Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenBacheloropleidingenPedagogische WetenschappenAcademische opleiding leraar basisonderwijs
Header image Academische opleiding leraar basisonderwijs

Academische opleiding leraar basisonderwijs

Toelaatbare profielen Nederlandse diploma's

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
ingangstoets

Studenten met hbo-propedeuse moeten aantonen te beschikken over Engels en Wiskunde op vwo-niveau. Wanneer je hierover niet beschikt, leg je voorafgaand aan de matching een toets hierin af. (zie StudiekeuzeCheck) Voor toegang tot het Pabo-deel geldt: indien er geen vwo in je vooropleiding zit, zul je de toelatingstoetsen moeten doen. Zie hiervoor: http://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

schriftelijk verzoek

Na aanmelding en het insturen van je ingevulde vragenlijst krijg je een verzoek je aan te melden voor de verplichte matching (zie Studiekeuzecheck).

overige toelatingseisen

Er zijn aanvullende voorwaarden voor studenten met een hbo-propedeuse. Kijk op: https://www.rug.nl/gmw/education/voorwaarde-hbo-propedeuse.

Aanmeldingsprocedure

 1. Aanmelden bij Studielink

  Je meldt je aan, vòòr de deadline van 1 mei, voor je studie in Studielink. Je dient voor AOLB bij Studielink een verzoek tot inschrijving in bij twee instellingen, namelijk een pabo én de RUG.

Inschrijving 1: voor de Opleiding Leraar Basisonderwijs van de Pabo:
Hanzehogeschool (openbaar) óf NHLStenden Hogeschool (christelijk)
Inschrijving 2: voor de opleiding Pedagogische Wetenschappen, variant AOLB van de RUG

 1. Vragenlijst invullen en retourneren

  Na inschrijving in Studielink, ontvang je van de faculteit een vragenlijst. Vul deze vragenlijst zo nauwkeurig mogelijk in. Het invullen van de vragenlijst biedt je de mogelijkheid goed na te denken en te reflecteren over je studiekeuze. Je ontvangt ook een studentnummer van de RUG en een wachtwoord. Bewaar deze goed.

 2. Matchingsdagen

  Nadat wij je vragenlijst hebben ontvangen, krijg je van de opleiding informatie over de machtingsprocedure voor je matchingsgesprek (zie Studiekeuzecheck).

Studiekeuzecheck

De opleiding verzorgt een studiekeuzecheck. Deelname is verplicht. Het advies is niet bindend.

Toelichting

De matching bestaat uit:

 • een oriëntatiestage van één dag op een basisschool
 • een invulbijlage (motivatie en verslag stage)
 • een individueel matchingsgesprek.

Met elke aspirant-student wordt een matchingsgesprek gevoerd. De gesprekken worden in tweetallen gedaan. Je hebt je gesprek dus tegelijk met een andere aspirant-student. Je loopt voorafgaand aan het gesprek een dag stage in het basisonderwijs. Verder maak je een verslag van deze stage en stuur je een invulbijlage in.

Collegegelden

NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2018-2019€ 2060voltijd
EU/EER2019-2020€ 2083voltijd
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2018-2019€ 2060voltijd
EU/EER2019-2020€ 2083voltijd
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2018-2019€ 2060voltijd
EU/EER2019-2020€ 2083voltijd

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
EU/EEA studenten01 augustus 201901 september 2019
Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 augustus 201901 september 2019
Type studentDeadlineStart opleiding
EU/EEA studenten01 augustus 201901 september 2019