Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenBacheloropleidingenBedrijfskunde
Header image Bedrijfskunde

Bedrijfskunde

Programma

 • 1e jaar

  In het eerste jaar volg je vakken op het gebied van marketing van producten en diensten, financial en management accounting, human resource management en operations management. Je leert de kneepjes van het vak: hoe breng je een bedrijfsvraagstuk in kaart? Hoe kwantificeer en interpreteer je gegevens? Hoe doe je een literatuurstudie? Hoe zet je een marketingonderzoek op? Ook ga je op bedrijfsbezoek of voer je onderzoek uit bij een bedrijf.

 • 2e jaar

  In het tweede jaar volg je vakken als financial management, ontwerpmethodologie en recht. Daarnaast kies je een van de drie profielen: Business & Management, Accountancy & Controlling of Technology Management. Je verdiept je in methoden van wetenschappelijk onderzoek en oefent vaardigheden zoals schrijven, presenteren en samenwerken. En je voert een opdracht uit in de praktijk.

 • 3e jaar

  Tijdens het eerste semester van het derde jaar van de profielen Business & management Management en Technology Management kies je een universitaire, facultaire óf buitenland-minor. Een universitaire minor wordt door een andere faculteit aangeboden en bestaat uit vakken buiten je eigen vakgebied.

  Deze is vooral verbredend van aard. De facultaire minor heeft een meer specialiserend karakter. Je gaat dieper in op één of meer deelgebieden van jouw vakgebied. In de buitenland-minor kun je vakken volgen aan een universiteit over de grens. Het tweede semester schrijf je een bachelorthesis en volg je een aantal vakken. Bij Accountancy & Controlling ligt de minor vanwege de beroepseisen vast, al kun je ook vakken in het buitenland volgen. Je schrijft in het tweede semester je bachelorthesis en volgt nog een enkel vak.

  De mogelijke minoren binnen het profiel Business & Management zijn:

  • een van de facultaire minoren Innovation & Entrepreneurship of Bedrijf en Belastingen
  • een semester studeren in het buitenland
  • een verdiepende minor binnen je programma
  • een verbredende minor aan een andere faculteit van de RUG.

  Voor het profiel Technology Management kies je uit:

  • een van de facultaire minoren Innovation & Entrepreneurship of Bedrijf en Belastingen
  • een semester studeren in het buitenland
  • een technische verdieping aan de bèta faculteit
  • een verbredende minor aan een andere faculteit van de RUG.

Programma-opties

 • Business & Management (profiel)

  Op welke manieren kan een organisatie gestructureerd worden? Wat zijn de voor- en nadelen van verschillende constructies? En hoe ga je daar als manager mee om? Je leert het in dit profiel.

  Het profiel Algemene Bedrijfskunde bestudeert organisaties en hun omgeving. Je leert over leiderschap, strategie en innovatie. Naast vijf centrale vakken doe je een onderzoeksproject, waarin je je opgedane kennis toepast. Dit kan bijvoorbeeld door een businessplan te schrijven of een concreet bedrijfsvraagstuk op te lossen.

  Je kunt een minor volgen om je bedrijfskundige kennis te verdiepen. Ook kun je ervoor kiezen je kennis te verbreden door vakken te volgen aan een andere faculteit. Daarnaast is het mogelijk een semester in het buitenland te studeren. Ook kan je kiezen voor de minor Innovation and Entrepreneurship (www.rug.nl/minor-innovation-entrepreneurship)

 • Accountancy & Controlling (profiel)

  Ben je geïnteresseerd in een carrière als accountant of controller? Wil je aan de slag met echte cases? Dan is dit profiel iets voor jou.

  In deze opleiding leer je betrouwbare bestuurlijke informatie- en beheersystemen opzetten. Op die manier doe je kennis en vaardigheden op waarmee je organisaties kunt adviseren over de (financiële) gevolgen van bepaalde beslissingen.

