Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsBacheloropleidingenGeneeskundeGeneeskunde, profiel Intramurale Zorg
Header image Geneeskunde, profiel Intramurale Zorg

Geneeskunde, profiel Intramurale Zorg

Heb je belangstelling voor het optimaliseren van de behandeling van patiënten met een complexe ziekte? Wil je dit doen in teamverband met verschillende professionals in de gezondheidszorg?

Binnen de learning community Intramurale Zorg leer je, in samenspraak met de patiënt, een gedegen begrip van een ziekte te vertalen naar top medische zorg voor deze patiënt en naar excellent klinisch onderzoek bij groepen patiënten.

De grote uitdaging voor de intramurale zorg in de komende jaren is het in teams behandelen van vaak oudere patiënten met steeds complexere ziektebeelden waarbij het uitgangspunt moet zijn om, in samenspraak met de patiënt, waarde toe te voegen voor deze patiënt. Deze zorg moet volgens hoge kwaliteitseisen georganiseerd worden. De huidige gezondheidszorg is zo ingewikkeld dat een succesvol resultaat van de behandeling van een patiënt afhankelijk is van vele factoren en niet alleen van één enkele dokter. Samenwerken met verschillende zorgprofessionals staat centraal.

Binnen de community specifieke leeromgeving werken studenten aan zogenaamde geïntegreerde taken. In deze taken wordt dieper ingegaan op de klinische/ intramurale aspecten van de thema’s/ onderwerpen uit het basisprogramma. Het uiteindelijke doel van het werken aan deze taken is het verwerven van competenties die van belang zijn voor het werken als arts in onder meer een intramurale setting.

Een ander onderdeel van het community specifieke onderwijs is het coachonderwijs. In het eerste jaar ligt de nadruk binnen deze longitudinale onderwijslijn op het zelf doen van wetenschappelijk onderzoek. In jaar twee is er extra aandacht voor patiëntveiligheid: waarom gaan dingen soms mis en hoe kunnen we leren van dingen die beter hadden gekund? Ook staat in het tweede jaar het meelopen in de kliniek met je coach, een medisch specialist, centraal.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
BSc in Geneeskunde
Type opleiding
Bachelor
Duur
36 maanden (180 ECTS)
Croho code
56551
Voertaal
Nederlands
Start
September
Faculteit
Medische wetenschappen
Waarom dit programma in Groningen?

Kenmerken van het Groninger curriculum zijn:een probleemgestuurd programma waarin de patient en de student centraal staan. Van studenten wordt veel zelfstandigheid en eigen activiteit verwacht.

Welke vier Learning Communities?

Veel dingen die je tijdens de bachelor geneeskunde leert zijn in alle vier de learning communities gelijk (de algemeen medische problematiek), het verschil zit in het verdiepende deel. Bij de keuze van de thema's voor de vier learning communities zijn we uitgegaan van de (verwachte) ontwikkelingen in de zorg en de speerpunten van het UMCG. Je kiest de learning community die het best bij jouw belangstelling past. Om de juiste student met de juiste community te matchen is het belangrijk dat je je verdiept in de focus van de learning communities. De focus bepaalt de invalshoek voor de verdieping van de medische problematiek en varieert van “breed-generalistisch” tot “verdiepend specialistisch”.

De vier learning communities zijn:

 • Global Health (Engelstalig, breed)
 • Duurzame zorg (Nederlandstalig, breed)
 • Intramurale zorg (Nederlandstalig, specialistisch)
 • Molecular Medicine (Engelstalig, specialistisch)
Programma

Binnen de community specifieke leeromgeving werken studenten aan zogenaamde geïntegreerde taken. In deze taken wordt dieper ingegaan op de klinische/ intramurale aspecten van de thema's/ onderwerpen uit het basisprogramma. Het uiteindelijke doel van het werken aan deze taken is het verwerven van competenties die van belang zijn voor het werken als arts in onder meer een intramurale setting.

Voorbeeld van een taak in jaar 1: Bloedserieus Deze taak gaat over aanvullend bloedonderzoek.

Aanvullend onderzoek is een belangrijk onderdeel van de diagnostiek in de 2e lijn. In deze taak maak je kennis met het laboratoriumonderzoek van bloed en beenmerg in de context van de kliniek. Je doet onder andere kennis op over verschillende bloedziekten, over hoe een bloeduitstrijkje eruit ziet en welke stollingstesten gedaan kunnen worden. Ook bepaal je je eigen bloedgroep. Hiermee bereid je je voor op het uitwerken van een klinische casus waarin je antwoord geeft op vragen over bloed en bloedonderzoek. Vervolgens schrijf je -letterlijk- uit hoe je de patiënt informeert over dit onderzoek of over de resultaten uit dit onderzoek. De twee competenties die in deze taak centraal staan zijn “Leider” en “Communicator”.

