Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenBacheloropleidingenPedagogische WetenschappenAcademische opleiding leraar basisonderwijs
Header image Academische opleiding leraar basisonderwijs

Academische opleiding leraar basisonderwijs

Toelaatbare profielen Nederlandse diploma's

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
ingangstoets

Studenten met hbo-propedeuse moeten aantonen te beschikken over Engels en Wiskunde op vwo-niveau. Wanneer je hierover niet beschikt, leg je voorafgaand aan de matching een toets hierin af. (zie StudiekeuzeCheck) Voor toegang tot het Pabo-deel geldt: indien er geen vwo in je vooropleiding zit, zul je de toelatingstoetsen moeten doen. Zie hiervoor: http://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

schriftelijk verzoek

Na aanmelding en het insturen van je ingevulde vragenlijst krijg je een verzoek je aan te melden voor de verplichte matching (zie Studiekeuzecheck).

overige toelatingseisen

Er zijn aanvullende voorwaarden voor studenten met een hbo-propedeuse. Kijk op: http://www.rug.nl/gmw/education/voorwaarde-hbo-propedeuse.

Aanmeldingsprocedure

 1. Aanmelden bij Studielink:
  Je meldt je aan, vòòr de deadline van 1 mei, voor je studie in Studielink. Je dient voor AOLB bij Studielink een verzoek tot inschrijving in bij twee instellingen, namelijk een pabo én de RUG. Je kiest als eerste inschrijving voor de Opleiding Leraar Basisonderwijs van de Hanzehogeschool (openbaar) óf Stenden Hogeschool (christelijk) én je kiest voor opleiding Pedagogische Wetenschappen variant AOLB van de RUG als tweede.
 2. Vragenlijst invullen en retourneren:
  Na inschrijving in Studielink, ontvang je van de faculteit een vragenlijst. Vul deze vragenlijst zo nauwkeurig mogelijk in. Het invullen van de vragenlijst biedt je de mogelijkheid goed na te denken en te reflecteren over je studiekeuze. Je ontvangt ook een studentnummer van de RUG en een wachtwoord. Bewaar deze goed.
 3. Matchingsdagen:
  Nadat wij je vragenlijst hebben ontvangen, krijg je van de opleiding een uitnodiging voor een matchingsdag (zie Studiekeuzecheck).

Studiekeuzecheck

De opleiding verzorgt een studiekeuzecheck. Deelname is verplicht. Het advies is niet bindend.

Toelichting

De matching bestaat uit:

 • een oriëntatiestage van één dag op een basisschool
 • een invulbijlage (motivatie en verslag stage)
 • een individueel matchingsgesprek.

Met elke aspirant-student wordt een individueel matchingsgesprek gevoerd. Je loopt voorafgaand aan de matching een dag stage in het basisonderwijs. Verder maak je een verslag van deze stage en stuur je een invulbijlage in.

Collegegelden

NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2018-2019€ 2060voltijd
EU/EER2019-2020€ 2083voltijd
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2018-2019€ 2060voltijd
EU/EER2019-2020€ 2083voltijd
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2018-2019€ 2060voltijd
EU/EER2019-2020€ 2083voltijd

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
EU/EEA studenten01 augustus 201901 september 2019
Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 augustus 201901 september 2019
Type studentDeadlineStart opleiding
EU/EEA studenten01 augustus 201901 september 2019