  Belangrijke vakken binnen dit programma zijn Financial en Management Accounting, Boekhouden, Internal Control, Auditing, Belasting- en Ondernemingsrecht en Corporate Governance. De opleiding voldoet aan de eisen die de bij wet ingestelde Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) en de Vereniging voor Registercontrollers (VRC) stellen. Daarom bestaat ook de minor in dit profiel verplicht uit verdiepende vakken. Zo word je goed voorbereid op de aansluitende master. Deze minorvakken kun je in sommige gevallen aan een buitenlandse universiteit volgen en zo waardevolle internationale ervaring op doen.

 • Technology Management (profiel)

  Wil je leren hoe je technologie kunt inzetten om bedrijven effectiever en efficiënter te maken? In dit profiel leer je management en techniek te combineren.

  Technologie zorgt voor vernieuwing, maar dat gaat niet vanzelf. Ook technologie moet georganiseerd worden: van de inrichting van de werkplek en de taakverdeling onder medewerkers, tot materiaaleigenschappen, productietechnieken en intern transport.

  In dit profiel leer je wat er komt kijken bij het ontwikkelen, maken en vernieuwen van producten en diensten. Onderwerpen als logistiek, productie, arbeidsorganisatie en informatieverwerking passeren de revue. Verder leer je over de rol die technologie speelt in het bedrijfsleven.

  In het derde jaar kun je een minor volgen aan een bètafaculteit om je kennis van technologie te verdiepen. Of je kiest de minor Innovation and Entrepreneurship (www.rug.nl/minor-innovation-entrepreneurship). Ook kun je ervoor kiezen een semester in het buitenland te studeren. Je afstudeeropdracht bestaat uit een afstudeerwerkstuk en een praktijkopdracht waarin je een bedrijfsonderdeel her ontwerpt.

Opbouw programma

Vak
Academic Skills I (5 EC)
Academic Skills II (5 EC)
Financial Accounting BDK (5 EC)
Gedrag in organisaties (5 EC)
Informatiemanagement BDK (5 EC)
Management Accounting BDK (5 EC)
Management Science (5 EC)
Marketing BDK (5 EC)
Organisatie en omgeving (5 EC)
Organisatie en technologie BDK (5 EC)
Statistiek BDK (5 EC)
Supply Chain Operations (5 EC)
Vak
A&C - Advanced Financial Accounting (5 EC)
A&C - Boekhouden (5 EC)
A&C - Financial Reporting and Consolidation (5 EC)
A&C - Financiering (5 EC)
A&C - Internal Control (5 EC)
A&C - Introduction to auditing (5 EC)
B&M - A&C Accounting for Management Control (5 EC)
B&M - Human Resource Management (5 EC)
B&M - Management- en Organisatietheorie (5 EC)
B&M - Marktcontext en Marktonderzoek (5 EC)
B&M - Organisatieverandering en Leiderschap (5 EC)
B&M - Strategic Management (5 EC)
B&M - TM - A&C Financial Management (5 EC)
B&M - TM - A&C Kwalitatieve onderzoeksmethoden (5 EC)
B&M - TM - A&C Kwantitatieve onderzoeksmethoden (5 EC)
B&M - TM - A&C Ontwerpmethodologie (5 EC)
B&M - TM - A&C Recht BDK (5 EC)
B&M - TM Operations Management (5 EC)
TM - Applied Manufacturing Research (5 EC)
TM - Logistieke informatiesystemen (5 EC)
TM - Management of Product Innovation (5 EC)
TM - Ontwerpmethodologie (5 EC)
TM - Production Planning & Quality Control (5 EC)
TM - Technologiemanagement (5 EC)
TM - Work Organization and Job design (5 EC)
Vak
A&C - B&M - TM Profiel specifieke vakken (20 EC)
Bachelor afstudeerwerkstuk Bedrijfskunde (10 EC)
Minor (30 EC, facultatief)

Het eerste en tweede jaar van de Bachelor Bedrijfskunde wordt in bovenstaande tabel volledig weergegeven, het derde jaar betreft een selectie van vakken uit de verschillende profielen.

