Skip to ContentSkip to Navigation
AlumniSteun de RUGHet Ubbo Emmius FondsUbbo Emmius Fonds

Bestuur Ubbo Emmius Fonds

De stichting Ubbo Emmius Fonds heeft een bestuur van oud-studenten en anderen die de universiteit een warm hart toedragen. Vanuit een grote persoonlijke betrokkenheid en vanuit hun eigen specifieke maatschappelijke achtergrond zetten zij zich actief in voor de RUG. Het bestuur is onbezoldigd.

Dagelijks Bestuur

Jeroen Dietvorst
Roelof Joosten
Eddie Perdok
Sibrand Poppema

Algemeen Bestuur

Matthijs Bierman
Arjan Bos
Frits van Bruggen
Jeroen Dietvorst
Pim van der Feltz
Carolien Gehrels
Alexandra Jankovich
Roelof Joosten (lid executive committee)
Stef Kranendijk
Gert van der Leest
Dertje Meijer
Rien Meppelink
Marjolijn Meynen
Jan Nooitgedagt
Bernhard van Oranje
Eddie Perdok
Paul Polman (voorzitter)
Sibrand Poppema (lid executive committee)
Henk Rottinghuis
Elmer Sterken
Chris Vogelzang
Maarten Wetselaar
Marlies van Wijhe

Laatst gewijzigd:15 juni 2018 11:36
printView this page in: English