor het optimaliseren van de behandeling van patiënten met een complexe ziekte? Wil je dit doen in teamverband met verschillende professionals in de gezondheidszorg?

Binnen de learning community Intramurale Zorg leer je, in samenspraak met de patiënt, een gedegen begrip van een ziekte te vertalen naar top medische zorg voor deze patiënt en naar excellent klinisch onderzoek bij groepen patiënten.

De grote uitdaging voor de intramurale zorg in de komende jaren is het in teams behandelen van vaak oudere patiënten met steeds complexere ziektebeelden waarbij het uitgangspunt moet zijn om, in samenspraak met de patiënt, waarde toe te voegen voor deze patiënt. Deze zorg moet volgens hoge kwaliteitseisen georganiseerd worden. De huidige gezondheidszorg is zo ingewikkeld dat een succesvol resultaat van de behandeling van een patiënt afhankelijk is van vele factoren en niet alleen van één enkele dokter. Samenwerken met verschillende zorgprofessionals staat centraal.

Binnen de community specifieke leeromgeving werken studenten aan zogenaamde geïntegreerde taken. In deze taken wordt dieper ingegaan op de klinische/ intramurale aspecten van de thema’s/ onderwerpen uit het basisprogramma. Het uiteindelijke doel van het werken aan deze taken is het verwerven van competenties die van belang zijn voor het werken als arts in onder meer een intramurale setting.

Een ander onderdeel van het community specifieke onderwijs is het coachonderwijs. In het eerste jaar ligt de nadruk binnen deze longitudinale onderwijslijn op het zelf doen van wetenschappelijk onderzoek. In jaar twee is er extra aandacht voor patiëntveiligheid: waarom gaan dingen soms mis en hoe kunnen we leren van dingen die beter hadden gekund? Ook staat in het tweede jaar het meelopen in de kliniek met je coach, een medisch specialist, centraal.

Collaboration, trust and responsibility, transparency in thought and action, a focus on improving processes and wanting to learn from your mistakes – these are the key characteristics that students must have in order to successfully study Medicine in the community Intramural Care. Do you want to excel on these points? The learning community Intramural Care is thé learning environment for you.

Samenwerken, vertrouwen geven en verantwoordelijkheid nemen, transparant zijn in denken en handelen, gericht zijn op het verbeteren van processen, en willen leren van fouten om zo de vaak hoog complexe zorg voor en samen met de individuele patiënt te optimaliseren: dit zijn belangrijke eigenschappen voor de studenten die binnen de community Intramurale Zorg willen studeren. Ben jij de student of studente die op deze punten wil verdiepen dan is de learning community Intramurale Zorg de leeromgev

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
BSc in Geneeskunde
Croho code
56551
Type opleiding
Bachelor
Voertaal
Nederlands (100%)
Duur
36 maanden (180 ECTS)
Start
September
Vorm
voltijd
Faculteit
Medische wetenschappen
printView this page in: English