Kijk voor het volledige programma en een vakkentoelichting op: https://www.rug.nl/ocasys/feb/vak/showpos?opleiding=4684

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is aanbevolen
 • Maximaal 30 EC

Wil je een semester in het buitenland studeren? Onze jaarindeling sluit naadloos aan op die van de meeste buitenlandse universiteiten, waardoor je ook daar voor een paar maanden of een semester terecht kunt. Tijdens je studie word je hierover uitgebreid geïnformeerd. Een uitgelezen kans om je persoonlijke én vakinhoudelijke horizon te verbreden!

(Bindend) studieadvies

 • Minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden (bindend)

Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.

Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. NB: Sommige opleidingen maken gebruik van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is).

Waarom in Groningen?

Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen is veelzijdig en biedt naast een gedegen wetenschappelijke basis talloze specialisatiemogelijkheden. Aan de RUG kun je de volledige opleiding tot registeraccountant (RA) of registercontroller (RC) volgen en is dat opleidingstraject korter dan aan de meeste andere universiteiten. Bovendien heeft de faculteit twee toonaangevende internationale accreditaties: EQUIS en AACSB. Dat heeft slechts 1% van de business-schools wereldwijd.

Studeren betekent veel zelfstandig werken en plannen, maar de faculteit helpt je daar natuurlijk wel bij. Je wordt samen met andere eerstejaars in een studiesuccesgroep opgevangen door een mentor. Deze ouderejaarsstudent zorgt ervoor dat je snel wegwijs raakt binnen de faculteit. Je mentorgroep is ook de groep waarmee je werkcolleges volgt. Je hebt ook regelmatig een voortgangsgesprek met je tutor (docentbegeleider). Voor specifieke studievraagstukken kun je terecht bij de studieadviseurs.

De studiesuccesgroepen komen meteen vanaf de start van het eerste jaar regelmatig bij elkaar onder leiding van een student-mentor. Je ontmoet medestudenten, wisselt informatie uit en doet opdrachten waarmee je zicht krijgt op je eigen studiemethoden en die je kunnen helpen om effectiever te studeren. Met dezelfde groep volg je je werkcolleges. Deze kleinschalige opzet vergemakkelijkt het contact met je docenten.

Elke groep heeft een tutor (docentbegeleider), waarmee je gedurende het jaar een aantal keer een individueel gesprek hebt. Op deze manier krijg je persoonlijk en regelmatig feedback op je studievoortgang.

Veel verschillende factoren spelen een rol bij het succesvol studeren en het is dan ook niet gek als je behoefte hebt aan een objectieve, deskundige gesprekspartner om te kijken of je studie nog op schema ligt of als persoonlijke omstandigheden je studie beïnvloeden. Daarvoor kun je terecht bij de studieadviseurs van de faculteit. Zij behandelen alle informatie vanzelfsprekend vertrouwelijk.

 • Testimonial van

  Je doet veel in werkgroepen, dat vind ik leuk

  Ik doe bedrijfskunde en dat bevalt me prima. Het eerste jaar wordt echt het fundament gelegd. Ik krijg nu veel theorie, maar ik weet dat ik dat later weer nodig heb. Het is een vrij grote studie, maar je moet ook vaak dingen doen in kleine werkgroepen. Ik vind dat heel leuk, je leert dan samenwerken met mensen die je eigenlijk helemaal niet kent.

