Skip to ContentSkip to Navigation
EducationProgrammesBachelor's degree programmesMedicineMedicine, profile Global Health
Header image Medicine, profile Global Health

Medicine, profile Global Health

Why is ethnicity important in studying diabetes? What is the risk of tuberculosis these days? What does “Right to Health” mean? What is the effect of poverty on health?

How do you deal with the cultural diversity of patients and colleagues when you are a general practitioner in Amsterdam (160 different nationalities)? How do you adapt treatment and prevention programmes to the specific target groups? How do global epidemics influence your work?

In the Global Health learning community, we focus on the major factors that influence the health of individuals and populations worldwide. Their needs cannot be solved via Medicine alone. Therefore, the programme also includes an introduction to Finance, Law, Social Sciences, Environmental Sciences, Geopolitics and the work of the United Nations, and others.

The student group will include many nationalities. The language in this community is English. You will have to prove your proficiency in Dutch during the Bachelor phase and might need to learn Dutch, before you can enter the Master in Medicine programme. Most clinical rotations in the Master phase are in the Netherlands. Yet research placements and some clinical rotations can be performed outside the Netherlands.

We prepare our medical students for work as medical specialists, researchers or health policy makers anywhere in the world.

Waarom is etniciteit zo belangrijk bij onderzoek naar diabetes? Wat is de kans op tuberculose tegenwoordig? Wat betekent het 'recht op gezondheid'? Wat zijn de gevolgen van armoede voor gezondheid?

Hoe ga je als huisarts in Amsterdam (160 verschillende nationaliteiten) om met de culturele diversiteit van patiënten en collega's? Hoe kun je behandelingen en preventieprogramma's aanpassen aan specifieke doelgroepen? Hoe beïnvloeden mondiale epidemieën je werk?

In de Global Health Learning Community staan de belangrijkste factoren centraal die de gezondheid van individuen en bevolkingen wereldwijd beïnvloeden. Hun behoeften kunnen niet alleen met geneeskunde opgelost worden. Daarom omvat het programma, naast andere thema's, ook een inleiding op financiering, recht, sociale wetenschappen, milieuwetenschappen, geopolitiek en het werk van de Verenigde Naties.

De studentengroep bestaat uit vele nationaliteiten. De voertaal in deze community is Engels. Je zult je beheersing van het Nederlands tijdens de bachelorfase moeten aantonen en misschien Nederlands moeten leren voordat je aan de master Geneeskunde kunt beginnen. In de masterfase zijn de meeste klinische rotaties in het Nederlands. Er zijn echter ook onderzoeksstages en enkele klinische rotaties die buiten Nederland kunnen plaatsvinden.

Wij bereiden onze medische studenten voor op het werken als medisch specialisten, onderzoekers of gezondheidsbeleidsmakers waar ook ter wereld.

In this learning community medical students enjoy to be challenged in looking beyond the basic medical sciences to understand the problems of patients groups or populations, including economic or cultural vulnerable groups. He/she is interested in transcultural communication. All students and staff understand the role of being a health advocate. We are looking for students who dare to think out-of-the-box and appreciate working in an international group.

In this learning community medical students enjoy to be challenged in looking beyond the basic medical sciences to understand the problems of patients groups or populations, including economic or cultural vulnerable groups. He/she is interested in transcultural communication. All students and staff understand the role of being a health advocate. We are looking for students who dare to think out-of-the-box and appreciate working in an international group.

Facts & Figures
Degree
BSc in Medicine
Croho code
56551
Course type
Bachelor
Language of instruction
English (100%)
Duration
36 months (180 ECTS)
Start
SeptemberSeptember
Programme form
full-time
Faculty
Medical Sciences
printView this page in: Nederlands