Voorbeeld van taak in jaar 2:

Diagnostiek en therapie van longfalen In de longgeneeskunde worden patiënten met longproblemen van allerlei leeftijden en met verschillende stadia van longfalen behandeld. Hoe stel je vast in welk stadium een patiënt verkeert en welke behandeling dan is aangewezen? In deze taak verdiep je je op een deelgebied van de diagnostiek en behandeling van patiënten met longziekten. Samen met een expert (longarts) ga je je met de groep verdiepen in één van deze deelgebieden en delen jullie de opgedane kennis met de hele jaargroep tijdens een minisymposium. Door deelname aan een (gesimuleerde) polibespreking van een patiënt met longfalen word je getoetst op jouw bijdrage aan de besluitvorming rondom de diagnostiek of behandeling van deze patiënt. De twee competenties die in deze taak centraal staan zijn “Medisch deskundige” en “Samenwerker”.

Programma-opties
Junior Scientific Masterclass (JSM) (honoursprogramma)

De Junior Scientific Masterclass is opgericht in 1999.

Het doel van JSM is om voor studenten geneeskunde, die geïnteresseerd zijn in het doen van wetenschappelijk onderzoek, extra mogelijkheden te creëren naast het bestaande onderwijsprogramma. Het ideaal is dat er meer artsen komen die naast de patiëntenzorg ook (klinisch-)wetenschappelijk onderzoek doen. Er is immers een groot tekort aan arts-onderzoekers.

Meer informatie over deze optie

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief
Toelatingseisen

Toelaatbare profielen Nederlandse diploma's

 • Natuur & Gezondheid

  natuurkunde

 • Natuur & Techniek

  biologie

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
vooropleiding

Informatie over vooropleidingseisen, buitenlandse diploma's en overige diploma's Commissie bijzondere toelating via email: admission@rug.nl

http://www.rug.nl/umcg/education/medicine/selection_-admission-requirements-and-deficiencies

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
minimum kennis

Admission will include a decentralized selection procedure (not a ballot). For information about the decentralized selection please check the following site: http://www.rug.nl/umcg/education/medicine/decentrale-selectie-geneeskunde

Information about requirements and deficiencies: http://www.rug.nl/umcg/education/medicine/selection_-admission-requirements-and-deficiencies

vooropleiding

For international students to be eligible to the program you must have attained the necessary qualifications for admittance into a Bachelor's in Medicine program in your own country; your secondary education must be comparable to Dutch VWO diploma and include qualifications in Biology, Chemistry, Physics, Mathematics + English. For more information send an e-mail to admission@rug.nl

Numerus Fixus

Deze opleiding heeft een numerus fixus van maximaal 100 instromers per jaar.

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten15 januari 202001 september 2020
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2018-2019€ 2060voltijd
niet EU/EER2018-2019€ 32000voltijd
EU/EER2019-2020€ 2083voltijd
niet EU/EER2019-2020€ 32000voltijd

Gehalveerd wettelijk collegegeld voor eerstejaars: https://www.rug.nl/education/tuition-fees-halved

Praktische informatie voor:

Onderzoek
Nu aanmeldenDownload brochureOpen dagen en evenementenContact
Open DagBroerstraat 5Meer informatie
Open DagBroerstraat 5Meer informatie

Contact

Wil je meer weten over de opleiding Geneeskunde, profiel Intramurale Zorg, neem dan contact op:

 • Admission Office (Informatie over toelating en selectie)
  Email: admission@rug.nl
Studentprofiel

Samenwerken, vertrouwen geven en verantwoordelijkheid nemen, transparant zijn in denken en handelen, gericht zijn op het verbeteren van processen, en willen leren van fouten om zo de vaak hoog complexe zorg voor en samen met de individuele patiënt te optimaliseren: dit zijn belangrijke eigenschappen voor de studenten die binnen de community Intramurale Zorg willen studeren. Ben jij de student of studente die op deze punten wil verdiepen dan is de learning community Intramurale Zorg de leeromgev

(Bindend) studieadvies
 • Minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden (bindend)

Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.

Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. NB: Sommige opleidingen maken gebruik van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is).

Aansluitende master programma's