Skip to ContentSkip to Navigation
AlumniSteun de RUGHet Ubbo Emmius FondsUbbo Emmius Fonds

Bestuur Ubbo Emmius Fonds

De stichting Ubbo Emmius Fonds heeft een bestuur van oud-studenten en anderen die de universiteit een warm hart toedragen. Vanuit een grote persoonlijke betrokkenheid en vanuit hun eigen specifieke maatschappelijke achtergrond zetten zij zich actief in voor de RUG. Het bestuur is onbezoldigd.

Dagelijks Bestuur

Jan Willem Baud
Hugo Brouwer
Jeroen Dietvorst
Eddie Perdok
Sibrand Poppema

Algemeen Bestuur

Jan Willem Baud (lid executive committee)
Matthijs Bierman
Arjan Bos
Hugo Brouwer
Frits van Bruggen
Jeroen Dietvorst
Pim van der Feltz
Carolien Gehrels
Alexandra Jankovich
Stef Kranendijk
Dertje Meijer
Rien Meppelink
Rob Meuter
Marjolijn Meynen
Jan Nooitgedagt
Bernhard van Oranje
Eddie Perdok
Paul Polman (voorzitter)
Sibrand Poppema (lid executive committee)
Henk Rottinghuis
Elmer Sterken
Chris Vogelzang
Maarten Wetselaar
Marlies van Wijhe

Laatst gewijzigd:09 februari 2018 14:34
printOok beschikbaar in het: English