  Ik woonde dicht bij Groningen en heb ook voor een studie hier gekozen. Groningen is een gezellige stad, vol met studenten. Waarom zou ik ergens anders heen gaan? Na twee maanden had ik een kamer, bij een vriend in huis. Dat moest toen ook wel, want ik was al veel in de stad, voor de studie, bij vrienden en bij roeivereniging Gyas. Ik doe bedrijfskunde en dat bevalt me prima. Het eerste jaar wordt echt het fundament gelegd. Ik krijg nu veel theorie, maar ik weet dat ik dat later weer nodig heb. Het is een vrij grote studie, maar je moet ook vaak dingen doen in kleine werkgroepen. Ik vind dat heel leuk, je leert dan samenwerken met mensen die je eigenlijk helemaal niet kent. En iedereen heeft van school uit een andere werkwijze aangeleerd. Mijn start was een beetje slecht, ik was eerst een beetje laks. Hoe vaak ze je ook waarschuwen, die zelfstandigheid is toch wennen. Maar nu gaat het een stuk beter. Een aantal vakken houd ik altijd heel goed bij, en een aantal ga ik voor de tentamens nog even flink bijblokken. De stof is vaak in het Engels, maar dat went wel na één boek. Om je heen hoor je ook heel veel Engels. Ik vind dat wel leuk, zo'n internationale universiteit.

  Sluiten
 • Testimonial van

  In de werkgroepen echt aan de slag

  Ik vind de werkgroepen het leukste, daar ga je echt met de stof aan de slag. Daarnaast zijn het kleine groepen, dus leer je je studiegenoten echt kennen en word je een beetje een 'klas'.

  'Na de middelbare school heb ik een half jaar gewerkt en daarna gereisd door Australië. Toen ik terugkwam studeerden vrienden van mij al in Groningen en ik wist dat de studie bedrijfskunde hier goed was, dus de keuze was snel gemaakt.

  Mijn M&O-leraar op de middelbare school had me bedrijfskunde aangeraden, omdat het een brede studie is in de richting die ik interessant vond. De overstap naar de universiteit wordt hier in Groningen heel makkelijk gemaakt. Je krijgt tussentoetsen waardoor je de boel een beetje bijhoudt.

  Ik vind de werkgroepen het leukste, daar ga je echt met de stof aan de slag. Daarnaast zijn het kleine groepen, dus leer je je studiegenoten echt kennen en word je een beetje een 'klas'. Ik raad alle nieuwe studenten aan op kamers te gaan. Je hebt heel veel vrijheid en je wordt er zelfstandig van. Maar begin wel op tijd met zoeken!'

  Sluiten
 • Testimonial van

  3e jaars student Robert Tuinsma over Accountancy en Controlling

  Derdejaars student Robert Tuinsma vertelt over de track Accountancy en Controlling binnen de opleiding Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

  Sluiten
 • Opleidingsvideo

  Lisan Lesscher

  – Opleidingsvideo
 • Testimonial van

  Na mijn onderzoek kreeg ik een baan aangeboden in Hong Kong

  Voor mijn master heb ik stage gelopen op het hoofdkantoor van Sonepar Asia Pacific. Na mijn onderzoek op het gebied van logistiek en warehouse management kreeg ik een baan aangeboden voor de komende twee jaar in Hong Kong.

  Azië heeft op het gebied waar in Sonepar opereert nog heel veel mogelijkheden, wat het werk hier heel uitdagend maakt. Momenteel ben ik bezig met het opzetten van e-commerce platforms in Hong Kong en deze te integreren met de Sonepar-bedrijven in de rest van Azië. Een van de leuke dingen van hier werken is dat ik veel verschillende soorten projecten kan doen op verschillende werkvlakken. Technologiemanagement sluit hier ook goed bij aan omdat er veel verschillende onderdelen tijdens de studie worden behandeld.

  Om te kunnen leven en werken in Hong Kong is het zeker belangrijk dat je open staat voor nieuwe culturen. Dit is toch ook het land waar het uitmaakt op welke plek je aan tafel zit tijdens een bespreking en waar het uit den boze is iemand een klok cadeau te geven, aangezien dit staat voor ongeluk.

  Sluiten
printView this page in: English